FAALİYET ÖNCESİ

FAALİYET ÖNCESİ

Ne?

Ne zaman? Nasıl?

Detaylı bilgi

Oryantasyon

Erasmus Ofisi tarafından, Erasmus takviminde belirtilen tarihte öğrencileri belge süreci hakkında bilgilendiren bir toplantı düzenlenir.

Yapılacak toplantının yeri ve zamanı Erasmus web sayfasında ilan edilir.

Aday gösterilme (nomination)

Yerleştirme listesi ilanından sonra, bölüm koordinatörleri öğrencilerin bilgilerini, öğrencilerin gidecekleri kurumlara gönderirler.

Nomination

Karşı kuruma başvuru

Kurumlar arası anlaşmalarda belirtilen tarihlerde/gidilecek kurumun belirttiği zamanda ve istediği şekilde (otomasyon sistemi, e-posta, vb), öğrenciler gidecekleri başvuru yaparlar. Öğrenciler gidecekleri kurumun istedkleri bilgileri ve belgeleri ilgili kuruma kendilerine bildirilen süre zarfında ve şekilde sağlamakla yükümlüdür. 

Her kurum çeşitli belgeleri farklı yöntemlerle farklı zamanlarda talep edebilir. Detaylı bilgiye:

- Gidilecek kurumun "Erasmus incoming" web sayfasında 

- Kurumun öğrenciye nomination işlemi tamamlandıktan sonra göndereceği e-posta içeriğinde

ulaşılabilir.

YTÜ’ye çevrimiçi belge teslimi:

Yurt dışına çıkmadan en az 30 gün önce belgelerinizi https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/ adresine yüklemeniz gerekmektedir. Belgelerinizi yükledikten sonra Erasmus ofisi 15 gün içinde kontrol sağlayacaktır.

1. (Çevrim içi) Öğrenim Anlaşması /

(Online)Learning Agreement (O/LA)

Gidilecek kurumda açılacak derslerin listesi öğrenilir öğrenilmez, öğrenci tarafından çevrim içi (online) hazırlanır. Belge şu sırayla imzalanır: Öğrenci / YTÜ (öncelikle bölüm koordinatörü / gerekliyse sonra Erasmus ofisi) / misafir olunacak kurum. Sonrasında bir PDF kopya öğrenci tarafından ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresine yüklenir.

Learning Agreement

2. İntibak A Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Learning Agreement ile aynı zamanda hazırlanır ve bölüme teslim edilir. Bölüm Erasmus Ofisine gönderir.

İntibak ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

3. Kabul Belgesi (Letter of Acceptance)

Gidilecek kurum tarafından öğrenciye aday gösterilme (nomination) ya da başvuru sonrasında verilir.

Kabul Belgesi

4.Teyit Belgesi (Confirmation Form)

Kabul belgesini alan ve vize başvurusu yapacak öğrenciler, vize başvurularından en az 15 gün önce, Erasmus Ofisi’ne teyit belgesi talebinde bulunur.

Öğrenciler sigorta, vize vb başvurularında ve KYK'dan izin alırken destekleyici belge olarak Teyit belgesi sunarlar.

Teyit Belgesi

5. Sağlık Sigortası (Health Insurance)

Vize başvurusundan önce yaptırılmalıdır. Gidilecek kurum başvuru aşamasında da isteyebilir.

Sağlık Sigortası

6. Öğrenci Beyannamesi Her Öğrencinin okuduktan sonra imzalayıp başvuru sistemine yüklemesi zorunludur.  Öğrenci Beyannamesi

7. Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi

Hibeli öğrenciler için zorunludur.

Banka Hesabı

8. Vekaletname (zorunlu değil)

Sizin adınıza imza ve banka işlemlerinin takibini yapmak üzere bir kişiye noter onaylı vekâletname verebilirsiniz.

Vekaletname

9. YTÜ Katkı Payı Dekontu (zorunlu değil)

Sadece ikinci öğretim ve uzatmalı öğrenciler için gereklidir.

Yurt dışında öğrenim göreceğiniz dönem/dönemler* için ödemeniz gereken katkı payı dekontunu taratarak yükleyiniz.

*Faaliyetten iki dönem yararlanacak iseniz bahar dönemine ait katkı payını ödedikten sonra katkı payı dekontunu tarayarak ilgili alana yükleyiniz ve mutlaka Erasmus ofisine e-mail ile bilgi veriniz.

Vize/pasaport

Vize başvurusu yapmadan önce pasaport çıkartmalısınız. Gideceğiniz ülkenin giriş/vize/oturma izni şartlarını öğrenmek sizin sorumluluğunuzdadır. Belge fotokopilerinin ofise teslimi zorunlu değildir.

Vize

Pasaport

Hibe Sözleşmesi (hibeli, hibesiz tüm öğrenciler için)

Çevrimiçi belge tesliminizi tamamladıktan sonra, Erasmus Ofisi 15 gün içinde belgelerinizi kontrol eder. Eksik/hatalı belge olmaması halinde hibe sözleşmeniz imzalanır ve size iletilir.

 

 

Hibe

OLS (Online Language Support)

Hibe sözleşmesinin imzalanması sonrasında, öğrenciye OLS tanımlaması Erasmus Ofisi tarafından yapılır.

OLS

Üniversite/dönem değişikliği 

Hakkından vazgeçme (feragat)

 

Her öğrencinin sadece bir kez üniversite ve dönem değişikliği yapma hakkı vardır. Bir sonraki yıl yapacakları başvuruda puan kesintisi yaşanmaması için öğrencilerin Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde ve belirtilen şekilde işlemi tamamlaması gerekmektedir.

Bir üniversiteye yerleştiği halde, faaliyetten yararlanmak istemeyen öğrenciler haklarından vazgeçebilir. Vazgeçilen haklar bir sonraki döneme/yıla devredilemez.

İlgili akademik yılda feragat işlemin yapılacağı tarihler için Erasmus Takvimine bakınız. 

Detaylı bilgi: Değişiklik ve Feragat