2023 - 2024 Akademik Yılı Hibe Listeleri

2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okumanız önem arz etmektedir.

Üniversitemiz her yıl Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarıyı bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza var olan tahsis edilen hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bu hibe miktarına ek olarak her bölümümüze Erasmus+ Programı Birimi bütçesinden ek hibe desteği sağlanmıştır.

 

Uyarılar / Hatırlatmalar

Hibe almaya hak kazanan öğrencilerden  ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Erasmus+ Program Birimi gerekli gördüğü takdirde, bütçenin yetmediği durumlarda öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını önceden haber vererek durdurabilir ya da değiştirebilir.) Hibe listesinde isminin yanında hibe durumu HİBELİ olarak ilan edilmedikçe hiç bir öğrencimiz hibeli duruma geçmiş sayılmaz.

Hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarından vazgeçen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerin, hibenin ve kontenjanların etkin kullanımı adına  haklarından vazgeçtiklerini web sayfamızda yer alan dilekçeyi doldurarak bölüm koordinatörlerine onaylattıktan sonra Erasmus Başvuru Sisteminde (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) ilgili alana yüklemeleri gerekmektedir. Dilekçeler aylık periyotlarla işleme alınacaktır.

Her ayın ilk haftası güncel hibe listesinin ilan edilmesi planlanmaktadır.

Hibe durumu Hibeli-Hibesiz  olan öğrencilerin Güz dönemleri hibeli, bahar dönemleri hibesiz olarak planlanmıştır. Vazgeçen hibeli öğrencilerin olması durumunda bahar dönemleri için de hibe alabileceklerdir.

 

Dilekçe Teslimi ve Puan Kesintisi

Faaliyetlerine ilişkin dönem/tarih aralığı, üniversite/kurum/ülke ve ülke değiştirmek isteyenler ve haklarından vazgeçenler dilekçe ile Erasmus+ Program Birimine başvurabilirler. Dilekçenin e-posta ile değil ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklenmesi gerekli ve yeterlidir.

Her öğrencinin yalnızca bir kez dönem değiştirme ve yalnızca bir kez kurum değiştirme hakkı bulunmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına kesin kararınızı verdikten sonra dilekçelerinizi Bölüm Erasmus + Koordinatörünüze onaylatıp ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden Erasmus Otomasyon Sistemini yükleyebilirsiniz.

Bir sonraki başvurunuzda puan kesintisi ile karşılaşmamak  için Süreç Takviminde yazan dilekçe son teslim tarihlerine uymanız gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra teslim edilen dilekçe sahiplerinden bir sonraki Erasmus başvurularında puan kesintisi kesinlikle uygulanacaktır. Ayrıca dilekçe teslim etmeyen ancak hareketlilikte gerçekleştirmeyen öğrenciler dönem sonlarında Erasmus+ Program Birimi tarafından listeden çıkartılacak ve bir sonraki başvurularında puan kesintisi yapılacaktır.

Bölüm Erasmus Koordinatörü onayı olmayan dilekçeler geçersizdir.

Dilekçe formatlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Dilekçe son teslim tarihlerine web sayfamızın Hızlı Erişim kısmında bulunan Süreç Takviminden ulaşabilirsiniz.

Süreç Takvimi için tıklayınız.

 


Vize Başvurusu için Evrak Talebi

Koordinatörlüğümüze ulaşan bazı vize bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz.

Vize için teyit belgesi talep eden tüm öğrencilerin Kabul Belgesini KİON Erasmus sistemine yüklemesi Teyit Belgesi talebi olarak değerlendirilecek ve işleme alınacaktır. Teyit belgeleri Koordinatörlüğümüz tarafından haftada 2 gün olacak şekilde imzalanacak, KİON Erasmus Sistemindeki profilinize yüklenecek ve e-posta ile yüklendiği bilgisi verilecektir. Evrağınızı sisteme yüklediniz ve üzerinden 5 iş günü geçmesine rağmen belgeniz hazırlanmadıysa Öğrenim için erasmus@yildiz.edu.tr ; Staj için erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresimize Teyit Belgesi Talebi konusu ile ilgili e-posta gönderebilirsiniz. Bu süreden önce bu konuyla ilgili e-posta göndermeyiniz.

Not: Evrak temin belgesi ile kesin hibe listesi arasında hibe durumunda farklılık olan öğrenciler ofisimizden Teyit Belgesi aldıysa bu belgelerini güncel hibe durumlarına göre güncellemek zorundadırlar. Güncel belge talebi için öğrenim öğrencisi iseniz erasmus@yildiz.edu.tr staj öğrencisi iseniz erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresimize e-posta gönderiniz.

 

Dosya teslimi ve diğer hatırlatmalar

1)  Belgelerinizi yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce Erasmus otomasyon sistemine  (ytuerasmus.yildiz.edu.tr)  yüklemenizi tavsiye ederiz. Dosya teslimi ve belgeler için birimimiz web sayfasında yer alan  Giden Öğrenci kısmını  inceleyiniz.

2)  Dosyanızın kontrolünün yapılabilmesi için zorunlu statüsünde yer alan tüm belgelerinizin sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Tüm belgeleri tarafımızca onaylanan öğrencilere sözleşmenin imzalanması için ofisimiz tarafından e-posta gönderilecektir. Sözleşmesi öğrenci tarafından ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Öğrenci tarafından tamamlanan dosyaların ofisimiz tarafından da incelenme süresi ortalama 5 iş günüdür.

Sözleşme hibeli yada hibesiz tüm öğrenciler tarafından imzalanması zorunlu bir belgedir.

3)  Faaliyetinizin geçerlilik kazanabilmesi için dosya teslim işlemlerinizi tamamlamış ve sözleşmenizi imzalamış olmanız gerekmektedir.

 

NOT: Belge kontrol ve sözleşme düzenleme işlemleri Birimimiz tarafından yapılacak duyuru sonrasında başlayacaktır. Birimimiz web sayfasından yapılacak duyuruları dikkatlice takip etmenizi önemle hatırlatırız.

 

Dezavantajlı Geçmiş Kapsamında Ek Hibe Destekleri

Dezavantajlı Geçmiş İncelemesi için tıklayınız.

Bu kapsamda yer alıyorsanız Erasmus otomasyon sistemine belirtilen evrakları 25 Ağustos 2023 tarihine kadar yüklemeniz gerekmektedir.

Bu kapsamdaki evrakların e-devlet üzerinden kare kodlu olarak alınması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınamayan belgelerin ise yetkili kurumlarca imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir.

 

Yeşil Seyahat Hibe Desteği

Yeşil seyahat desteğini incelemek için tıklayınız.

 

Hibe dağıtımı ve yeni dönem hibe miktarları hakkında

Hibe dağıtımı; bölümdeki kişi sayısı, yerleşen öğrencilerin yararlandığı dönem sayısı, toplam dönem sayısı, oluşan toplam hibe, bölümün geçmiş yıl performansları, anlaşma ve kontenjan doluluk oranları, hibe talebimizin ilgili makamlarca karşılanma oranı, bölümün yerleştirme yapan tüm bölümler içindeki yüzdesi gibi bir çok etkeni dikkate alınarak yapılmıştır

Döviz kurundaki değişim göz önüne alınarak geçtiğimiz yıl 4+4 ay şeklinde dağıtılan hibeler bu yıl 5+5 ay olarak dağıtılmış olup hibeli öğrenci sayısında bir miktar azalma yaşanmıştır.

 

Buna göre;

Erasmus Programından tek dönem (güz ya da bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 150 gün, iki dönem (güz+bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 300 gün hibe verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ofisimizden talepte bulunduğunuz teyit belgenizde Kısmi Hibeli yazısı görmeniz faaliyetinizin bir dönem için 150 günden fazla iki dönem için 300 den fazla olduğunu gösterir. Bu yıl hibeler 150 ve 300 gün ile sınırlandırılmış olduklarından bu durum teyit belgenizde Kısmi Hibeli şeklinde belirtilmektedir. Örneğin, faaliyetinizin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​arasındaki süre 155 gün ise bu durumda 150 gün için hibe alır, 5 gün için ise hibe alamazsınız. 

 

NOT: Hibelerin Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Üniversitelere aktarılma süreci henüz tamamlanmamıştır. Hesaba aktarılma işleminin uzama ihtimaline karşılık güz dönemi faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin yurtdışına çıkarken tedbirli olmalarını hatırlatırız.

 

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi için tıklayınız

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (04.08.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (25.08.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (21.09.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (27.10.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (29.11.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (27.12.2023)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (26.01.2024)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (28.02.2024)

2023-2024 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Güncel Hibe Listesi (27.03.2024)

 

Başarılı bir Erasmus+ Programı Değişim Süreci geçirmenizi dileriz.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Programı Birimi