Sağlık Sigortası

Sağlık Sigortası

Öğrencinin yurt dışına çıkmadan, Erasmus faaliyeti gerçekleştireceği süre boyunca gidileceği ülkede geçerli olan bir sağlık sigortası yaptırması zorunludur. Ayrıca, olası hastalık ya da kaza durumlarında öğrencinin bir sağlık güvencesi olması hayati önem taşır.

Sağlık sigortasının süresi, kabul belgesinde yazan faaliyet süresinin tamamını kapsamalıdır. Tüm öğrencilerle imzalanması zorunlu olan hibe sözleşmesi hazırlanırken sigorta tarihleri dikkate alınmaktadır. Poliçe faaliyet tarihlerinden daha az bir süreyi kapsıyorsa, poliçenin güncellenmesi gerekmektedir. Sigorta tarihleri faaliyet süresinden kısaysa, sözleşme de o tarihe göre hazırlanır:

Sigorta bilgileri, (hibeli/hibesiz) tüm öğrencilerin hibe sözleşmelerine de ekleneceğinden belirtilen koşulları sağlayan sağlık sigortası poliçesinin öğrenciler tarafından ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesaplarına yüklenmesi gerekmektedir. 

Poliçede firma adı ve poliçe numarası okunaklı şekilde görünmelidir. Sigorta poliçesinin tüm sayfalarını tek pdf olacak şekilde taranmalıdır. Ayrıca, profilinizdeki "sigorta bilgileri/sağlık" alanlarına poliçe numarası ve sigorta şirketinin adı girilmelidir.

 

Sağlık Sigortası Nasıl Yaptırılır?

- Sağlık sigortası öğrenci tarafından, gideceği kurumun da kabul ettiği yurt içinde/dışında bulunan özel veya resmi bir kurum aracılığıyla yapılabilir. Sigorta ücreti öğrenci tarafından ödenir.

- Ayrıca, yurt dışında bulunan bazı yükseköğretim kurumları, Erasmus faaliyeti için kabul edilen öğrenciler için sağlık sigortası oluşturur ve bu bilgiyi öğrencinin kabul belgesinde belirtir. Kabul belgesinde sigortalı olduğuna dair bilgi bulunan öğrencilerin yeniden sağlık sigortası yaptırması gerekmez.

- Türkiye'nin bazı devletlerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde, SGK kapsamında sigortalı olan öğrenciler, yurt dışında da gidecekleri ülkenin resmi sigorta hizmetinden yararlanabilirler. SGK ile anlaşmalı ülkeler için aşağıdaki linke tıklayınız:

https://www.sgk.gov.tr/Content/Post/a8767f43-a6d4-4526-967f-d41cd56d36be/Yurtdisi-2022-08-24-10-30-30 

 

Çeşitli Bilgiler

Kurmumuza iletilen bilgiler doğrultusunda, aşağıda bazı ülkelerin sigorta prosedürleri hakkında bilgi bulabilirsiniz:

- Almanya: Almanya ve Türkiye arasında yapılan anlaşma gereği SGK' kapsamında sigortalı olan öğrenciler bir SGK şubesine başvurarak A/T 11 belgesi alabilirler. A/T 11, SGK tarafından en fazla 6 aylık düzenlenir. Güz+Bahar (bütün akademik yıl) dönemlerinde faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler A/T 11 belgelerini öncelikle güz dönemi için alabilirler, daha sonra Bahar dönemi için yeniden düzenletmeleri gerekir. Bu öğrencilerin Erasmus sözleşmeleri sağlık sigortasının kapsadığı süre gereği ilk etapta yalnızca güz dönemi için düzenlenir, hibeliyse ödemesi yalnızca güz dönemi için yapılır. Bahar dönemi sağlık sigortası düzenlendikten sonra ancak bahar dönemi sözleşmesi öğrenciye iletilebilir, hibeliyse ödemesi bu işlemden sonra yapılır.

-İsveç:  İsveç'te bulunan kurumların bazıları Erasmus faaliyeti için kabul edilen öğrencilere İsveç'teki bir şirket üzerinden sağlık sigortası oluşturur ve bu bilgiyi kabul belgesinde belirtir. Kabul belgesinde sigortalı olduğuna dair bilgi bulunan öğrencilerin yeniden sağlık sigortası yaptırması gerekmez.

-İspanya: İspanya'daki üniversiteler Türkiye'de yapılan sağlık sigortasını kabul etmemektedirler. Kabul aldığınız kurumun yönlendireceği bir şirket (Asisa, vb.) üzerinden sağlık sigortası yaptırmanız gerekir.