Değişiklik, Feragat ve Uzatma
DEĞİŞİKLİK, FERAGAT, DÖNEM İPTALİ VE UZATMA
Bu sayfada aşağıdaki konular hakkında bilgi bulabilirsiniz:
 
Değişiklik: Gidilecek dönemin veya kurumun değiştirilmesi
Feragat: Hareketlilik hakkından tamamen vazgeçilmesi
Dönem İptali: Güz ve bahar öğrencilerinin bahar dönemi faaliyetlerinden vazgeçmesi
Dönem Uzatma: Güz dönemi öğrencilerinin yurt dışındayken faaliyetlerini bahar dönemine uzatmaları
 
ÖNEMLİ
- Yapılacak işlemler için Erasmus takviminde belirtilen son tarihlere uyulması gerekmektedir. Son tarihlerden sonra işlem yapan ve hareketlilik gerçekleştirmemesine rağmen feragat dilekçesini iletmeyen öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır.
- Erasmus ofisi yüklenen dilekçeleri her ay düzenli olarak kontrol etmekte, yerleştirme/hibe listeleri yapılan değişikliklere göre Erasmus ofisi tarafından ayda bir kez güncellenmektedir
 
 
Değişiklik
- Yerleştirme listelerinin ilanından sonra, her öğrencinin bir kez dönem ve bir kez kurum değişikliği yapma hakkı vardır.
Değişiklik dilekçesine (Kodu:FR-1404) bu bağlantıdan ulaşılabilir: https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%c3%bcmanlar%c4%b1/Formlar/339 
Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalı, önce öğrenci tarafından daha sonra Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Bölüm Erasmus Koordinatörünün imzası olmayan dilekçeler geçersizdir.
- Değişiklik dilekçesi  Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklenerek yapılır. E-posta ile dilekçe teslimi kabul edilmemektedir.
- Dilekçenin üzerinde yazan tarih değil, sisteme yüklenilen tarih dilekçe teslim tarihi olarak kabul edilir. 
Takvimdeki süreden önce ya da sonra dilekçe teslimi yapılırsa öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır. 
Tek dönem yerleştirilmiş bir öğrenci Güz+Bahar olarak iki döneme değişiklik yapamaz.
- Erasmus ofisi yüklenen dilekçeleri her ay düzenli olarak kontrol etmekte, yerleştirme/hibe listeleri yapılan değişikliklere göre Erasmus ofisi tarafından ayda bir kez güncellenmektedir
- Dönem değişikliği yapan öğrencilerin gidecekleri kurumu bu değişiklikten e-posta ile bilgilendirmeleri gerekmektedir. 
- Kurum değişikliği yapan öğrencilerin gitmekten vazgeçtikleri kurumları e-posta ile bilgilendirmeleri ve misafir olacakları yeni kurum için de Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin yeniden nomination yapmaları gerekmektedir.
- Karşı kurumu bilgilendirme e-postaları, Bölüm Erasmus Koordinatörlerinin dilekçeleri onaylaması ve öğrencilerin dilekçeleri sisteme yüklemesinden sonra gönderilebilir. 
 
 
Feragat
- Çeşitli nedenlerle Erasmus faaliyeti gerçekleştirmekten vazgeçen öğrenciler feragat dilekçesi teslim ederek bu haklarından vazgeçebilirler. 
- Feragat dilekçesine  (Kodu:FR-1404) bu bağlantıdan ulaşılabilir: https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%c3%bcmanlar%c4%b1/Formlar/339 
Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalı, önce öğrenci tarafından daha sonra Bölüm Erasmus koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Bölüm Erasmus Koordinatörünün imzası olmayan belge geçersizdir.
- Feragat  dilekçesi  Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklenerek yapılır. E-posta ile dilekçe teslimi kabul edilmemektedir.
- Dilekçenin üzerinde yazan tarih değil, sisteme yüklenilen tarih dilekçe teslim tarihi olarak kabul edilir. 
Takvimdeki süreden önce ya da sonra dilekçe teslimi yapılırsa öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır. 
Feragat eden öğrenci hakkını bir sonraki akademik yıla devredemez. Faaliyet gerçekleştirilmek istenen her akademik yıl için başvuru yapılması zorunludur.
Nomination işlemi tamamlandıktan sonra feragat eden öğrencilerin gitmekten vazgeçtikleri kuruma bilgilendirme e-postası göndermeleri zorunludur.
- İntibak A formunu bölüme teslim ettikten sonra feragat eden öğrenciler, formun iptali için bölümle iletişime geçmelidir. İntibak A formu onaylanan öğrenciler ilgili dönemde YTÜ'de ders seçimi yapamayacakları için sürecin olabildiğince erken yürütülmesi yararlarına olacaktır.
 
 
Dönem İptali
- Güz+Bahar dönemlerinde faaliyet gerçekleştirecek şekilde yerleştirilmiş, faaliyete başlamış ancak bahar dönemi YTÜ'ye dönmek isteyen öğrenciler güz dönemini tamamladıktan sonra dönüş yapabilirler. 
- Bunun için, öğrencinin bahar döneminden feragat ettiğine dair bir feragat dilekçesini yukarıda belirtildiği şekilde hazırlayıp ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklemesi ve erasmus@yildiz.edu.tr adresine e-posta il bilgi vermesi gerekmektedir.
Learning Agreement formunun değişiklik (changes) sayfası düzenlenerek bahar dönemine ait derslerin silinmesi ve gerekli onay işleleri sonrasında ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
- Bahar dönemi derslerinin silinmesi ve intibak A formunda yalnızca güz dönemi dersleri kalacak şekilde intibak A formu güncellenmesi için bölümle iletişime geçilmelidir.
- Öğrenci hibeliyse, yurt dışından geçirmeyeceği aylara ait hibeyi iade etmesi gerekmektedir.
 
 
Dönem Uzatma
- Yalnız güz dönemi için öğrenim faaliyeti gerçekleştirmek üzere yerleşen öğrenciler, faaliyetlerini bahar dönemine hibesiz olarak uzatabilirler.
- Uzatma işlemi, güz dönemi bitmeden 1 (bir) ay önce yapılmalıdır.
- Uzatma yapılan dönemin faaliyetle aynı akademik yıl içinde olması zorunludur. Örneğin, 2023-2024 Bahar yarıyılında faaliyete başlayan bir öğrenci 2024-2025 Güz yarıyılına uzatma yapamaz.
- Uzatma (extension) formuna (Kodu:FR-0080) bu bağlantıdan ulaşılabilir: https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%c3%bcmanlar%c4%b1/Formlar/339.
- Formda uzatma yapılacak tarih aralığı gün/ay/yıl şeklince açıkça belirtilmedir.
- Formun öğrenci, misafir olunan kurum ve YTÜ bölüm koordinatörü tarafından imzalandıktan sonra öğrenci tarafından ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
- Ayrıca, Erasmus ofisine hitaben yazılmış hem öğrencinin hem de bölüm koordinatörününün imzasının bulunduğu, uzatma nedenini kısaca açıklayan dilekçenin ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki "Dilekçe" alanına yüklenmesi gerekmektedir.
Bahar dönemi için hazırlanan Learning Agreement formunun misafir olduğunuz kurum ve YTÜ'deki bölüm koordinatörü tarafından onaylanmış nüshasının ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir.
İntibak formunun öğrenci tarafından hazırlanıp tekrar kurul kararı alınabilmesi için bölüm koordinatörüne ulaştırılması gerekmektedir.
- Yukarıda belirtilen belgeler öğrenci tarafından sisteme yüklendikten sonra, YTÜ Erasmus ofisine (erasmus@yildiz.edu.tr) e-posta ile bilgi verilmesi gerekmektedir. Sonrasında, Erasmus ofisi bahar dönemi için hibesiz olarak hazırlanmış teyit belgesini (confirmation form) ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki ilgili alana yükleyecek ve bahar dönemi için öğrenciye hibesiz olarak hazırlanmış hibe sözleşmesini gönderecektir.