İntibak ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

İntibak Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

İntibak, öğrencinin yurt dışında alınacak/alınan ve Learning Agreement'ta (LA) belirtilen derslerin YTÜ'de kayıtlı olunan programının müfredatında yer alan dersler arasından uygun bulunan derslere saydırılması işlemidir. 

İntibak işlemi, intibak formunun öğrenci tarafından Bölüm Erasmus Koordinatörüne danışılarak hazırlanması ve belgenin Bölüm İntibak Komisyonu tarafından imzalanmasından sonra, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasıyla gerçekleşir.

İntibak işlemi için, öğrenci tarafından hareketlilik öncesinde İntibak-A ve hareketlilik sonrasında İntibak-B formlarının hazırlanıp onaylatılması zorunludur. Formları buradan arama yaparak indirebilirsiniz.

İntibak formu yalnızca Yıldız Teknik Üniversitesindeki bölüm, fakülte/enstitü, öğrenci işleri daire başkanlığı ve Erasmus program biriminin işlemleri için kullanılır. Karşı kurum veya konsolosluk tarafından istenmez.

Önemliİntibak işlemini tamamlamasına rağmen hareketlilik gerçekleştir(e)meyen öğrenciler, ders seçme ve mezun olmaya engel olduğu için, intibak belgesini bölüme dilekçe vererek mutlaka iptal ettirmelidir.

 

1. HAREKETLİLİK ÖNCESİ: İntibak A Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

1. İntibak A formunu buradan arama yaparak indiriniz.

2. İntibak A formunu yurt dışında almayı planladığınız ve Learning Agreement'inizde belirttiğiniz derslerle doldurunuz.İntibak ve LA'da belirtilen dersler tamamen aynı olmalıdır!

3. Belgeyi onaylaması için Bölüm Erasmus Koordinatörüne iletiniz. 

4. Belge Bölüm/Anabilim Dalı İntibak Komisyonu ve Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı (lisansüstü öğrenciler için, ayrıca Danışman) tarafından da onaylanmalıdır. İlgililere belgeyi nasıl imzalatacağınızı öğrenmek için bölüm Erasmus koordinatörünüz ya da bölüm sekreterliğinden bilgi alınız.

5. İmzalı belgeyi Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. 

6. İntibak belgeniz, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu'nda görüşüldükten ve onaylandıktan sonra EBYS denilen iç yazışma sistemi üzerinden e-imzalı/karekodlu olarak Erasmus Ofisine iletilmelidir.

7. Onaylı İntibak A Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararınızın bir kopyasını bölümünüzden temin edebilir ve ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz.

8. Onaylı İntibak A Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, ofis ya da öğrenci tarafından öğrencinin ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesabına yüklenmemişse, öğrencinin hibe sözleşmesi imzalanamaz. Böyle bir durumda, belgenin onay duurmu hakkında bilgi almak için bölümünüzle görüşebilirsiniz.

 

2. HAREKETLİLİK SIRASINDA: Güncel İntibak A Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

Hareketliliğiniz sırasında misafir bulunduğunuz kurumda ders ekle/sil işlemi yaparsanız, hem Learning Agreement'inizi hem de İntibak A formunuzu güncellemeniz gerekmektedir. İntibak A formunuzu güncellemek için, hareketlilik öncesin İntibak A formu hazırlamak için yaptığınız işlemleri tekrar ediniz.

 

3. HAREKETLİLİK SONRASI: İntibak B Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı

1. İntibak B formunu buradan arama yaparak indiriniz.

2. İntibak B formunu, misafir olduğunuz kurumdan alacağınız transkriptte (transcript of records / not dökümü) belirtilen derslerle ve bu derslerden aldığınız başarı notlarıyla doldurunuz. İntibak, LA ve transkriptte yer alan derslerin aynı olması gerektiğini unutmayınız.

2. Belgeyi onaylaması için transkriptiniz ile Bölüm Erasmus Koordinatörüne iletiniz. 

3. Belge Bölüm/Anabilim Dalı İntibak Komisyonu ve Bölüm/Anabilim Dalı Başkanı (lisansüstü öğrenciler için, ayrıca Danışman) tarafından da onaylanmalıdır. İlgililere belgeyi nasıl imzalatacağınızı öğrenmek için bölüm Erasmus koordinatörünüz ya da bölüm sekreterliğinden bilgi alınız.

4. İmzalı belgeyi Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz. 

5. İntibak belgeniz, Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu'nda görüşüldükten ve onaylandıktan sonra EBYS denilen iç yazışma sistemi üzerinden e-imzalı/karekodlu olarak Erasmus Ofisine iletilmelidir.

6. Onaylı İntibak B Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararınızın bir kopyasını bölümünüzden temin edebilir ve ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesabınıza yükleyebilirsiniz.

7. Onaylı İntibak B Formu ve Fakülte/Enstitü Yönetim Kurulu Kararı, ofis ya da öğrenci tarafından öğrencinin ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesabına yüklenmemişse, öğrencinin hibe sözleşmesi imzalanamaz. Böyle bir durumda, belgenin onay duurmu hakkında bilgi almak için bölümünüzle görüşebilirsiniz.

 

 

Lisansüstü Öğrenciler: Yukarıdaki bilgiler lisansüstü öğrenciler için de geçerlidir. Bunlara ek olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- Tez/proje dersi (ECTS'ine bakılmaksızın) alan öğrenci Tez İntibak A belgesini doldurur, danışmanına onaylatır ve bölüm Erasmus koordinatörüne teslim ederek intibak komisyonunun onayına sunar.

- Tez/proje dersinin bulunmadığı durumlarda karşı kurumdan 30 (±5) ECTS değerinde ders alan öğrenci Ders İntibak A formunu doldurur ve bölüm Erasmus koordinatörüne teslim ederek intibak komisyonunun onayına sunar.

- Ders İntibak A formunda, YTÜ’deki seçmeli ders yükünden içerikleri uyuşan en fazla 4 derse kadar ders yüküne saydırılabilir. Ders yüküne sayılması talep edilen dersler için ilgili kutucuk işaretlenir, diğer derslerin kutucukları boş bırakılır. YTÜ’deki derslerle içeriği uyuşmayan derslerin karşısına “Karşılığı yoktur” ifadesi eklenir. Karşılığı olmayan dersin karşı kurumdaki ECTS değeri YTÜ'deki toplam ECTS değerine eklenir. “Karşılığı yoktur” diye belirtilen dersler, dönüşte orijinal haliyle öğrencinin transkriptine eklenir ve aldığı nota istinaden geçti ya da kaldı olarak intibak edilir. Karşılığı olmayan derslerin notu AGNO’yu etkilemez.

- Lisansüstü öğrencileri dil dersi alamazlar.

- Lisansüstü öğrencilerin mezuniyet süreçleri, doktora yeterlik sınavı girişleri gibi hususlar öğrencilerin kayıtlı olduğu enstitüler tarafından yürütülmektedir. Bu konulara ilişkin sorular ilgili ensitüye danışılmalıdır.