Hibe Hesaplamaları

Ödemeler

 

Hibe hakkı kazanan öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir.

Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada öğrencilerin gidecekleri kurumdan edindikleri kabul mektuplarında yer alan sürelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir.

Kesin faaliyet süresi, faaliyet gerçekleştirdikleri kurumdan dönüşte aldıkları katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır. Bu sebeple misafir olarak bulunduğunuz kurumdan katılım sertifikanızı temin ederken üzerinde yazan faaliyet tarihlerine dikkat edilmelidir. Öğrenim süresini kapsayıp kapsamadığının kontrolü yapılmalıdır. Konu hakkındaki sorumluluk tamamen öğrenciye aittir.

Öğrencilerin ilk ödemeleri, standart öğrenci hibe sözleşmesinde yazan ve tüm öğrenciler için aynı oranda uygulanan toplam tutarın %80’i esas alınarak ödenmektedir.  Ödemeler Avro cinsinden yapılır.

Katılım sertifikasında yazan tarihlere ve ders başarı durumlarına göre dönüşte ikinci ödemeler yapılır. Tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş öğrencilere katılım sertifikasında yazan tarihlere göre hesaplanan toplam hibesinin %20’si oranındaki ikinci taksidi ödenir. Ödemeler Avro cinsinden yapılır. 

Öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla, azami olarak gerçekleştirdiği fiziksel faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir.

NOT:  Yükseöğretim kurumu gerek görmesi durumunda katılım tarihleri beyanı için ek olarak pasaport giriş çıkış belgesi talep edebilir.

 

Kesintiler

 

Yükseköğretim kurumu, hareketlilik öncesinde duyurmak ve sözleşmede hüküm altına almak kaydıyla, aşağıdaki durumlarda hibe kesintisi yapar:

-Başarısızlık Durumunda Kesinti: Karşı kurumdan alınan derslerin ECTS toplamının en az 2/3 oranında başarı sağlanamaması durumundan hibe kesintisi yapılmaktadır. Kesinti oranı ve şartları öğrenci hibe sözleşmesinde yer alan hükümlere göre uygulanır.

-Katılımcı Anketini Doldurmama Durumunda Kesinti: Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere hibe hesabına esas olan toplam gerçekleşen faaliyet gün sayısının %20’si oranında kesinti yapılır.

-Ödenen Hibenin Tamamının İadesi: Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR)) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.

Öğrencilerin ders başarı durumları, karşı kurumda öğrenim devam ettiği halde bulundukları şehirden ayrılma durumları ve diğer sorumluluklarını (dönüş belgeleri teslimi, çevrimiçi anket vb) yerine getirme durumlarına göre hibe miktarları Erasmus+ Programı Birimi tarafından nihai olarak yeniden hesaplanacaktır. Yükseköğretim kurumu, sorumluluklarını yerine getirmeyen ve/veya öğrenim açısından başarısız öğrencilerin hibelerinde yukarıda belirtilen durumlar dışında da kesinti yapabilir. Kesinti miktarı nihai öğrenim süresi üzerinden %20 ila 100 arasında, üniversitenin takdirindedir

 

Önemli Bilgi: Her akademik yıl başlarken Hibe Sözleşmeleri güncellenmektedir. Ödeme süresi ve kesintilere ait kriterler sözleşmede yazan maddelere göre uygulanmaktadır. Bu nedenle sözleşmede yer alan tüm yükümlülüklere ait maddelerde olduğu gibi Hibe ile İlgili Yükümlülüklerin yer aldığı maddeler de dikkatle incelenmelidir.