Hibe Sonuçları 2020-2021

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

 

Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatlice okumanızı rica ederiz.

Üniversitemiz her yıl Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarısını bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza sağlanan hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bu hibe miktarına ek olarak her bölümümüze Erasmus+ Programı Birimi bütçesinden ek hibe desteği sağlanmıştır.

 

Uyarılar / Hatırlatmalar

1) Hibeli durumda bulunan öğrencilerimizden ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Erasmus+ Program Birimi gerekli gördüğü takdirde, bütçenin yetmediği durumlarda öğrencilerimizi mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını önceden haber vererek durdurabilir yada değiştirebilir.) Bu nedenle, hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarını kullanmak istemeyen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerimizin, haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile Erasmus+ Program Birimi’ne bildirmeleri hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

2) Hibe durumları Hibeli-Hibesiz olan öğrencilerin Güz dönemleri hibeli , bahar dönemleri hibesiz olarak planlanmıştır. Bu durumları yukarıda belirttiğimiz şartlar altında bahar dönemi de hibeli olacak şekilde güncellenebilir.

3) Erasmus+ Programına öğrenci statüsünde katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler.

4) Listede HİBESİZ olarak yer alan ancak daha önce dilekçe karşılığında ofisimizden HİBELİ Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) alan öğrencilerimizin, dosya teslimi sırasında güncel hibe durumlarını gösteren Teyit Belgesini (Confirmation Sheet) sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

 

Dilekçe Teslimi ve Puan Kesintisi

Faaliyetinize ilişkin dönem/tarih aralığı, üniversite/kurum ve ülke değişikliği yapmak isteyenler ve haklarından vazgeçenler dilekçe ile Erasmus+ Program Birimi başvurabilirler.

Bir sonraki başvurunuzda puan kesintisi olmaması için dilekçe son teslim tarihleri aşağıda yer almaktadır;  Bu tarihlerden sonra teslim edilen dilekçelerden puan kesintisi uygulanacaktır.

1) Güz , Güz+Bahar öğrencileri için 04 Eylül 2020 Cuma günüdür. 

    Bahar dönemi öğrencileri için  23 Ekim 2020 Cuma günüdür.  27 Kasım 2020 olarak güncellenmiştir

2) Her öğrencinin yalnızca bir kez dönem değişikliği ve yalnızca bir kez kurum değişikliği yapma hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple mağduriyet yaşamamak adına kesin kararınızı verdikten sonra dilekçelerinizi bölüm koordinatörü onayı sonrasında e-posta ekinde Erasmus+ Programı Birimine (erasmus@yildiz.edu.tr) iletiniz.

3) Dilekçelerinizi Erasmus+ Program Birimine teslim etmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüze onaylatmayı unutmayınız.

4) Dilekçe formatlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

 

Dosya teslimi ve diğer hatırlatmalar

1) Dosyalarınızı yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce erasmus otomasyon sistemine (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) yüklemenizi tavsiye ederiz. Dosya Teslimi prosedürleri ve belgeler için birimimiz web sayfasında yer alan Online Dosya Teslim Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

2) Dosya Teslimi sırasında tüm belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Belgeler birimimizce kontrol edilecektir. Tüm belgeleri onaylanan öğrencilere sözleşme imzalanması için ofisimiz tarafından e-posta gönderilecektir. Sözleşme öğrenci tarafından şahsen ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı olmalıdır.

3) Tüm faaliyet gerçeklelştirecek öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce dosya teslimi işlemlerini tamamlamış ve sözleşmelerini imzalamış olmaları gerekmektedir.

Online Dosya Teslim Kılavuzu için tıklayınız.

2020-2021 Öğrenci Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

 

Covid-19 Pandemi Bilgilendirmeleri

Covid önlemleri kapsamında alınabilecek yeni önlemleri, süreçleri, alınan kararları web sayfamızdan takip ediniz. Ayrıca ülkemizin ve gideceğiniz ülkenin yetkili makamlarının duyurularını da takip ediniz.

Özellikle güz ve güz+bahar öğrencilerinin yerleştiği kurumla güz dönemi için öğrenci alıp almayacakları noktasında görüşmenizde fayda bulunmaktadır.

Pandeminin henüz tamamen sonlanmamış olması ve olası ikinci üçüncü dalgaları da göz önünde bulundurularak işlemlerinize devam etmenizi tavsiye etmekteyiz.

Pandeminin devam etmesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapacağınız herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceğini ve karşılanmayacağını bilmenizi isteriz. Böyle bir durumda Türkiye Ulusal Ajansı ve YTÜ Erasmus Ofisi herhangi bir sorumluluk alamamaktadır.

 

Covid süresince hibe destekleri (olası güncellemeleri takip ediniz)

a) Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince hibe alınmaz, fiziksel hareketlilik için hibesi verilir.

b) Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: hibe verilmez.

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir.

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanırsa: olağan hibe verilir.

e) Dersler Yurtdışına gidilip sanal olarak ev sahibi ülkede alınırsa: hibe verilir.  Yurtdışında sanal başlayıp fiziksele dönerse de olağan hibe alınır.

 

Not: 2019-2020 akademik yılında covid sebebiyle hak aktarımda bulunan öğrencilerimizin 2019-2020 akademik yılı hibe listelerini takip etmeleri gerekmektedir.

 

Hibe Listeleri

Öğrenim,

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi 

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (14.08.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (21.08.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (28.08.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (04.09.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (05.10.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (16.10.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (23.10.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (30.10.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (06.11.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (13.11.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (27.11.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (11.12.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (23.12.2020)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (14.01.2021)

2020-2021 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (22.03.2021) (Güncel)

Staj,

Not: Staj hibe listeleri önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.