Kabul Belgesi

Kabul Belgesi / Letter of Acceptance

Yerleşilen kuruma başvuru yapıldıktan sonra başvuru belgeleri kurum tarafından değerlendirilir. Başvuru sonucu olumlu değerlendirilen öğrencilere kurumlar kabul belgesi (acceptance letter) gönderir. Bu belgenin içeriğinde öğrencinin kabul edildiği (accepted) ifadesi ve hangi dönem/tarih aralığında faaliyetin gerçekleşeceği bilgisi bulunmalıdır.

Kabul belgesinde, faaliyet tarihleri açıkça bellirtilmemişse, belgeyi ytuerasmus.yildiz.edu.tr adersindeki hesabınıza yüklerken misafir olacağınız kurumun akademik takvimin de kabul belgesine eklenmesi gerekmektedir.

Başvuruları çeşitli nedenlerle olumsuz değerlendirilen öğrenciler de olabilir. Bu nedenler genellikle transkriptte bulunan derslerin alınacak dersler için yeterli bulunmaması, bu derslerdeki başarı durumunun düşük olması, ya da kurumun dil şartının sağlanamaması olabilir. Böyle bir durumda öğrenci kurum ve dönem değişikliği yapabilir. Kabul edilmeme mücbir sebep sayılmamaktadır. Bu nedenle süreç takviminde belirtilen dilekçe teslim tarihlerinde bir esneklik tanınmaz.