Learning Agreement

(Online) Learning Agreement for Studies (Öğrenim Anlaşması)

Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim görecek öğrenciler, gidecekleri kurumda alacakları ve YTÜ’de bu derslerin yerine saydıracakları dersleri, Learning Agreement ile listelemek ve her iki kuruma da onaylatmak zorundadır. 

2023 yılı itibariyle Kağıtsız Erasmus Projesi (Erasmus Without Paper/EWP) kapsamında, Learning Agreement artık kağıt kullanmadan https://learning-agreement.eu/ adresi üzerinden çevrim içi hazırlanacaktır. Çevrim içi hazırlanan bu belgeye Online Learning Agreement (OLA) denilmektedir.

- OLA'nın imza süreci tamamen dijitaldir. Öğrencilerin OLA'yı imzalatmak için ofisi ziyaret etmeleri ya da e-posta atmaları gerekmemektedir. Belge öğrenci tarafından hazırlanıp onayladıktan sonra aşağıda ve kılavuzda belirtilen sırayla imza kişilerine belge sistem tarafından otomatik olarak gönderilir. 

Misafir olacağınız kurum henüz OLA kullanımına geçmediyse, belgenizi yine sistem üzerinden hazırlabilir, kendi imzanız ve YTÜ bölüm koordinatörünüzün imzasından sonra, belgeyi PDF olarak indirip imza için karşı kuruma e-posta ile gönderebilirsiniz.

- Tüm imzaları (öğrenci, YTÜ Erasmus bölüm koordinatörü, misafir olunacak kurum) tamamlanan OLA, öğrenci tarafından öğrencinin https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/ adresindeki ilgili alana yüklenir.

- OLA hakkında detaylı bilgi almak için bu kılavuzu inceleyiniz.

 

Learning Agreement İmza Süreci
1. Belge, öğrenci tarafından hazırlanır ve imzalanır. 2. YTÜ bölüm Erasmus koordinatörü tarafından dersler kontrol edilir ve imzalanır. 3. Misafir olunacak kurum tarafından kontrol edilir ve imzalanır. 

4. İmzaları tamamlanan Learning Ageement öğrenci tarafından PDF formatında indirilir ve https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/ adresine yüklenir.

 

Lisans Öğrencileri:

- Her faaliyet dönemi için karşı kurumdan 30 ECTS ders seçilmelidir.

- Bu derslerin YTÜ’deki karşılığı da 30 ECTS olmalıdır.

- Ancak mücbir durumlarda alınan dersler ±5 ECTS ve YTÜ’deki karşılıkları en az 2/3 oranında olmalıdır.

- İki dönem gidecek öğrenciler için alınacak toplam kredinin 60 ECTS olması gerekir. 

- Lisans son sınıf öğrencilerinin Erasmus öğrenim faaliyeti gerçekleştirebilmesi için bu ECTS değerlerini karşılayacak kadar ders yükünün bulunması zorunludur.

- Önceden alınan ve başarılı olunan dersler yeniden alınamaz.

- Erasmus kapsamında geçirilecek her dönem için lisans öğrencileri en fazla 1 yabancı dil dersi seçebilir ve ECTS toplamına ekletebilir. 

- Derslerin öncelikle Erasmus kapsamında yurt dışında geçirilecek dönemdeki derslerden seçilmesi gerekmektedir.

- YTÜ’deki derslerin ECTS değerleri için www.bologna.yildiz.edu.tr ve bölümün web sayfasını ziyaret edilmelidir.

- Ders içerikleri ve ders eşleştirmeleri hakkında Bölüm Erasmus Koordinatörlerinden bilgi alınabilir. 

- Yurt dışında alınması planlanan ve Learning Agreement'ta belirtilen derslerin YTÜ'de akademik tanınmasının sağlanması için intibak yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz: İntibak

 

Lisansüstü Öğrenciler:

Yukarıdaki bilgiler lisansüstü öğrenciler için de geçerlidir. Bunlara ek olarak aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir:

- Öğrencilerin zorunlu dersleri yalnızca YTÜ’de alması gerekmektedir. Karşı kurumdan alınan derslerin YTÜ karşılıkları yalnızca seçmeli derslerden oluşabilir. Ancak, ders içeriklerinde azami düzeyde benzerlik aranır; içeriklerde uyuşmazlıkların yaşanmasının daha sık görülmesi nedeniyle öğrencilerin ders yükünü Erasmus faaliyetine başlamadan önce tamamlaması tavsiye edilmektedir. Aksi durumda, öğrenciye tanınan süre içinde (4 dönem) dersler tamamlanamazsa, ilgili öğrencinin YTÜ ile ilişiği kesilir (bkz:YTÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Senato Esasları).

- Öğrencinin gideceği kurumda tez/proje dersi varsa, ECTS değerine bakılmaksızın alınabilir ve YTÜ'de tez dersine karşılık gösterilebilir.

- Her kurum lisansüstü öğencilere tez/proje dersi vermeyebilir. Bu durumda karşı kurumdan bir dönem için 25-35 ECTS aralığında ders seçimi yapmanız gerekir. Lisansüstü öğrencilerin alabileceği ders sayısında bir üst sınır bulunmadığı için ders yükünü tamamlamış olan öğrenci de Erasmus faaliyeti süresince ders alabilir.

- Karşı kurumdan ders alınması durumunda, YTÜ’de en fazla 4 derse kadar ders yüküne saydırılabilir. Karşıdan 4’ten fazla ders alınırsa, 4 derse karşılık verildikten sonraki her bir ders için YTÜ karşılığı dersin orijinal ismi ve ilgili kurumdaki ECTS değeri yazılmalıdır. Eğer ders içeriklerinin uyuştuğu ders bulunmazsa yine dersin orijinal ismi ve ECTS değeri YTÜ karşılığı olarak verilir.

- YTÜ karşılıklarının ECTS değeri toplamı bir dönem için en fazla 35 olabilir. 35 ECTS’in üzerinde ders saydırma yapılamaz.

- Lisansüstü öğrenciler dil dersini ECTS yüküne saydıramazlar.

- Lisansüstü öğrencilerin tez/mezuniyet süreçleri, doktora yeterlik sınavı girişleri gibi hususlar öğrencilerin kayıtlı olduğu enstitüler tarafından yürütülmektedir. Bu konulara ilişkin sorular ilgili ensitüye danışılmalıdır.

- Yurt dışında alınması planlanan ve Learning Agreement'ta belirtilen derslerin/çalışmaların YTÜ'de akademik tanınmasının sağlanması için intibak yapılması gerekmektedir. Detaylı bilgi için bkz: İntibak