KA-131 Personel Hareketliliği için Gereken Formlar ve Evraklar

 

HİBE SÖZLEŞMENİZİN HAZIRLANIP HİBENİZİN ZAMANINDA HESABINIZA AKTARILABİLMESİ İÇİN LÜTFEN EVRAKLARINIZI FAALİYETİNİZDEN

EN GEÇ 20 GÜN ÖNCESİNE KADAR TAMAMLAYINIZ. 

 

Hak kazanılan faaliyetin gerçekleşmesi için gereken formlar ve evraklar tarafımıza online sistemimiz 

ytuerasmus.yildiz.edu.tr üzerinden iletilmelidir.

GİTMEDEN ÖNCE TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR ve FORMLAR

Ders Verme Hareketlilik Anlaşması

(Yalnızca ders verme faaliyeti için kullanınız.)

Genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Personel ders verme faaliyeti gün tabanlı bir faaliyettir ve ders verilen günler için hibe ödemesi yapılır. Faaliyetin geçerli olarak değerlendirilebilmesi için faaliyet günlerinin her birinde ders verilmesi ve bu derslerin toplamda en az 8 ders saati olması zorunludur. Evrağı çıktı alıp ıslak imza atmanıza gerek bulunmamaktadır. PDF üzerinden imzalayıp e-posta ile birimimize iletebilirsiniz.

Eğitim Alma Hareketlilik Anlaşması

(Yalnızca eğitim alma faaliyeti için kullanınız.)

Genel bilgilere buradan ulaşabilirsiniz. Eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında eğitim alma programının gün bazında her gün ne çalışmaların yapılacağının detaylı olarak belirtilmesi zorunludur.  Evrağı çıktı alıp ıslak imza atmanıza gerek bulunmamaktadır. PDF üzerinden imzalayıp e-posta ile birimimize iletebilirsiniz.

Kabul Mektubu (Davet Yazısı)

Almış olduğunuz kabul mektubunda ya da diğer bir adıyla davet yazısında faaliyeti gerçekleştireceğiniz tarihlerin gün-ay-yıl olarak belirtilmesi zorunludur. Davet tarihlerinde seyahat günleri dahil edilmemelidir. Sadece faaliyet gerçekleşecek günler belirtilmelidir.

Euro Hesabına Ait Hesap Cüzdanının Fotokopisi

Euro hesabı İstanbul'da bulunan bir T.C. Ziraat Bankası şubesinden açılmalıdır. 

Rektörlük Oluru

Fakültelerde görev yapan akademik personel; karşı kurumdan aldığı Davet Yazısını ve 39.madde görevlendirme formu ile birlikte görev yaptığı bölüme teslim eder. Bölüm bu evrakları üst yazı ile 'hareketliliğin uygun olduğunuda belirterek' koordinatörlüğümüze iletir. Koordinatörlüğümüz gerekli kontrolleri tamamladıktan sonra cevabı fakülteye yazar. Fakülte gerekli işlemleri yürütür. Diğer birimlerde görev yapan akademik personel ise aynı belgelerle görev yaptığı birime başvurur, birim koordinatörlüğümüze yazar, koordinatörlüğümüz ise işlemlerin başlatılabilmesi için yazıyı üst yazı ile Personel Daire Başkanlığına iletir. Aynı durum idari personel içinde geçerlidir.

Rektörlük Oluru belgeniz Personel Daire Başkanlığı tarafından EBYS sistemi üzerinden Erasmus+ Program Birimine iletilecektir. Erasmus+ Program Birimi bu belgeyi online sisteme yükleyecektir. Rektörlük Oluru belgenizi online sistemden yükleme sorumluluğu ofisimize aittir. Ancak ilgili işlemlerin başlatılması personelin sorumluluğundadır.

Seyahat Sağlık Sigortası Karşı kurumda bulunacağınız sürenin tamamını kapsayan, ayakta ya da yatarak bütün sağlık giderlerini karşılayan bir seyahat sağlık sigortası yaptırmalısınız. Poliçede firma adı ve poliçe numarası okunaklı şekilde görünmelidir.  Sigorta poliçesinin tüm sayfalarını tek pdf olacak şekilde tarayınız, başvuru sistemine yükleyiniz.

Hibe Sözleşmesi

Hibe Sözleşmesi Erasmus+ Program Birimi ve faaliyete hak kazanan personel tarafından karşılıklı imzalanır. Hibe Sözleşmesi tüm evraklar sisteme yüklendikten ve Erasmus+ Program Biriminden onay alındıktan sonra imzalanacaktır. Rektörlük Oluru dahil tüm evraklarınız başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra hibe sözleşmenizi imzalamak üzere Erasmus+ Program Birimine davet edilirsiniz. Davetler mail yoluyla iletilecektir.

Hibe sözleşmesinde yazan toplam rakamın %80'i faaliyete hak kazanan katılımcının Euro hesabına aktarılır. Hesaba aktarılan paraların bilgilendirmesi Erasmus+ Program Birimi tarafından katılımcıya mail yoluyla yapılır. Ödemenin yararlanıcının hesabına geçmesi için yasal süre 30 gündür.

Yeşil-Gri Pasaport / Vize

Gideceğiniz ülkeye giriş şartlarını //www.mfa.gov.tr/ adresinden kontrol ediniz. Vize alınmasına gerek kalmadan Yeşil veya Gri pasaport ile giriş yapılabilen ülkelere ziyaret gerçekleştirecekseniz pasaport konuları için Personel Daire Başkanlığı ile görüşebilirsiniz.

DÖNDÜKTEN SONRA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN EVRAKLAR VE FORMLAR

Katılım Sertifikası

Faaliyetinizi tamamladıktan sonra misafir olduğunuz kurumdan teslim almanız gereken "Katılım Sertifikası" örneğinidir. Bu örnek YTÜ Erasmus+ Program Birimi tarafından hazırlanmıştır. Bu belgeyi doldurup onaylanmasını talep edebilir, karşı kurumun kendi formatında vereceği sertifikasını da alabilirsiniz. Her iki kuruma ait evrakta geçerlidir.

Seyahat Belgeleri (Pasaport Fotokopisi -giriş/çıkış mühürleri)

Seyahat Belgesi olarak pasaportunuzun kimlik bilgilerinin olduğu sayfalarını (varsa vize sayfaları dahil) ve faaliyetle bağlantılı giriş-çıkış mührü olan sayfaları online sistemde "Dönüş İçin Yüklenmesi Gereken Belgeler" kısmına yüklemeniz gerekmektedir. Yada e-devlet üzerinden karekodlu giriş çıkış belgesi alıp yükleyebilirsiniz.

Çevrimiçi Anket

Çevrimiçi anketi e-postanıza yönlendirilen linke tıklayarak tamamlamanız yeterlidir. Tamamladıktan sonra çıktısını alarak tarafımıza iletmenize gerek yoktur. Çevrimiçi anketi doldurmanız geri kalan %20 hibe ödemenizin ÖN KOŞULUDUR. Ayrıca sizler tarafından tamamlanan anketler tüm Erasmus süreçlerinin verimliliğini takip edebilmek adına başta Erasmus+ Program Birimi olarak üzere üniversitemiz için oldukça önemlidir. Doğru şekilde tamamlamak konusunda göstereceğiniz özen için teşekkür ederiz. 

 

 

 

GÖREVLENDİRME PROSEDÜRÜ İÇİN BURAYI İNCELEYEBİLİRSİNİZ.

 

Görevlendirme talebi için kullandığınız bütün evrakları, kabul mektubunuzda olması gerektiği gibi, 5 iş günü (Pazartesi'den Cuma'ya olacak şekilde hazırlayıp, 1 gün faaliyet öncesi, 1 gün faaliyet sonrası yol istemi yaparak hazırlayınız. Erasmus+ Program Birimi bütçe onayını bu şekilde verecektir.Farklı tarihler dikkate alınmayacaktır. Bundan kaynaklı doğabilecek sorunlar faaliyetten yararlanacak katılımcının sorumluluğundadır.