Staj Kabul Belgesi Özellikleri

ERASMUS+ PROGRAMI STAJ KABUL BELGESİ BİLGİLENDİRME

Kabul belgesi öğrencilerin hibe listesinde/hak kazananlar listesinde yer alabilmeleri için ön koşuldur. Staj faaliyetine başvuran bir öğrenci başarı puanı ne kadar yüksek olursa olsun kabul mektubu teslim etmeden son değerlendirmeye giremez. 

Kabul mektubunda bulunması gereken bilgiler:         

-Karşı kurumun antetli kağıdı kullanılmalıdır.       

-Staj başlangıç ve bitiş tarihleri gün ay yıl olarak yer almalıdır.       

- Karşı kurumda öğrenci ve staj süreçleri ile ilgilenecek başta danışmanları/mentörleri olmak üzere tüm sorumlu kişilerin isim ve iletişim bilgileri ve yetkili kişinin imzası yer almalıdır.       

- Karşı kurumun resmi isim ve iletişim bilgileri bulunmalıdır.       

- Karşı kurumda yapılacak staj faaliyetindeki görev ve sorumluluklar detaylı bir şekilde listelenmelidir.     

- Faaliyetten yararlanacak öğrencinin ismi yer almalıdır. 

 

STAJ KABUL MEKTUBUNUN BÖLÜM ERASMUS KOORDİNATÖRÜNE ONAYLATILMASI

ÖNEMLİ!!!! Kabul mektubu karşı kurumdan/şirketten alındıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Bölüm Erasmus Koordinatörünün staj kabul belgesini inceleyip uygunluğunu değerlendirmesi gerekmektedir. YTÜ Bölüm Erasmus Koordinatörü tarafından onaylanan staj kabul belgesi “Uygundur” ibaresiyle Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından imzalanmalıdır (e-posta üzerinden elektronik imza atılabilir). 

****Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmayan ve yukarıdaki koşulları sağlamayan kabul belgeleri kesinlikle geçersizdir.

ÖNEMLİ!!!! Öğrenciler, yurtdışındaki bir işletmede, bir araştırma enstitüsünde, bir laboratuvarda, bir kuruluş ya da ilgili başka bir çalışma yerinde staj faaliyeti gerçekleştirebilir. Ancak staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda (ders alma-ders takip etme) gibi bir öğrenim faaliyeti olmamalıdır. Akademik kurumlarda staj kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Bu uygulama çalışması sonunda akademik bir çıktı elde edilmesi staja aykırı değildir (örneğin uygulamalı bir çalışma sonucunda akademik bir dergi çıkarılacaksa bu süreç akademik çalışma olarak değerlendirilmez). Yeniden belirtmek gerekirse lisans ve lisansüstü öğrencileri stajda ders alamaz tezleri için akademik çalışma programı takip edemezler. Bu kapsamdaki kabul belgeleri onaylanmayacaktır! 

 

STAJ KABUL MEKTUBU TESLİMİ

İlgili periyoda ait geçerli bir Erasmus staj başvurusu bulunan öğrencilerin onaylı staj kabul belgelerini ilgili periyoda ait  (1. Periyod veya 2. Periyod) kabul mektubu teslim tarihlerinde Erasmus Otomasyon Sistemine yüklemeleri zorunludur. Detaylı bilgiler ise web sayfamızda yer almaktadır.  

Kabul mektubu teslim tarihlerinden önce veya sonra gönderilen kabul mektupları değerlendirilmez!

****Öğrencilerin kabul mektubu teslim tarihleri için Süreç Takvimini dikkatlice incelemeleri ve Duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. 

Uygun Staj Yeri Örnekleri: 

Staj faaliyeti gerçekleştirilebilecek ülkelerden birinde yerleşik, emek piyasasında ya da eğitim, öğretim, gençlik, araştırma ve geliştirme alanında herhangi bir kamu ya da özel sektör kuruluşu staj yeri olabilir. Sınırlandırıcı bir liste olmamakla birlikte aşağıdaki kuruluşlar uygun staj yeri örneği olarak sayılabilir:   

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler 

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları 

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları 

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik 

- araştırma enstitüleri 

- vakıflar 

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir) 

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar 

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar 

- yükseköğretim kurumları (Programla ilişkili ülkelerde yer alan yükseköğretim kurumları Aşağıdaki kuruluşlar Erasmus+ kapsamında yükseköğretim staj faaliyeti için uygun değildir:   - Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutionsbodies_en ) 

- AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar.   

 

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Programı Birimi