Ek Hibe Destekleri (Dezavantajlı Geçmiş-Yeşil Seyahat)-Additional Grant Support

Engelsiz Erasmus

 

Erasmus+ Programı Özel İhtiyaç Desteği

 

Erasmus+, ek bir hibe desteği olmaksızın faaliyetlere katılmaları mümkün olmayacak durumdaki fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel için rehberlik,karşılama,fiziksel erişim,pedagojik ve teknik destek ve özellikle ek giderlere katkı sağlamaya özel önem vermektedir.Bu, sizlerin Avrupa Birliği Erasmus+ hareketlilik düzenlemelerinden bütünüyle yararlanabilmenizi temin etmeye yöneliktir.

 

Bütün yükseköğretim kurumları,Yükseköğretim Erasmus Üniversite Beyannamesini imzalamakla,tüm çevrelerden katılımcılara eşit erişim ve fırsatlar sağlayacağını taahhüt ederler.Bu nedenle,fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel misafir olunan kurumun kendi yerel öğrenci ve personeline sunduğu tüm destek hizmetlerinden yararlanabilir.
 

Ek Hibe

 

Hareketliliğiniz sürecince özel erişim ihtiyaçlarınıza yönelik olarak aylık olağan Erasmus+ öğrenim,staj veya personel hareketliliği hibesine ilave olarak Erasmus+ fiziksel,zihinsel veyasağlıkla ilgili özel durumu olan öğrenci ve personel ek hibesine başvurabilirsiniz.erasmus+ özel ihtiyaç desteğine başvurabilmek için Erasmus+ hareketlilik döneminize hazırlanırken özel ihtiyaçlarınızı ve fiziksel,zihinsel veya sağlıkla ilgili durumunuza ilişkin olarak öngörülen ek masraflarınızı belirtiniz.

 

Özel Erişim İhtiyaçları Nelerdir?

Erasmus+ hareketliliğinizle ilgili bireysel ihtiyaçlara yönelik desteklenmesi uygun olabilecek alanlar,bu sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte:uygun konaklama,seyahat için yardım,tıbbi refakat,destek teçhizat,uygun öğrenim materyalleri,refakatçi vb. içerir.

 

 

Nasıl Başvurulur?

 

Erasmsus+ özel ihtiyaç desteği için Erasmus+ Programı Birimine talebinizi iletebilirsiniz.

 

Ayrıca,hareketlilik gerçekleştireceğiniz kurumla ilgili daha bilinçli tercihler yapabilmek için Erasmus Student Network(ESN) tarafından geliştirilen engelli olanakları ve hizmetleri bulunan yükseköğretim kurumlarını harita üstünde gösteren çevrimiçi araç-MapAbility’ye bakınız:

 

http://exchangeability.eu/mapability-map

 

Bu hibe için başvurular Erasmus+ Programı Birimi ile birlikte yapılır ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından değerlendirilir.

 

Ek hibe desteği alındıktan sonra yapılan masrafların faturalandırılması zorunludur.

 

 

Ekonomik Yetersizlik ve Diğer Dezavantajlı Geçmişler

 

 
İmkânları kısıtlı olan katılımcılara, hak ettikleri hibeye ek olarak İlave Hibe Desteği sağlanacaktır. Söz konusu hibenin verilebilmesi için, imkânları kısıtlı katılımcı, ekonomik ve sosyal açıdan imkânları kısıtlı olan ve aşağıdaki alt kategorilere uyan birey olarak tanımlanmıştır.

 

1) 2828 sayılı kanuna tabi olanlar (Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından haklarında 2828 sayılı Kanun uyarınca koruma, bakım veya barınma kararı olanlar)

 

İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilmektedir.

 

2) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere

 

İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilmektedir.

 

3) Diğer ebeveyn geliri olmayıp yetim/ölüm aylığı bağlananlar

 

SGK'dan alınmış imzalı ve mühürlü ya da e-devletten alınmış karekodlu yetim/ölüm aylığı aldığını gösterir belge ile diğer ebeveyne ait SGK'dan alınmış imzalı ve mühürlü ya da e-devletten alınmış karekodlu gelir olmadığını gösterir belge

 

kabul edilmektedir.

 

4) Şehit/Gazi çocukları

 

Şehit/Gazi çocuğu olduğunu gösterir kimlik kartı ya da ilgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge kabul edilmektedir.

 

5) Kendisine veya ailesine muhtaçlık aylığı bağlananlar (öğrencinin kendisine, annebabasına veya vasisine Belediyelerden,kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, AFAD gibi kurumlardan) Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz edilmesi yeterlidir.)

 

İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilmektedir.

 

6) Engelliler (20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı RG’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporu ile belgelenmiş en az %50 engel oranına sahip engelliler)

 

İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge kabul edilmektedir.

 

7) Ebeveynlerinden biri veya vasisi, 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Engelli ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında 01.07.1976 tarih ve 2022 sayılı Kanun kapsamında engelli veya muhtaç aylığı alan öğrenciler

 

İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilmektedir.

 

8) Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar.

 

AFAD'tan alınmış imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış AFAD'tan yardım aldığını kanıtlayan belge ve yardım aldığını gösterir tüm dekontlar ile yardım alan kişiyle yakınlık derecesini kanıtlayan e-devletten alınmış karekodlu nüfus kayıt örneği ( Bu belgelerin tamamı birlikte sisteme yüklenmelidir.)

 

Kredi ve Yurtlar Kurumu bursları ve benzeri burslar, başarı bursu niteliğindeki diğer hibe, yardım ve burslar, tek seferlik yardımlar söz konusu maddi yardım kapsamında kabul edilmez

 
İlgili makamlarca antetli kağıda düzenlenmiş imzalı ve mühürlü belge ya da e-devletten alınmış karekodlu belge kabul edilmektedir.
 
Engelli öğrenciler özel ihtiyaç desteğine diğer dezavantajlı gruptayer alan öğrencilerse ek hibe desteğine başvururlar. Ek Hibe Desteği talep etmeleri halinde 2-12 ay arası öğrenci hareketlilikleri için Aylık 250 €'dur. Özel ihtiyaç desteği için öğrencilerle ihtiyaçları doğrultusunda Erasmus Ofisi ile birlikte bir rakam belirlenir ve Türkiye Ulusal Ajansına sunulur.
 
Ekonomik yetersizlik için muhtarlıklardan alınan yazılar geçerli değildir.

 

 
Not: Yukarıda belirtilen destekler  hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.
 
 

Veri koruma:

Kişisel veriler gizlidir ve yalnızca ulusal hukuk kapsamında Erasmus+ programına başvuru ve katılımınıza ilişkin olarak kullanılacaktır.

 

 

İletişim:

 

Erasmus+ Programı Birimi

Giden Öğrenci Ofisi

 

 

 

Yeşil Seyahat (2024-2025 akademik yılı için geçerli değildir)

 

Yeşil seyahati tercih eden öğrencilere tek seferlik 50 Avro yeşil seyahat desteği verilir. Ayrıca gereken durumlarda yol için, gün sayısı kadar, azami dört günlük bireysel destek hibesi verilir.

 

Yeşil seyahat; seyahatin düşük karbon salımlı toplu ulaşım araçlarının kullanılarak gerçekleştirilmesidir. Otobüs, tren, paylaşımlı otomobil kullanımı yeşil seyahat kapsamında yer alır. Yeşil seyahat desteği alınabilmesi için gidişte ve dönüşte yeşil seyahat kullanılması ve seyahatin km olarak tamamının yarısından fazlasının yeşil araçlar kullanılarak yapılması gerekmektedir. İtalik yazılar 2023-2024 akademik yılı için geçerlidir.

 

Örneğin Almanya'ya giden bir öğrenci için seyahat 2 tam gün sürecek ise ilk olarak 50 Euro ilave olarak 40 Euro daha hibe desteği alır. Almanya'nın aylık hibesi 600 Euro'dur. Günlük hibe 600/30=20 Euro olarak hesaplanır. Toplamda öğrenciye 90 Euro Yeşil Seyahat Desteği sağlanır.

 

Yeşil seyahat planlamanızı yaptıktan sonra onay için evraklarınızı öğrenim öğrencisi iseniz erasmus@yildiz.edu.tr, staj öğrencisi iseniz erasmus-staj@yildiz.edu.tr adreslerine gönderiniz.

 

Not: Yeşil seyahatdesteği hibe hakkı elde etmiş öğrencilere sağlanmaktadır.

 

 

İletişim:

 

Erasmus+ Programı Birimi

Giden Öğrenci Ofisi