Erasmus Süreç Takvimi 2023-2024


2023 Sözleşme Dönemi 2023-2024 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 AB Ülkeleri Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Başvuru Süreç Takvimi

 

Bilgilendirme Toplantıları

15-16 Kasım 2022

15 Kasım Salı Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi - 16 Kasım Çarşamba Beşiktaş Kampüsü Oditoryum

Online başvuru

28 Kasım - 21 Aralık

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanan Çağrı Metni ve Başvuru Kılavuzu doğrultusunda başvurular online olarak hem YTÜ Erasmus Başvuru Platformu'ndan (https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/) hem de Türkiye Ulusal Ajansı Portalı'ndan (https://erasmusbasvuru.ua.gov.tr/) alınacaktır. Her iki platforma da başvuru yapılması zorunludur. Başvuru sistemi  28 Kasım 2022 saat 10:00'da açılacak 21 Aralık 2022 saat 16:00'da kapanacaktır.

Ön başvuru yapan öğrencilerin ilanı

6 Ocak 2023

Erasmus+ Program Birimi web sayfasında (http://www.erasmus.yildiz.edu.tr) ön başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin bulunduğu Ön Başvuru Listesi yayınlanacaktır.

Çift başvuru puan kesintisi dilekçelerinin Erasmus Ofisine teslimi

09-18 Ocak 2023 

Her iki faaliyet türüne (öğrenim ve staj) birlikte başvuran öğrencilerden, hangi faaliyet türü başvurusundan puan kesileceği konusunda dilekçe alınacaktır. Dilekçe bilgisayarda doldurup imzalandıktan sonra PDF formatında kaydedilerek puanın:

- Öğrenimden kesilmesi isteniyorsa erasmus@yildiz.edu.tr

- Stajdan kesilmesi isteniyorsa erasmus-staj@yildiz.edu.tr

adresine gönderilmesi gerekmektedir. Gönderdiğiniz e-postaya "e-postanız ulaştı" teyidi almalısınız. Dilekçe göndermeyen adayların puan kesintileri otomatik olarak staj hareketliliğinden yapılacaktır.

AGNO'ların öğrenci otomasyon sistemlerinden OBS çekilmesi

8 Şubat 2023

Erasmus+ Program Birimi tarafından AGNO'lar merkezi öğrenci işleri sisteminden (OBS) otomatik olarak çekilecektir. Bu tarihten önce, OBS hesabınızı kontrol ederek ders aldığınız öğretim üyelerinin notlarınızı eksiksiz girdiğinden emin olunuz.

Başvuru çağrı metninde belirtilen asgari şartları sağlayamayan öğrencilerin bu başvuru için süreçleri sonlanır ve Yabancı Dil Sınavı'na girme hakları olmaz. 

Yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı

15 Şubat 2023

Ön başvurusu kabul edilen ve asgari şartları sağlayan adaylardan Yabancı Dil Sınavı'na girecek olanlar için sınav yer ve zaman bilgileri http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde duyurulacaktır; kişiye özel bilgilendirme yapılmayacaktır.

Yabancı dil sınavı

4 Mart 2023

Sınav çevrim içi olarak yapılacaktır. Sınav ilgili detay bilgiler sınava girecek öğrenci listesi ile http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde paylaşılacaktır.

Yabacı dil sınavı sonuçlarının ilanı

8 Mart 2023

Yabancı dil sınavı sonuçları http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Başarı puanlarının ilanı

17 Mart 2023

Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlar hesaplanarak http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

Başarı puanlarına itiraz

11-14 Mart 2023

Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanarak http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilan edilen puanlarınızda hata olduğunu düşünüyorsanız; listenin ilan edildiği sayfada yer alan dilekçe ile Erasmus+ Programı Birimine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz.

Dilekçeler öğrenim öğrencileri tarafından erasmus@yildiz.edu.tr, staj öğrencileri tarafından erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresine gönderilmelidir. E-postanıza "e-postanız ulaştı" teyidi almalısınız.

Anlaşmalı üniversitelere
yerleştirmelerin yapılması

21-31 Mart 2023

Erasmus anlaşması olan üniversitlere yerleştirmeler, bölüm Erasmus koordinatörleri tarafından, koordinatörlerin uygun gördüğü şekilde yapılacaktır. Belirtilen tarihler öncesinde öğrenciler bölüm web sayfalarını, bölüm koordinatörlerinizden gelecek e-postaları vb. takip etmelidir.

Staj Hareketliliği için yerleştirme işlemleri Erasmus+ Programı Birimi tarafından yapılacaktır.

Staj kabul mektubu teslimi

Staj kabul mektubu teslimi

1. Periyod: 24-28 Nisan 2023 olarak güncellendi.

Asgari başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında uygun koşulları taşıyan kabul mektuplarını Bölüm Erasmus Koordinatörüne onaylattıktan sonra Erasmus+ Program Birimine teslim edecektir. Kabul mektubu kriterleri için http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde yer alan bilgiler okunmalıdır.                    

1. periyod staj faaliyeti 01 Temmuz 2023 - 28 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. 

Not: Hibeler genellikle Temmuz ayında açıklanmaktadır. Dolayısıyla hibeler açıklanmadan önce hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerin bu durumu göz önüne alarak işlemlerine başlaması gerekmektedir.

Staj kabul mektubu teslimi

Staj kabul mektubu teslimi 
2. Periyod: 23-27 Ocak 2024

Asgari başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında uygun koşulları taşıyan kabul mektuplarını Bölüm Erasmus Koordinatörüne onaylattıktan sonra Erasmus+ Program Birimine teslim edecektir. Kabul mektubu kriterleri için http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde yer alan bilgiler okunmalıdır.

2. periyod staj faaliyetleri 01 Mart 2024 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. 

Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme listelerinin ilanı

7 Nisan 2023

Erasmus+ Program Birimi, başarı puanlarına göre anlaşmalı üniversitelere yerleştirilen adayların listesini http://www.erasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilan edecektir. 

Staj hareketliliğinde listeler hibeler ile birlikte açıklanacaktır.

Oryantasyon – Bilgilendirme Toplantıları 11 Nisan 2023

Faaliyet gerçekleştirmeye hak kazanan öğrencilere Erasmus+ Program Birimi tarafından süreçle ilgili oryantasyon sunumu e-posta ile gönderilecektir, toplantı yapılmayacaktır.

Değişiklik ve feragat taleplerinin alınması

15 Eylül 2023 tarihine kadar (İlgili tarih de dahil olmak üzere tüm öğrenciler)

01-15 Kasım 2023 (Yalnızca Bahar Dönemi öğrencileri için) 

Öğrenciler, takvimde belirtilen tarihler arasında değişiklik ve feragat dilekçelerini, Erasmus bölüm koordinatörlerine imzalattıktan sonra, Erasmus+ Programı Birimine ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresindeki hesaplarına yükleyerek iletebilirler. Elden dilekçe alınmamaktadır.

Her öğrenci sadece bir defa değişiklik/feragat talebinde bulunabilir. Değişiklik / feragat talepleri için burada yer alan örnek dilekçeler kullanılmalı ve belirtilen adımlar izlenmelidir. 

Takvimde belirtilen tarihlerden önce ya da sonra dilekçe teslimi yapılırsa öğrencilerin bir sonraki başvurularından -10 puan kesinti uygulanır. 

Staj faaliyeti için değişiklik dilekçesine ek olarak Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmış yeni kabul belgesi eklenmelidir. Staj hareketliliği için dilekçe son teslim süresi faaliyet başlamadan 30 gün öncesidir. Staj yeri ve tarihi değişiklik talepleri mücbir bir sebebe dayandırılmalıdır. Periyotlar arası geçiş yapılmamaktadır. Belirtilen tarihler dışında herhangi bir değişiklik işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle ilk yerleştirme işlemleri öncesinde anlaşmalı üniversiteler ile ilgili detaylı çalışmaları gerçekleştirmeniz önem arz etmektedir. Hibelerin açıklanma tarihine ya da farklı bir etkene bağlı olarak süreçlerde güncellenme yapılabilir. Bu tarihler dışındaki feragatlerden ve gerçekleşmemiş hareketliliklerden bir sonraki başvuru da puan kesintisi yapılacaktır.

Güncellenme tarihi : 21.05.2023

Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Programı Birimi