Değişiklik, Feragat, Vazgeçme ve Uzatma

Değişiklik, Feragat, Vazgeçme ve Uzatma

Öğrenci başvuru yaptıktan sonra yerleştirme işlemlerine süreç takviminde ve duyurularda belirtilen zamanda ve Bölüm Erasmus Koordinatörünün belirlediği yöntemle katılarak resmi olarak Erasmus aday öğrencisi olmaya hak kazanır. Başvurudan yerleştirme işlemlerine kadar geçen sürede öğrenci Erasmus faaliyeti yapmaktan vazgeçerse yerleştirme işlemlerine katılmaz ve süreci otomatik olarak sonlanır. Bu öğrencinin bir dilekçe vermesi gerekmez ve ilerleyen başvurularından -10 puan kesinti uygulanmaz.

 

Süreç takvimine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/7/Erasmus-Takvimi-Erasmus-Calendar/810

 

Kurum ve Dönem Değişikliği

Yerleştirme listelerinin ilanından sonra, her öğrenci isterse bir defaya mahsus dönem ve bir defaya mahsus kurum değişikliği yapabilir. Kurum değişikliği yapan öğrenci vazgeçtiği kuruma bir e-posta ile bilgi vermesi gerekir. Aynı şekilde, dönem değişikliği yapan öğrenci gideceği kurumu bu değişiklikten e-posta aracılığı ile bilgilendirmelidir.

Değişiklik dilekçesine (Kodu:FR-1404) aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%c3%bcmanlar%c4%b1/Formlar/339 

Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalı, önce öğrenci tarafından daha sonra Bölüm Erasmus koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Bölüm Erasmus Koordinatörünün imzası olmayan belge geçersizdir. Süreç takviminde belirtilen süreye Bölüm Koordinatörünün imzasını almak da dahildir, planlama buna göre yapılmalıdır. Değişiklik dilekçesi teslimi yalnızca süreç takviminde belirtilen tarihlerde ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklenerek yapılır. E-posta ile dilekçe teslimi kabul edilmemektedir. Dilekçenin üzerinde yazan tarih değil, sisteme yüklenilen tarih dilekçe teslim tarihi olarak kabul edilir. Takvimdeki süreden önce ya da sonra dilekçe teslimi yapılırsa öğrencilerin sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır. 

Önemli: Tek dönem yerleştirilmiş bir öğrenci Güz+Bahar olarak iki döneme değişiklik yapamaz.

 

Feragat

Çeşitli nedenlerle Erasmus faaliyeti gerçekleştirmekten vazgeçen öğrenciler feragat dilekçesi teslim ederek bu haklarından vazgeçebilirler.  Feragat eden öğrencinin nominaton işlemi yapıldıysa gideceği kuruma faaliyetten vazgeçtiği bilgisini e-posta aracılığıyla vermelidir.

Feragat dilekçesine (Kodu:FR-1404) aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://kalite.yildiz.edu.tr/sayfa/Kalite-Dok%c3%bcmanlar%c4%b1/Formlar/339 

Dilekçe bilgisayar ortamında doldurulmalı, önce öğrenci tarafından daha sonra Bölüm Erasmus koordinatörü tarafından imzalanmalıdır. Bölüm Erasmus Koordinatörünün imzası olmayan belge geçersizdir. Süreç takviminde belirtilen süreye Bölüm Koordinatörünün imzasını almak da dahildir, planlama buna göre yapılmalıdır. Feragat dilekçesi teslimi yalnızca süreç takviminde belirtilen tarihlerde ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklenerek yapılır. E-posta ile dilekçe teslimi kabul edilmemektedir. Dilekçenin üzerinde yazan tarih değil, sisteme yüklenilen tarih dilekçe teslim tarihi olarak kabul edilir. Takvimdeki süreden önce ya da sonra dilekçe teslimi yapılırsa öğrencilerin sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır. 

Feragat eden öğrenci hakkını bir sonraki akademik yıla devredemez. Faaliyet gerçekleştirilmek istenen her akademik yıl için başvuru yapılması zorunludur.

Nomination işlemi tamamlandıktan sonra feragat eden öğrenci karşı kuruma vazgeçtiğini bildiren bir e-posta göndermelidir.

İntibak A formunu bölüme teslim ettikten sonra feragat eden öğrenci intibak A formunun iptali için bölümle iletişime geçmelidir. İntibak A formu çıkan öğrenci ilgili dönemde YTÜ'de ders seçimi yapamayacağı için sürecin olabildiğince erken yürütülmesi uygun olacaktır.

 

Vazgeçme (Faaliyet Esnasında)

Güz+Bahar dönemi faaliyet gerçekleştirecek şekilde yerleştirilmiş, faaliyete başlamış ancak yarıda bırakmak isteyen öğrenciler Güz dönemini tamamladıktan sonra dönüş yapabilirler. Bunun için aşağıdaki işlemlerin tamamlanması gerekir:

- Bahar döneminden feragat edildiğine dair feragat dilekçesi teslim edilmelidir.

- Learning Agreement formunun değişiklik sayfası düzenlenerek (during the mobility) bahar dönemine ait derslerin silinmesi ve gerekli onay işleleri sonrasında ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklenmelidir.

- Bahar dönemi derslerinin silinmesi ve intibak A formunda yalnızca güz dönemi dersleri kalacak şekilde intibak A formu güncellenmesi için bölümle iletişime geçilmelidir.

- Hibeli öğrenciler kalmadığı ayların hibesini iade etmelidirler.

 

Uzatma (Faaliyet Esnasında)

 
Yalnızca Güz dönemi öğrenim faaliyeti gerçekleştiren öğrenciler, faaliyetlerini Bahar dönemine uzatabilirler. Uzatma yapılan dönemin faaliyetle aynı akademik yıl içinde olması zorunludur. Örneğin, 2023-2024 Bahar yarıyılında faaliyete başlayan bir öğrenci 2024-2025 Güz yarıyılına uzatma yapamaz.
 
Yapılması gereken işlemler aşağıda listelenmiştir:
 

1)Ofisimize hitaben yazılmış hem sizin hem de bölüm koordinatörünüzün onaylamış olduğu, uzatma nedeninizi kısaca açıklayan dilekçe 

 
 

2)Erasmus+Program Birimi sitesinde yer alan Extension Formu'nun hazırlanmış, misafir olduğunuz kurumdan onaylanmış nüshası 

 
 

3)Bahar dönemi için hazırlamış olduğunuz Learning Agreement formunun misafir olduğunuz kurum ve YTÜ'deki bölüm koordinatörünüz tarafından onaylanmış nüshası 

 
 

4)Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi (siz veya vekiliniz tarafından imzalanması gerekmektedir) 

 
 

5)Confirmation Form/Teyit Belgesi (Bahar dönemi için hibesiz olarak düzenlenmiş olmalıdır) 

 
 

6)Bahar dönemi için adınıza düzenlenmiş Kabul belgesi 

 
 

7)İntibak A formunun hazırlanıp tekrar kurul kararı alınabilmesi için bölüm koordinatörüne ulaştırılması 

 
 

Evraklarınızın tamamını ofisimize e-posta yoluyla ulaştırmanız gerekmektedir. Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi hariç diğer belgeleri scan edip gönderebilirsiniz. Öğrenci-Üniversite Sözleşmesi is birimimizce düzenlenerek tarafınıza e-posta yoluyla iletilecek ve imzanız sonrası belgenin posta (kargo) yoluyla ofisimize ulaştırılması gerekecektir. Dilekçenizin bölüm koordinatörünüz tarafından onaylanması gerekmektedir. Ayrıca evraklarınızı göndermeden önce kendi imzanızın kontrolünü muhakkak yapınız. 

 
 

NOT:Uzatma yapılan bahar dönemi hibesiz olarak gerçekleşecektir.