2022-2023 Akademik Yılı Personel Hareketliliği Başvurusu (KAPALI)

Başvuru yapan tüm personelimizin aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde incelediği ve bu bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamladığı kabul edilmektedir.

Süreçlerde bazı bilgiler ihtiyaçlar doğrultusunda zaman zaman güncellenmektedir, bu nedenle bilgi metinlerini bilgisayarınıza indirmek yerine ihtiyaç duyduğunuz zamanlarda web sayfamızdan online olarak temin etmeniz tavsiye edilmektedir. 

Aşağıda yer alan bilgiler dışında bir sorunuz olması halinde KA-131 Avrupa Birliği ülkeleri için erasmus@yildiz.edu.tr, KA-107 Diğer Dünya Ülkeleri için icm@yildiz.edu.tr adreslerimizle iletişime geçebilrisiniz.

 

Başvuru Türü

2022 Proje Dönemi KA-131 AB Ülkeleri

2020 Proje Dönemi KA-107 Diğer Dünya Ülkeleri

Programlar hakkında genel bilgilere web sayfamızın Giden Personel kısmından ulaşabilirsiniz.

Başvuru tarihleri

Başlangıç: 17.04.2023 saat : 10.00

Bitiş : 05.05.2023 saat : 16:00

Başvuru Bilgi Paketi

Çağrı Metni 

Süreç Takvimi (Revize 08.05.2023)

Motivasyon mektubu

Doldurulması ve sisteme yüklenmesi zorunlu olan, Erasmus+ Personel Hareketliliğine neden katılmak istediğinizi belirtmeniz gereken forma buradan ulaşabilirsiniz.

Dilekçe

Hem KA-131 hemde KA-107 hareketliliklerine başvuru yapacaksanız hangi başvurunuzdan -10 puan kesilmesini istediğinizi burada yer alan dilekçeyi doldurarak sisteme yükleyiniz. Aynı hareketlilik türünde hem ders verme hem eğitim alma başvurusu yapılamaz.

Hem KA-131 hemde KA-107 hareketliliklerine başvuru yapacaksanız ve depremzede iseniz hangi başvurunuza +10 puan eklenmesini istediğinizi burada yer alan dilekçeyi doldurarak sisteme yükleyiniz.

Her iki madde de sizin durumunuza uyuyor ise iki durum hakkındaki taleplerinizi tek dilekçede yazabilirsiniz.

Dezavantajlı Geçmiş

*Şehit-Gazi yakınlığı durumu : Muharip gaziler ve bunların eş ve çocukları ile harp şehitlerinin eş ve çocuklarının yanı sıra 12/4/1991 tarih ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nun 21. Maddesine göre “kamu görevlilerinden yurtiçinde ve yurtdışında görevlerini ifa ederlerken veya sıfatları kalkmış olsa bile bu görevlerini yapmalarından dolayı terör eylemlerine muhatap olarak yaralanan, engelli hâle gelen, ölen veya öldürülenler”in eş ve çocukları ile 23 Temmuz 2016 tarih ve 667 sayılı KHK’nin 7. Maddesi uyarınca, 15/07/2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemi ile bu eylemin devamı niteliğindeki eylemler sebebiyle hayatını kaybedenlerin eş ve çocukları veya malul olan siviller ile bu kişilerin eş ve çocuklarını kapsamaktadır.

* Engellilik durumu : 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik”te yer alan Engellilik Sağlık Kurulu raporunu ibraz etmesi gerekir.

* Depremzede olunması Durumu : 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem felaketinin akabinde Cumhurbaşkanlığı’nın 08.02.2023 tarih ve 6785 sayılı kararıyla OHAL ilan edilen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile AFAD Başkanlığı’nın kararlarıyla genele etkili afet bölgesi ilan edilen Batman, Bingöl, Elazığ Kayseri, Mardin, Niğde, Tunceli illeri ile Sivas’ın Gürün ilçesinde birinci derece yakınları ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personelden birinci derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek ek puan alır. 1.derece yakınlar, anne,baba,çocuklar ve eş. Birden fazla başvuru yapılması durumunda sadece bir başvuru için uygulanır.

3 durumda da ek puan alınabilmesi için resmi makamlar tarafından verilen belgelerle belgelendirilmesi gerekmektedir.

Online Başvuru Sistemi

https://ytuerasmus.yildiz.edu.tr/

Sistem Kullanım Kılavuzu (KİON)

Not: Hak kazanan personel, hak kazandıktan sonra Türkiye Ulusal Ajansına ait sistemede başvuru girişi yapmak zorundadır. Koordinatörlüğümüz tarafından detaylı bilgi verilecektir.