BAŞVURU SÜRECİ

BAŞVURU SÜRECİ

Ne?

Ne zaman? Nasıl?

Detaylı bilgi

Çevrim içi başvuru

Yılda bir kez, bir sonraki akademik yıl için Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde çevrim içi başvurular alınır.

Başvuru tarihleri için web sayfasındaki duyuruları, Erasmus Takvimini ve Online Başvuru sekmesini takip ediniz.

İgili akademik yıla ait güncel başvuru linkleri ve başvuru ölçütleri için Online Başvuru sekmesinde her akademik yıl için özel olarak yayımlanan Çağrı Metni ve Başvuru İlanına bakınız.

YTÜ yabancı dil sınavı

Başvurular alındıktan sonra,  Erasmus Takviminde belirtilen tarihte Erasmus Ofisi tarafından bir İngilizce sınavı düzenlenir.

Sınavla ilgili bilgilendirmeler ve detaylar Erasmus web sayfasında başvuru dönemi içinde ilan edilir.

Asgari yabancı dil puanı ve geçerli dil sınavı türleri için Online Başvuru sekmesinde her akademik yıl için özel olarak yayımlanan Çağrı Metni ve Başvuru İlanına bakınız.

Üniversite tercihi/yerleştirme

Öğrencilerin AGNO, yabancı dil puanı ve çağrı metninde ilan edilen diğer puan eklemeleri/kesintilerine göre hesaplanan başarı puanları ilan edildikten sonra, Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde öğrenciler bölüm koordinatörlerinin belirledikleri şekilde üniversite tercihi yaparlar. Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde yerleştirme listeleri Erasmus Ofisi web sayfasında ilan edilir.

Başarı puanları listesinde adı yer alan öğrenciler, bölüm web sayfalarını ve e-posta adreslerini düzenli olarak kontrol ederek bölüm koordinatörleri tarafından yapılacak bilgilendirmeler doğrultusunda üniversite tercihlerini yaparlar.

Bölüm koordinatörlerinin, yerleştirme listelerini Erasmus Ofisine göndermeleri üzerine, ErasmusTakviminde belirtilen tarihte, Erasmus Ofisi yerleştirme listelerini Erasmus Ofisi web sayfasında ilan eder. 

Üniversite/dönem değişikliği

Yerleştirme listeleri ilan edildikten sonra, her öğrencinin sadece bir kez üniversite ve dönem değişikliği yapma hakkı vardır. Bir sonraki yıl yapacakları başvuruda puan kesintisi yaşanmaması için öğrencilerin Erasmus takviminde belirtilen tarihlerde ve belirtildiği şekilde değişiklik işlemini tamamlaması gerekmektedir. 

İlgili akademik yılda değişiklik işlemin yapılacağı tarihler için Erasmus Takvimine bakınız. 

Süreç hakkında bilgi almak için bu sayfada yer alan bilgileri okuyunuz.

Hakkından vazgeçme (feragat)

Bir üniversiteye yerleştiği halde, faaliyetten yararlanmak istemeyen öğrenciler haklarından vazgeçebilir. Vazgeçilen haklar bir sonraki döneme/yıla devredilemez.

Yerleştirme listesinde adı yer almayan öğrencilerin feragat işlemi yapmalarına gerek yoktur.

İlgili akademik yılda feragat işlemin yapılacağı tarihler için Erasmus Takvimine bakınız. 

Süreç hakkında bilgi almak için bu sayfada yer alan bilgileri okuyunuz.