Vekaletname

Vekaletname

Faaliyetiniz sırasında sizin adınıza her türlü belgede imza işlemleri ve banka işlemlerinin takibini yapmak üzere bir kişiye noter onaylı vekâletname verebilirsiniz. Zorunlu bir belge değildir, ancak öğrenci yurt dışındayken Türkiye’de yapılması gereken bir işlem kalmış ise vekâletname tavsiye edilmektedir. Birine Vekâlet verdiyseniz bu belgeyi tarayarak ilgili alana ekleyiniz. Ayrıca asıl nüshanın vekâlet verdiğiniz kişide bulunması gereklidir.

Örnek vekaletname

Erasmus faaliyetleri ile ilgili vekalet vermek isteyen öğrenciler bu örneği kullanabilir. Aynısı olmak zorunda değildir. Örnek vekaletname oldukça detaylı hazırlanmıştır. Siz kendi ihtiyaçlarınız doğrultusunda düzenleme yapabilir/yaptırabilirsiniz.