2020-2021 Akademik Yılı Yerleştirme ve Hibe Sonuçları

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Staj Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

Üniversitemiz her yıl Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarısını bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

HATIRLATMALAR 

 • Staj tarihlerinde ya da kurumlarında herhangi bir değişikliğe gitmek isteyen öğrenciler, erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresine bilgi vermelidir. Değişiklik talepleri koordinatörlüğümüz tarafından değerlendirilecek ve ancak mücbir sebeplerden kaynaklı olanlar kabul edilecektir.
 • Staj faaliyetinize ilişkin herhangi bir soru ya sorununuzda yalnızca erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresi ile iletişime geçiniz. Size hızlı ve etkili dönebilmemiz için doğru kişiye ulaşmanız önem arz etmektedir. 
 • 2. periyot (1 Şubat 2021 – 30 Eylül 2021) için hibe sonuçları, belirlediğimiz kabul mektubu son teslim tarihinden (23 Kasım 2020) sonra açıklanacaktır. 
 • Erasmus+ Programı Staj Hareketliliğinde en fazla 90 gün hibe verilmektedir. 
 • Hareketlilikten yararlanmaktan vazgeçen öğrencilerin, faaliyetleri başlamadan 30 gün önce Erasmus+ Programı Birimine bu durumlarını dilekçe ile iletmeleri gerekmektedir. Feragat ettiğini bildirmeyen yada geç bildiren öğrencilerin bir sonraki yıl yapacakları başvurularından 10 puan kesilecektir.
 • Mezun durumunda olan öğrenciler, resmi meznuiyet tarihlerinden itibaren 12 ay içerisinde faaliyetlerini tamamlamaları gerekmektedir. Faaliyet süresi ayarlanırken bu kural göz önünde bulundurulmalıdır.

 

Dosya teslimi

 • Dosyalarınızı yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce erasmus otomasyon sistemine (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) yüklemenizi tavsiye ederiz. Dosya Teslimi prosedürleri ve belgeler için birimimiz web sayfasında yer alan Online Dosya Teslim Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.
 • Dosya Teslimi sırasında tüm belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Belgeler birimimizce kontrol edilecektir. Tüm belgeleri onaylanan öğrencilere sözleşme imzalanması için ofisimiz tarafından e-posta gönderilecektir. Sözleşme öğrenci tarafından şahsen ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.
 • Tüm faaliyet gerçeklelştirecek öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce dosya teslimi işlemlerini tamamlamış ve sözleşmelerini imzalamış olmaları gerekmektedir.

Online Dosya Teslim Kılavuzu için tıklayınız.

2020-2021 Öğrenci Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

 

Covid-19 Pandemi Bilgilendirmeleri

 • Covid önlemleri kapsamında alınabilecek yeni önlemleri, süreçleri, alınan kararları web sayfamızdan takip ediniz. Ayrıca ülkemizin ve gideceğiniz ülkenin yetkili makamlarının duyurularını da takip ediniz.
 • Pandeminin henüz tamamen sonlanmamış olması ve olası ikinci üçüncü dalgaları da göz önünde bulundurularak işlemlerinize devam etmenizi tavsiye etmekteyiz.
 • Pandeminin devam etmesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapacağınız herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceğini ve karşılanmayacağını bilmenizi isteriz. Böyle bir durumda Türkiye Ulusal Ajansı ve YTÜ Erasmus Ofisi herhangi bir sorumluluk alamamaktadır.
 • Sanal hareketlilik süresinde katılımcılar bireysel destek hibesi almaz. Katılımcılar, yurt dışında fiziksel hareketlilik başladığında hibe almaya hak kazanırlar.

 

 

Covid süresince hibe destekleri (olası güncellemeleri takip ediniz)

 • Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince hibe alınmaz, fiziksel hareketlilik için hibesi verilir.
 • Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: hibe verilmez.
 • Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir.
 • Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanırsa: olağan hibe verilir.
 • Dersler Yurtdışına gidilip sanal olarak ev sahibi ülkede alınırsa: hibe verilir.  Yurtdışında sanal başlayıp fiziksele dönerse de olağan hibe alınır.

Not: Herhangi bir olumsuz durumda staj hareketliliğinin online olarak devamının uygun olup olmadığı bölümlerinizden tarafından onaylanmalıdır.

 

2020-2021 dönemi Erasmus+ Staj hareketliliğine başvuran ve 30 Mayıs 2020 tarihine kadar tarafımıza kabul mektuplarını teslim eden öğrencilerimiz, 1. periyot için değerlendirmeye alınmışlardır. 

Yapılan değerlendirmelere göre hibe sonuçlarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

 

1. Periyot hareketlilik zaman aralığı : 1 Haziran 2020 - 31 Ocak 2021 

2020-2021 Erasmus+ Staj 1. Periyot Hibe Sonuçları

1. periyot faaliyet beyanında bulunan öğrenciler 31 Ocak 2021 sonrasında faaliyetlerine başlayamazlar.

 

2. Periyot hareketlilik zaman aralığı : 1 Şubat 2021 -  30 Eylül 2021

2021-2021 Erasmus+ Staj 2. Periyot Hibe Sonuçları

2. periyot faaliyet beyanında bulunan öğrenciler 30 Eylül 2021 tarihinden sonra kesinlikle faaliyetlerine başlayamazlar.