SSS-FAQ

Yazdır / Print 

 

ERASMUS+ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ
Sık Sorulan Sorular

 

A.Genel Bilgiler

1.Erasmus+ programı nedir / ne değildir?

Erasmus+ Programı, Avrupa Birliği tarafından eğitim ve gençlik alanında 2007-2013 yılları arasında uygulanmış olan Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programlarının yerine uygulanacak olan yeni programdır. Ağırlıklı olarak proje faaliyetlerine dayanmakla birlikte bireysel faaliyetleri de içermektedir. Bunun yanında;

1-Erasmus+ programı bir “yabancı dil öğrenme programı” değildir.
2- Erasmus+ programı bir “burs” programı değildir.
3- Erasmus+ programı bir “diploma” programı değildir.

2.Erasmus, Erasmus+ farkı nedir?

Erasmus 2014 yılı öncesinde Eğitim ve Gençlik Programları arasında yer alan bir alt başlıktı ve üniversite öğrencilerinin öğrenim hareketliliği programı anlamına geliyordu. 2014 yılında Avrupa Birliğinin Eğitim ve Gençlik alanındaki fırsatlarının çatı ismi Erasmus+ olarak değişti.

3.Başvuru koşulları nelerdir?

Erasmus başvurusu için yükseköğretim kurumunda tam zamanlı öğrenci olmak, başvuruda kullanılmak üzere  AGNO (Ağırlıklı Genel Not Ortalaması) bulunması ve dil yeterliliğini belgelemek üzere dil sınav skoru gereklidir. Bu gereklilikler ile ilgili taban puanlar, her yıl Erasmus ofisi tarafından belirlenir ve başvuru çağrısı ile öğrencilere duyurulur.

4.Başvurular ne zaman?

Başvurular gerçekleşecek faaliyetten bir akademik yıl önce alınır. Net başvuru tarihlerine, her akademik yılın takvimi ve bütün öğrencileri ilgilendirebilecek (ÖSYM, Açıköğretim vb.) başka takvimler de incelenerek karar verilmektedir. Nihai tarihler her yıl Erasmus ofisi tarafından belirlenir ve başvuru çağrısı ile öğrencilere duyurulur.

5.Ne kadar süre ile faaliyet yapabilirim?

Bir öğrenci bir öğrenim kademesinde (lisans, yüksek lisans, doktora) hibeli ya da hibesiz fark etmeksizin öğrenim ve staj hareketliliği toplamda en fazla 360 gün faaliyet gerçekleştirebilir.

6.Hangi ülkelere/okullara gidebilirim?

Bölüme ait ikili anlaşmaların yapıldığı yükseköğretim kurumlarında faaliyet gerçekleştirilebilir. Gidebileceğiniz üniversiteler için web sayfamızda yer alan İkili Anlaşmalar kısmından bölümünüz anlaşmalarını inceleyebilirsiniz.

7.Ne tür faaliyetler yapabilirim?

Öğrenim ve staj olmak üzere iki tür faaliyet bulunmaktadır.

8.Hazırlık sınıfıyım faaliyet yapabilir miyim?

Başvuruların değerlendirilmesi için öğrencinin not ortalamasının bulunması zorunlu olduğu için  hazırlık sınıfı öğrencileri Erasmus programlarına başvuru yapamazlar.

9.Alttan dersim var faaliyet yapabilir miyim?

Evet, alttan ders almak başvuru yapılmasına engel değildir. Önemli olan başarı puanı yani AGNO’dur.

10.Bilimsel hazırlık, irregular öğrenciyim faaliyet yapabilir miyim?

Başvuruların değerlendirilmesi için öğrencinin not ortalamasının bulunması zorunludur. Irrregular öğrenciler bu kuralı doğrudan sağlamaktadırlar. Bilimsel hazırlık öğrencileri ise başvuru yaptıkları öğrenim kademesinde not ortalamaları bulunmadığı için başvuru yapamazlar.

11.Dönemim uzadı faaliyet yapabilir miyim?

Faaliyet gerçekleştirebilmek için bir dönem için minimum 25 AKTS’lik bir ders yükünüzün bulunması zorunludur. Bu şartı karşılayan öğrenciler dönemleri uzamış olsa da faaliyet gerçekleştirebilirler.

12.Yabancı uyrukluyum başvuru yapabilir miyim?

Evet, YTÜ’ye kayıtlı bütün tam zamanlı öğrenciler başvuru yapabilirler.

13.Başvuruda bulunmadığım halde hibesiz olarak faaliyet yapabilir miyim?

Faaliyet gerçekleştirebilmek için başvuru yapmış olmak zorunludur.

14.Öğrenim faaliyetini staja veya staj faaliyetini öğrenime değiştirebilir miyim?

Hayır, başvuru esnasında belirtilen faaliyet türü başvurular tamamlandıktan sonra değiştirilemez.

15.Çift anadal öğrencisiyim istediğim daldan faaliyet yapabilir miyim?

Sadece bir bölümden başvuru yapılabilir. Çift anadal öğrencileri diledikleri bölümden başvuru yapabilirler. Ancak iki bölümden aynı akademik yıl için başvuru yapılamaz.

16.Hibe alırsam KYK bursu kesilir mi?

Hibe ile KYK bursunun bağlantısı bulunmamaktadır. Bu nedenle kesilmez.

17.TÜBİTAK, BAP bursu alıyorum, Erasmus faaliyeti yapabilir miyim?

Evet, alınan burslar erasmus faaliyetinin yapılmasına engel değildir.

18.YTÜ tam zamanlı personeliyken aynı anda YTÜ öğrencisiyim (akademik/idari) , faaliyetten nasıl yararlanabilirim?

………….

19.YTÜ personeliyken öğrenci faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazandım görevlendirme işlemleri nasıl yapılır? İzinli sayılır mıyım?

…………..

20.ECTS/AKTS nedir?

ECTS (European Kredit Transfer System), Avrupa içinde öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemidir.

ECTS kredisi, öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tümünü (teorik ders, uygulama, seminer, bireysel çalışma, sınavlar, ödevler, vs.) ifade eden bir birimdir. ECTS’te bir akademik yıllık eğitime 60 ECTS kredisi, bir dönemlik eğitime ise 30 ECTS kredisi verilir

ECTS (European Credit Transfer System)
AKTS(Avrupa Kredi Transfer Sistemi)
ECTS=AKTS

21.Öğrenci-Üniversite sözleşmesi nedir? Kim imzalar? İmza süreci nasıldır?

Hibeli veya hibesiz farketmeksizin Erasmus faaliyeti gerçekleştirmeye hak kazanan her öğrencinin faaliyeti başlamadan önce kendi üniversitesi ile imzalaması gereken bir sözleşmedir. Bu sözleşme hem kurumun hem de öğrencinin yükümlülüklerini belirten, hibe almaya hak kazanılmış ise hibe ile ilgili detayları içeren ve tarafların yükümlülüklerini yerine getirmediğinde karşılaşacakları yaptırımları açıklar.

22.Ben yurt dışındayım üniversite-öğrenci sözleşmesini imzalayıp mail ile gönderebilir miyim?

Hayır. Öğrenci-Üniversite sözleşmesi ıslak imzalı olmak zorundadır. Sözleşmeyi mavi tükenmez/dolma kalemle imzalayıp normal posta/Kargo ile ofisimize iletebilirsiniz.

23.Benim yerime başka biri sözleşmemi imzalayabilir mi?

Eğer noter onaylı vekaletname ile bir kişiye imza yetkisi verirseniz o kişi sizin yerinize sözleşmeyi imzalayabilir.

24.Dezavantajlı geçmiş ne demek?

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, dezavantajlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)
2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere
3) Kendilerine yetim aylığı bağlananlar
4) Şehit/Gazi çocukları
5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez.

Yukarıdaki kapsama uyan öğrencilere talepleri halinde ve bu durumlarını belgelendirmek kaydıyla, hareketlilik türüne göre aşağıdaki miktarlarda İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir:

İlave Hibe Desteği Miktarı 2-12 ay arası öğrenci hareketlilikleri için Aylık 250 €'dur.

Not: Yukarıda belirtilen destekler  hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.

25.Daha önce başvurum var tekrar başvuru yaptığımda puan kesintisi olur mu?

Hayır, daha önce sadece başvuru yapmış öğrencilerin bir sonraki başvurularında puan kesintisi uygulanmaz.

26.Daha önce faaliyet yaptım, tekrar faaliyet yapabilir miyim?

Her öğrenim kademesinde (lisans, yükseklisans, doktora) toplamda 12 ayı geçmemek üzere ve faaliyetlerin minimum sürelerinin altında kalmayacak şekilde birden fazla faaliyet yapılabilir. Örneğin bir öğrenci lisansı boyunca 4 ay süren bir öğrenim hareketliliği, 2 ay süren bir staj hareketliliği, 6 ay süren bir öğrenim hareketliliği daha yapabilir ve aynı öğrenci yükseklisansa başladığında yeni bir 12 aylık faaliyet hakkı olur.

 

B.Anlaşma

27.Hangi ülkelerle anlaşmamız var? Anlaşmaları nereden görebilirim?

Web sayfamızda (www.erasmus.yildiz.edu.tr ) yer alan İkili Anlaşmalar kısmında bölümünüzün anlaşmalarını görebilirsiniz.

28.Bölümümün anlaşmalarını ve kontenjanlarını nereden görebilirim?

Web sayfamızda (www.erasmus.yildiz.edu.tr ) yer alan İkili Anlaşmalar menüsünde tüm anlaşmaları bulabilirsiniz.

29.Farklı bölümün anlaşmasını kullanabilir miyim?

Hayır. Sadece bölümünüzün yapmış olduğu anlaşmalardan yararlanabilirsiniz.

30.Gitmek istediğim kurum ile YTÜ’nün anlaşması yok. Ne yapabilirim?

Bölüm koordinatörü ile görüşüp gitmeyi planladığınız üniversite ile anlaşma yapılması için iletişime geçebilirsiniz.

31.Anlaşma olmayan bir kuruma gidebilir miyim?

Öğrenim faaliyeti gerçekleştirmek için ikili anlaşma bulunması zorunludur. Anlaşmamız olmayan bir kurumda faaliyet gerçekleştirilemez.

32.Kendim bir kurum ile anlaşma yapılmasını sağlayabilir miyim?

Hayır. Anlaşmalar bölüm koordinatörleri tarafından yapılmaktadır.

33.İngiltere’ye gidebilir miyim?

31 Ocak 2020 itibariyle Birleşik Krallığın Avrupa Birliği üyeliğinden çıkışı (Brexit) gerçekleşmiş; yapılan Anlaşma, 2014-2020 döneminin sonuna kadar Birleşik Krallığın Erasmus+’a katılımının devamını öngörmüştür. Bu çerçevede; Birleşik Krallık ülkeleri ile faaliyetler 2020 Teklif Çağrısı projelerinin sonuna kadar (halen yürütülmekte olan 2018 ve 2019 projeleri ile başvuru aşamasında olan 2020 projelerinin süreleri boyunca) devam etmektedir. Diğer bir deyişle, Brexit sonrası Birleşik Krallık Avrupa Birliği’nden çıksa da 31 Mayıs 2022 tarihine kadar Erasmus+ kapsamında olmaya devam edecektir. O tarihten önce yapılacak hareketlilikler geçerli olacaktır.

34.Anlaşma kontenjanlarında belirtilenden farklı şekilde yararlanabilir miyim? (Örneğin anlaşmada Güz+Bahar belirtilmiş, sadece Güz veya sadece bahar gidebilir miyim?

Nomination yaparken karşı kurumla Bölüm Erasmus Koordinatörünüz iletişime geçerek kurumdan onay alırsa Güz+Bahar yerine yalnızca Güz ya da yalnızca Bahar döneminde faaliyet gerçekleştirilebilir.

 

C.Faaliyet öncesi

35.Nomination nedir? Kim yapar?

Nomination işlemi, siz Erasmus katılımcısı olmaya hak kazandıktan sonra bölüm Erasmus koordinatörünüzün sizi anlaşmalı olduğumuz bir kuruma aday göstermesi işlemidir. Bölüm Erasmus koordinatörünüz sizin nomination işleminizi gerçekleştirir.

36.Yerleştirme listeleri açıklandı, şimdi ne yapacağım?

Karşı kurumla iletişime geçip başvuru tarihleri ve başvuru prosedürleri hakkında bilgi alabilirsiniz.

37.Karşı kurumla iletişime ben mi geçeceğim?

Evet. Nomination işlemi sonrasında karşı kurum ile iletişime geçebilirsiniz.

38.Yerleştikten sonra dönem veya kurum değişikliği şartları nelerdir?

Her öğrenci bir defaya mahsus olmak üzere bir kere dönem bir kere kurum değişikliği yapabilir.

39.Hangi belgeleri hazırlamam gerek? Bu belgeleri nereden bulabilirim?

Web sayfamızda (www.erasmus.yildiz.edu.tr ) yer alan Giden Öğrenci menüsünde tüm belgeleri ve açıklamaları bulabilirsiniz.

40.Belgeleri hangi sıra ile hazırlamam gerek?

Karşı kuruma başvurunuzu gönderdikten sonra (eğer başvuruda sizden istenmediyse) Learning Agreement formunuzu hazırlamalısınız. Bu form her iki kurum tarafından onaylandıktan sonra intibak A formunuzu hazırlayarak bölümünüze teslim etmeniz gerekmektedir.

Karşı kurumdan kabul belgeniz geldikten sonra ise Erasmus ofisinden teyit belgesi talebinde bulunabilirsiniz. Teyit belgesini vize işlemleri için Konsolosluğa ve sigorta işlemleri için ilgili kurumlara ibraz etmeniz beklenir.

41.Hibesiz öğrenciyim yine de belge hazırlamam gerekir mi?

Evet. Hibeli/Hibesiz tüm Erasmus katılımcılarının zorunlu belgeleri hazırlaması gerekir.

42.Hibesiz öğrenciyim öğrenci-üniversite sözleşmesi imzalamam gerekiyor mu?

Evet. Hibeli/Hibesiz tüm Erasmus katılımcılarının hibe sözleşmesi imzalaması zorunludur.

43.Belgeleri ofise nasıl teslim etmeliyim?

Sisteme yüklenecek belgelerinizi doğrudan sisteme yükleyebilirsiniz. Sadece hibe sözleşmenizin ıslak imzalı olması gerektiği için, hibe sözleşmenizi ofisimize gelerek imzalayabilir ya da sözleşmeyi ofisimize posta(kargo) yoluyla ulaştırabilirsiniz.

44.Belgeleri elden mi getirmem gerek? Islak imza şartı var mı?

Birimimiz tarafından imzalanması gereken belgeleri e-posta üzerinden onay işlemi için ofisimize ulaştırabilirsiniz. Ancak gidiş ve dönüş belgelerinin tamamını sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Sadece Hibe Sözleşmesi belgeniz için ıslak imza şartı aranır.

45.Belgeleri bilgisayarda yazmak zorunda mıyım?

Evet, belgelerinizi bilgisayarda belgelerin biçimini bozmadan düzenlemelisiniz.

46.Karşı kurumda verilen derslere nereden ulaşabilirim?

Karşı kurumun web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz veya karşı kurumdaki ilgili kişiye eposta göndererek ders katalogları hakkında bilgi almak istediğinizi belirtebilirsiniz.

47.Hakkımdan feragat etmek istiyorum ne yapmalıyım?

Süreç takviminde veya duyurularda ilan edilen tarihlerde, bölüm Erasmus koordinatörünüzün onayını ve imzasını alarak web sitemizdeki feragat dilekçesini eposta ile birimimize iletebilirsiniz. Yaptığınız dönem değişikliği veya feragat işleminden sonra karşı kuruma eposta ile bilgi vermelisiniz.

48.Kabul mektubum gelmedi ne yapmalıyım?

Kabul belgenizi karşı kurum ile iletişime geçerek talep edebilirsiniz.

49.Karşı kurum cevap vermiyor ne yapmalıyım? Siz karşı kurum ile iletişime geçer misiniz?

Karşı kurumdan cevap gelmemesi durumunda öncelikle bölüm koordinatörünüz aracılığıyla ilgili kuruma e-posta gönderilebilir. Sonrasında hala cevap gelmemesi durumda birimimiz tarafından da e-posta gönderilebilecektir.

50.LA deki imza sırası nasıl olmalı?

İlk olarak karşı kurum ya da YTÜ imzalayabilir. Ancak YTÜ onay işlemi için öncelikle formun YTÜ bölüm koordinatörü tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Bölüm koordinatörü tarafından onaylı LA formunu ofisimizin onay için birimimize ulaştırabilirsiniz.

51.Teyit (Confirmation) belgesi nedir?

Teyit belgesi Erasmus ofisi tarafından düzenlenir. Bu belgeyi alabilmeniz için karşı kurumdan kabul belgenizin size ulaşmış olması gerekmektedir. Belgede faaliyet gerçekleştireceğiniz süre, faaliyetinizin hibeli olup olmadığı ve hibeliyseniz ne kadar hibe alacağınız bilgisi bulunmaktadır. Vize ve sigorta işlemlerinde kullanılır.

- Çevirimiçi Dil Desteği (OLS, Online Linguistic Support) tanımlaması yapılacak mı? OLS sınavı zorunlu mu?

OLS dil sınavının zorunluluğu kaldırılmıştır. Detaylı bilgi için bakınız: https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/7/OLS-%C3%87evrimi%C3%A7i-Dil-Deste%C4%9Fi-Online-Linguistic-Support/821

 

D. Faaliyet Süresince

52.Karşı kurumda kaç ders/kaç ECTS/nasıl ders seçeceğim?

Gideceğiniz dönem karşı kurumdan bir dönem için 25-35 ECTS aralığında ders seçimi yapmanız gerekmektedir. İki dönem gitmeyi planlıyorsanız 50-70 ECTS aralığında ders almanız gerekecektir. Karşı kurumdan alınan her dersin YTÜ'de de karşılığının bulunması ve intibak edilmesi gerekmektedir. YTÜ'de karşılık gösterilen dersler daha önce hiç almadığınız ya da alıp kaldığınız derslerden oluşması gerekmektedir.

53.Karşı kuruma vermem gereken evrak var mı?

Karşı kurumun başvuru tarihi, başvuru prosedürleri ve başvuru belgeleri için ikili anlaşmaları ve ilgili kurumun web sayfasını inceleyebilir ya da karşı kuruma e-posta gönderip bilgi isteyebilirsiniz.

54.Karşı kurumda öğrenim dili nedir?

İkili anlaşmayı ya da ilgili kurumun web sayfasını inceleyebilirsiniz.

55.Karşı kurum anlaşmada öğrenim dilinin İngilizce olduğunu belirtmiş olmasına rağmen başka dilde ders veriyor. Bu durumda ne yapabilirim?

Kurumla görüşüp ortak bir karara varmaya çalışabilirsiniz. Bazı kurumlar öğrenim programı el verişli ise online öğretim, sınıf dışı bireysel destek veya ödevler ile Erasmus öğrencilerini mağdur etmeden süreci yönetebilmektedir. Erasmus koordinatörünüz veya Erasmus ofisinden de bu konuda destek isteyebilirsiniz. Ancak nihayetinde bu karar karşı kuruma ait olacağından fikirlerini değiştirmiyorlarsa ve bu şartlar altında faaliyeti gerçekleştirmeniz mümkün değil ise faaliyeti sonlandırmanız gerekebilir.  Faaliyeti sonlandırmanız gerektiğinde veya karşı kuruma bir yaptırım uygulanabilecek safhaya gelindiğinde görüşmeleriniz delil olacağından bu süreçte tüm görüşmelerinizi e-mail ile yaparak kayıt altına almanız önemlidir.

56.Çeşitli nedenlerle geri dönmek istiyorum? Mümkün müdür? Ne yapmam gerek?

Evet. Karşı kuruma ve YTÜ’ye bilgi vererek dönebilirsiniz. Döndükten hemen sonra ofisimize feragat dilekçesi vermeniz ve bölümde intibak işleminizi iptal ettirmeniz gerekmektedir. YTÜ’de devam etme ve YTÜ’deki ders seçiminizle ilgili bölümünüzle iletişime geçmeniz gerekecektir.

57.Karşı kuruma bir ücret ödemem gerekir mi?

Erasmus öğrencileri öğrenim (harç) ücreti ödemezler. Ancak bazı kurumlar faaliyet esnasında kampüslerinde bulunan ulaşım, kütüphane erişimi gibi bazı hizmetler için ücret talep edebilmektedir.

58.Mücbir sebep nedir?

Mücbir sebep",taraflardan herhangi birinin, sözleşmeden doğan herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmesine engel olan; tarafların, taşeronlarının, bağlı kuruluşlarının veya uygulamada görev alan üçüncü tarafların hata veya ihmalinden kaynaklanmayan ve gösterilen tüm özen ve dikkate rağmen kaçınılmaz olan ve önceden tahmin edilemeyen, tarafların kontrolünün dışındaki istisnai herhangi bir durum veya olay anlamına gelir. Bir hizmetin sunulmaması, ekipman veya malzemelerdeki kusurlar veya bunların zamanında hazır edilmemesi, doğrudan bir mücbir sebepten ve ayrıca işgücü anlaşmazlığı, grev veya mali sıkıntılardan kaynaklanmadığı müddetçe, mücbir sebep olarak öne sürülemez.

59.Ders değişikliği (Ekle/Sil) yapmam gerek? Ne zamana kadar, nasıl ve kaç kez yapabilirim?

……………

60.Güz dönemi öğrencisiyim, dönem uzatabilir miyim?

Güz dönemi öğrencileri karşı kurumun ve kurumumuzun onayını almaları durumunda Bahar dönemine faaliyetlerini uzatabilirler. Öğrencinin Güz dönemi hibeli olsa bile uzatılan Bahar dönemi  hibesiz olarak gerçekleştirilir. Uzatma işlemi hakkında yapmanız gerekenler için lütfen bu sayfadaki bilgilendirmeleri dikkatlice okuyunuz: https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/KA-131-%C3%96%C4%9Frenim-Hareketlili%C4%9Fi--Avrupa-Birli%C4%9Fi-%C3%9Clkeleri-/De%C4%9Fi%C5%9Fiklik--Feragat-ve-Vazge%C3%A7me/884 

61.Bahar dönemi öğrencisiyim dönem uzatabilir miyim?

Hayır, Bahar dönemi öğrencileri uzatma yapamazlar. Uzatma işlemi aynı akademik yıl içinde yapılmaktadır. Bir sonraki akademik yıl faaliyet gerçekleştirmek isteyen öğrencilerin ilgili akademik yılı için açılan başvurularda başvuru yapmış olmaları gerekmektedir.

62.Güz+Bahar öğrencisiyim, bahar dönemi gitmekten vazgeçtim ne yapmalıyım?

Her iki kurumun da onayını alarak Bahar döneminden vazgeçtiğinizi belirten dilekçenizi, Bahar dönemi derslerinizi sildiğiniz değişiklik belgenizi (during the mobility) birimimize ulaştırmalı ve buna göre güncellenmiş intibak A formunuzu bölümünüze teslim etmelisiniz. Hibeli iseniz Bahar dönemi için almış olduğunuz hibenin iadesini yapmalısınız.

63.Sadece Güz dönemi için yerleştirme yapılmıştı ama bahar döneminde de bu kurumda öğrenime devam etmek istiyorum. Ne yapmalıyım?

Uzatma işlemi hakkında yapmanız gerekenler için lütfen bu sayfadaki bilgilendirmeleri dikkatlice okuyunuz: https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/KA-131-%C3%96%C4%9Frenim-Hareketlili%C4%9Fi--Avrupa-Birli%C4%9Fi-%C3%9Clkeleri-/De%C4%9Fi%C5%9Fiklik--Feragat-ve-Vazge%C3%A7me/884 

 

E.Faaliyet sonrası

64.YTÜ’e dönerken getirmem gereken belgeler nelerdir?

Karşı kurumdan katılım sertifikası ve transkript almalısınız. Kurumdan verilen transkripte göre intibak B formunuzu hazırlamalısınız ve intibak B formunuz onaylanıp dersleriniz YTÜ transkriptinize işlendikten sonra güncel YTÜ transkriptinizi ilgili birimden talep etmelisiniz. İntibak B formu dışındaki belgeleri sisteme sizin yüklemeniz gerekmektedir. Evrak hazırlık kılavuzumuzda (burada) bulunan ilgili kısmı inceleyiniz.

65.Derslerin hiçbirinden başarılı olamadım? Ne olacak?

Hibe sözleşmesinde yazan maddelere göre nihai hibe hesaplaması yapılacaktır.

66.Karşı kurumda aldığım derslerin YTÜ’deki tanınırlığı nasıl olacak?

Giderken intibak A formu hazırlanmalı, dönüşte ise intibak B formu hazırlanarak karşı kurumdan alınan her dersin YTÜ’de intibakı yapılmalıdır.

67.Faaliyetim bittikten sonra hemen dönmek zorunda mıyım?

Hayır. Ancak dönüş işlemlerinizi tamamlayabilmeniz ve YTÜ’de devam etme işlemleri için bölümünüzle iletişime geçerek hareket etmeniz gerekecektir.

 

F.Hibe

68.Hibe nedir?

Erasmus hibesi Erasmus öğrenim süresi boyunca öğrencinin yurt dışında olmasından kaynaklanan masraflar için destek niteliğindedir. Öğrenim süresince ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve bunun için yeterli değildir. Öğrencinin öğrenim süresi boyunca maddi olarak ailesi ve/veya kendi kaynakları ile desteklenmesi gerekmektedir.

69.Her bölümden kaç kişiye hibe veriliyor?

Hibeler kişi sayısına göre değil, oransal olarak dağıtılmaktadır. Tüm bölümlere YTÜ’ye tahsis edilmiş mevcut hibe başarısı sırası esas olacak şekilde genellikle %40-50 oranında dağıtılmaktadır.

70.Kaç ay ve ne kadar hibe alacağım?

Hibeler başarı sırasına göre dağıtılmaktadır. Gidilen döneme göre öğrenci tek dönem ya da iki dönem hibe hakkı kazanabilir.

71.Hibeler neye göre dağıtılıyor?

AGNO ve dil puanından oluşan ortalamalara göre her bölümün başarı sırası oluşmaktadır. Hibe dağıtımı başarı sırasına göre her bölümde en başarılı öğrenciden başlayarak dağıtılmaktadır.

72.Hibe ödemeleri nasıl yapılıyor?

Hibe ödemeleri gidişte hak edilen toplam hibenin %80’i tek seferde yatırılmaktadır. Sonrasında dönüşte karşı kurumdan alınan derslerin başarı durumuna göre %20 hibe ödemesi yapılmaktadır. %20 hibe ödemesi için karşı kurumdan alınan derslerin ECTS toplamının 2/3’ünden başarılı olunması gerekmektedir.

73.Hibe ödememin yapılması için nasıl bir banka hesabı açtırmalıyım?

Ziraat Bankasının İstanbul şubelerinden açılmış euro hesabı olması gerekmektedir.

74.Başarılı olamazsam hibemde kesinti olur mu?

Dönüşte alınacak olan %20 hibe ödemesi için karşı kurumdan alınan derslerin ECTS toplamının 2/3’ünden başarılı olunması gerekmektedir. Aksi durumda %20 hibe ödemesi yapılmayabilir.

75.Bulunduğum ülkeden başka bir ülkeye gidersem hibemde kesinti olur mu?

Pasaport giriş çıkış mühürlerine bakılarak gittiğiniz kurumun resmi tatil tarihleri dışında 7 günden fazla giriş çıkış yapılması durumunda hibe kesintisi olabilmektedir.

76.Faaliyetim bitti ve kalan hibem ilk başta hesaplanandan az yattı? Neden?

Dönüşte nihai hibe hesaplaması yapılırken karşı kurumdan alacağınız katılım sertifikasında yazan tarihler baz alınmaktadır. Gidişte kabul belgesinde yazan planlanan faaliyet tarihleri dönüşte katılım sertifikasında yazan gerçekleşen faaliyet tarihlerinden uzun olması durumunda gidişte hesaplanan hibeden daha az ödeme yapılacaktır. Katılım sertifikasında yazan tarihler esas alınmaktadır.

77.Kalan hibemi ne zaman alacağım?

Dönüş belgelerinin tamamı sisteme yüklendikten ve dönüş işlemleri ofisimiz tarafından tamamlandıktan sonra %20 hibe ödemesi yapılmaktadır.

78.Alacağım hibe tüm masrafları karşılamaya yeter mi?

Yüksek olasılıkla hayır. Çünkü hibeler destek niteliğindedir. Bu nedenle tüm masrafları karşılamayı hedeflemez ve yeterli değildir.

79.Dezavantajlı geçmişe sahibim, ek hibe hakkım var mı?

Dezavantajlı katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanabilecektir.

80.Seyahat için ayrıca para alacak mıyım?

Hayır. Seyahat masrafları için ilave hibe desteği bulunmamaktadır.

81.Hibeli bir öğrenci faaliyeti yapmaz ise onun hibesini ben alabilir miyim?

Hibeli öğrencilerden vazgeçenler olması durumunda hibe bekleyen öğrencilere başarı sırasına göre hibe aktarımı yapılmaktadır.

82.Yeşil seyahat hibesi nedir?

Öğrencilerin yeşil seyahati tercih etmeleri durumunda, tek seferlik 50 Avro tutarında ilave bir hibe ile seyahat günleri için 4 güne kadar bireysel destek hibesi verilebilecektir. Uçak yeşil seyahat kapsamına girmemektedir. İki nokta arası mesafenin çoğunluğunun kat edildiği ana vasıta, uçak harici bir vasıta ise yeşil seyahat ek hibesine hak kazanılacaktır.

83.Hibemi farklı bir para birimi alabilir miyim?

Hayır. Hibe ödemesi sizin belirttiğiniz euro hesabına euro olarak yatırılmaktadır.

84.Hibe ortak hesaba yatar mı?

Evet. Ancak ödeme sırasında ve bankada yaşanılabilecek zorluklar nedeniyle ortak hesap açtırmanız tavsiye edilmemektedir.

85.Hibemi başka bir kişinin adına açılmış bir hesaba yatırabilir misiniz?

Hayır. Hibe ödemesi sizin adınıza açılmış euro hesabınıza ait IBAN numarasına yatırılmaktadır.

86.Bulunduğum ülkede bir bankadan hesap açtırsam hibemi oraya yatırabilir misiniz?

Hayır. Türkiye’den açılmış olması gerekmektedir.

 

 

G. İntibak

87.İntibak A, İntibak B nedir?

İntibak A formu, faaliyete başlamadan önce karşı kurumdan aldığınız derslerin YTÜ’de karşılığının gösterildiği ve kabul edildiği formdur.

İntibak B formu ise dönüşte yapılmaktadır. İntibak A formunda yer alan dersler ve YTÜ’deki karşılıklar intibak B formu ile YTÜ’de intibak edilir.

88.Lisansüstü ders intibak, lisansüstü tez intibak nedir?

Lisansüstü öğrencileri gidecekleri kurumdan ders alıyorsa lisansüstü ders intibak formu hazırlamalı, eğer tez çalışması yapılacaksa lisansüstü tez intibak A formu düzenlenmelidir. Öğrenci hem ders hem tez çalışması yapacaksa her iki formu da hazırlamalıdır.

89.Ders değişikliği yaptım, intibak a belgemde de değişiklik yapmalı mıyım?

Evet. Güncel intibak A formunu hazırlayıp tekrar kurul kararı alınabilmesi bölümünüze ulaştırmanız gerekmektedir.

90.Gittiğim kurumda aldığım her dersi saydırmak zorunda mıyım?

Evet. Karşı kurumdan aldığınız her dersin YTÜ’de karşılığının bulunması ve intibak edilmesi gerekmektedir.

91.İntibak belgelerini fakülte mi/enstitü mü ben mi ofise ileteceğim?

Evet. İntibak formu fakülte/enstitüye öğrenci tarafından iletilmektedir.

92.Lisansüstü öğrencisiyim, ders yüküm kalmadı ne yapmam gerek?

Fazladan ders alabilir ya da gidilen kurumda tez çalışması yapılabilmektedir. Bağlı bulunan enstitüden intibak koşulları hakkında bilgi alınarak hareket edilmesi gerekmektedir.

93.Karşı kurumda tez çalışması yapacağım, nasıl ilerlemeliyim?

Öncelikle karşı kurumla iletişime geçerek size bir danışman atama