Sık Sorulan Sorular

 

 Bu sayfadaki tüm bilgilendirmeler Avrupa Birliği üyesi ülkelerde yapılacak Erasmus Staj faaliyetlerine yöneliktir. YTÜ bünyesinde, bu listedeki ülkeler dışında başka bir ülkede Erasmus stajı henüz mümkün değildir.

1.Erasmus+ KA131 staj hareketliliği nedir?

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan öğrencilerin, Avrupa Birliği üyesi bir ülkede bulunan bir şirkette ya da Erasmus Üniversite Beyannamesi sahibi bir üniversitede staj faaliyetinde bulunmasıdır. Staj Hareketliliği, öğrencilerin temel ve mesleki bilgi, beceri ve yeterlilik seviyesini yükseltmeyi; yabancı dil yeterliliklerini artırmayı; kültürlerarası diyaloğu güçlendirmeyi; işgücü piyasasına aktif olarak katılmalarını amaçlamaktadır.

2.  Staj hareketliliğine kimler başvurabilir, faaliyetten kimler faydalanabilir?

  • YTÜ bünyesindeki eğitim kademelerinden herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans, doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenciler başvurularını yapabilirler. 
  • Staj faaliyeti için öğrenciler 1. sınıftan itibaren başvurularını gerçekleştirebilirler. 1. sınıf öğrencilerinin seçim ve değerlendirmesinde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalamaları dikkate alınır.
  • YTÜ’de kayıtlı öğrenci iken başvurusunu tamamlayıp, yapılan değerlendirmeler sonucu staj faaliyetine hak kazanan fakat faaliyeti sırasında mezun durumunda olacak öğrenciler, mezuniyet tarihlerinden itibaren 12 ay içerisinde staj faaliyetlerini gerçekleştirebilirler.

3. Staj yapmaya uygun kurum/kuruluşlar hangileridir? 

Ev sahibi kurum/kuruluş aşağıdaki seçeneklerden bir tanesini karşılamalıdır: 

  • Erasmus Üniversite Beyannamesine (ECHE) sahibi bir Yükseköğretim Kurumu 
  • İşgücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren herhangi bir kamu kurum/kuruluşu ya da özel kurum/kurul

Staj kurum/kuruluşları hakkında daha detaylı bilgi için Uygulama El Kitabını inceleyiniz.

Staj yapmayı düşündüğünüz ve kabul mektubu aldığınız kurumların bölümünüzle uygunluğunu bölüm Erasmus koordinatörlerinize danışmanız gerekmektedir. Bölüm Erasmus Koordinatörleri için tıklayınız.

4. Hangi kuruluşlar staj faaliyeti için uygun değildir?

  • Uzmanlaşmış ajanslar da dâhil AB kuruluşları ve diğer AB kurumları
  • Ulusal ajanslar gibi AB programlarını yöneten kuruluşlar (muhtemel bir çıkar çatışmasını ve/veya çifte fonlamayı önlemek adına)
  • Güncel bilgiye Erasmus Uygulama El Kitabından erişebilirsiniz.

5. Erasmus+ Staj faaliyetinde akademik çalışmaların yeri nedir? Akademik çalışmalarım staj hareketliliği olarak sayılır mı?

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırmalar ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmesi için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekir. Örneğin, ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (Ar-Ge) şirketinde veya bir firmanın Ar-Ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir yükseköğretim kurumu ya da araştırma merkezine yaptırdığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staj faaliyetinde bulunulacak yurtdışındaki kurumun yükseköğretim kurumu olması halinde, yapılacak çalışma akademik anlamda bir öğrenme faaliyeti olmayıp kurumun genel idaresine yönelik birimlerde uygulamalı çalışma deneyimi elde edilmesidir. Akademik çalışma amaçlı staj faaliyeti gerçekleştirilemez. Lisansüstü eğitim alıp tez döneminde olan öğrencilerin bir danışman eşliğinde yapacağı, kredi karşılığı olan ancak staj kapsamında olmayan çalışmalar için Öğrenme Hareketliliği-Öğrenim kapsamındaki faaliyete başvurmaları gerekmektedir.

6. Erasmus+ Staj Hareketliliğine başvurular ne zaman gerçekleşir?

Erasmus+ staj hareketliliği başvuruları her akademik yıl içerisinde alınmaktadır. Başvuru dönemine ait ilanlarımızı birimimizin internet sitesinden takip edebilirsiniz. Ayrıca her yıl başvuru dönemi öncesi tüm öğrencilerimize başvuruların yakın zamanda başlayacağına dair de eposta bilgilendirmesi yapılır.

7. Erasmus+ Staj faaliyetinin süresi ne kadardır?

Staj hareketliliğinden faydalanmak isteyen bir öğrencinin staj dönemi en az 2 ay (60 takvim günü), en fazla 12 ay olabilir. Aynı öğrenim kademesi(lisans, yüksek lisans, doktora) içerisinde bir öğrencinin faaliyet türü ne olursa olsun Erasmus ’tan yararlanma süresi en fazla 12 aydır. Bu süreyi gözeterek her öğrenci staj faaliyeti için ayırabileceği faaliyet süresini hesaplayabilir. Öğrenimi devam eden öğrencilerin stajlarını öğrenim süreleri dışında yapmaları gerekmektedir.

8. Staj faaliyetinin uzatılması mümkün müdür?

Hareketlilik süresini uzatmak isteyen öğrenciler, aşağıda belirtilen şartlar sağlandığı takdirde, genel faaliyet süreleri kuralını da gözeterek staj sürelerini uzatma talebinde bulunabilirler. Bu talep Koordinatörlük tarafından değerlendirilir ve karara bağlanır.

  • YTÜ'de kayıtlı oldukları fakültenin koordinatörü ile yurtdışında staj yaptıkları kurumdaki yetkili kişinin onayının alınması gerekmektedir.
  • Öngörülen staj tamamlama tarihinden en az 1 ay önce ofisimiz süre değişikliğinden haberdar edilmeli ve gerekli belgeler teslim edilmelidir.

9. Staj Hareketliliği için belirlenen hibe miktarları ne kadardır, hangi ülkelere gidebilirim ve ödemeler nasıl yapılır? 

Hibe miktarları ve ülkeler için tıklayınız.

Öğrencilere, hareketlilik başlangıcında gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından, hibelerinin % 80’i ödenir. Değişim sonunda ise, yine gerekli tüm şartları yerine getirmelerinin ardından hibelerinin % 20’si ödenir. Ancak, öğrenciler yapmakla yükümlü oldukları sorumlulukları yerine getirmediği takdirde, Erasmus stajı iptal edilir ve tarafına ödenen hibenin iadesi talep edilir.

10. Staj Kabul mektubu nedir? Nereden alabilirim? Staj faaliyeti için YTÜ ile kurumun ikili anlaşması olması şart mıdır?

Erasmus staj faaliyetine başvuran öğrencilerin faaliyete hak kazanabilmek için ofisimiz tarafından değerlendirmeye alınabilmeleri için, ofisimize stajlarını yapacakları kurumdan kendilerini çalıştırmaya kabul edeceklerini onaylayan bir beyanda bulunmaları beklenmektedir.

YTÜ’de staj faaliyetine başvuran tüm öğrenciler, kabul mektuplarını bulmakla sorumludur. YTÜ Erasmus Ofisi öğrencilere staj yeri bulmayacaktır. Staj yerlerinizi uluslararası Erasmus staj platformlarında araştırabilirsiniz. (bknz. https://erasmusintern.org/)

Erasmus öğrenim hareketliliğinden farklı olarak, Erasmus staj hareketliği kapsamında bölümün ikili anlaşması gerekmemektedir. Bu sebeple, öğrencilerin başvuru sürecinden önce bireysel olarak kurumlarla iletişime geçmesi gerekmektedir. Anlaşma olmadığı için size kabul mektubu göndermek istemeyen kurum ve kuruluşlar olacaktır, fakat bu kurumlara staj faaliyetiniz için ikili anlaşmaya ihtiyacınız olmadığını, YTÜ'nün sizden bunu beklemediği bilgisini verebilirsiniz. Her kurumun işleyişi farklı olduğundan, karşı kurum anlaşma konusunda ısrarcı olursa, başka bir kurumla iletişime geçmenizi öneririz. 

11. Staj kabul mektubumu Erasmus+ Program Birimine ne zaman teslim etmeliyim?

Her yıl başvuru süreci içinde sizlerle paylaşılan “Süreç Takvimi” belgesinde bu zamanı öğrenebilirsiniz.

12. Başvurumu yaptıktan sonra faaliyetime ne zaman başlayabilirim?

Her yıl başvuru sürecini takiben o yılın hangi ayı itibariyle faaliyetinize başlayabileceğiniz bilgisini Erasmus+ Program Biriminden alabilirsiniz.

13. Online staj başvurumu yaparken henüz kabul mektubumu almadığımdan faaliyet dönemimi(güz, bahar, yaz) ne seçmeliyim?

Başvuru sırasında sistem üzerinden staj yapacağınız dönemi tercih etmeniz beklenmektedir. Başvuru sırasında çoğunuz henüz kabul mektuplarını almadığından ve tarihleriniz süreç içerisinde netleşeceğinden, öğrencilerden beklentimiz öngördükleri/planladıkları staj tarihlerinize en uygun dönemi "Güz, Bahar ya da Yaz" tercih etmeleridir. Tercihi yapılmış dönem konusunda başvurunuzu olumsuz etkileyecek bir durum söz konusu değildir.  Yanlış dönemi tercih etme konusunda endişe duymanıza gerek yoktur. 

14. Staj faaliyetimi çevrimiçi, kabul aldığım ülkeye gitmeden gerçekleştirebilir miyim?

Staj faaliyetinin tamamını Türkiye'de çevrimiçi gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz hibe hakkından faydalanamazlar. Ayrıca staj çevrimiçi dahi gerçekleşse tüm hareketlilik süreçlerine dahil olmak, ilgili belgeleri beyane etmek durumundadırlar. (karşı kurumdan stajın tamamının online gerçekleşeceğine dair kabul mektubu ibraz edilmelidir.)

15. YTÜ'de öğrenimime devam ederken Erasmus+ Staj faaliyetine başlayabilir miyim? Faaliyetimin tamamını öğrenimime devam ederken gerçekleştirebilir miyim?

Erasmus staj faaliyetinizi aynı anda YTÜ'de - eğitim çevrimiçi bile olsa - öğrenim görürken gerçekleştiremezsiniz. Staj planlarınızı yaparken bu durumu göz önünde bulundurmanızı rica ederiz.

16. Erasmus+ Öğrenim faaliyetime devam ederken Erasmus+ Staj faaliyetimi de aynı anda gerçekleştirebilir miyim?

Bir öğrenim kademesinde birden fazla faaliyet gerçekleştirmek isteyen öğrencilerimiz hem staja hem de öğrenim hareketliliğine başvurma hakkına sahiptirler. Ancak iki farklı Erasmus değişim faaliyeti aynı anda gerçekleştirilemez. Erasmus Öğrenim hareketliliğiniz sırasında bulunduğunuz kurumda Erasmus stajınızı gerçekleştiremezsiniz. Bir faaliyetin tamamlanması için diğer bir faaliyetin nihayete ermiş olması gerekmektedir.

17. Bölümde zorunlu stajım var, Erasmus stajımı bölümümde yapmam gereken zorunlu stajıma saydırabilir miyim?

Bölümünüzde yapmak zorunda olduğunuz 20-30 günlük stajlarınızı Erasmus stajı yaparak bölümde saydırmak isteyebilirsiniz. Erasmus+ Program Birimi, yapacağınız Erasmus stajının bölüm zorunlu stajınıza saydırma işlemini yapan birim değildir. Zorunlu stajınıza saydırmanız onayını ve kararını bölüm/fakülte gerçekleştirir. Bu sebeple sonradan hem öğreniminizi hem de mezuniyetinizi olumsuz etkileme riskinin oluşmaması için bölümdeki zorunlu stajın Erasmus için uygunluğu konusunu bölümünüzle çözmeniz gerekmektedir. Bu konuda Erasmus ofisine danışmayınız.

Zorunlu staja saydırma amacı olmayan öğrencilerimiz, stajlarını gönüllü olarak gerçekleştirirler. Stajın ne şekilde gerçekleşeceği detayı, faaliyet için gereken gidiş belgelerinden Learning Agreement içinde açıkça belirtilir.

18. Staj faaliyetine hak kazanırsam faaliyete katıldığım günlerin tamamı için hibe alabilir miyim?

Faaliyete hak kazanan öğrenciler maksimum 60 gün hibelendirilirler. Bu sürenin aşılması mümkün değildir.

19. Staj faaliyeti için İngiltere'ye gidebilir miyim?

2021 yıl sonundan itibaren İngiltere için Erasmus staj faaliyeti mümkün olmayacaktır.