Hibe Ödeme Süreci

Faaliyet Öncesi İlk Taksit (% 80)

 

Zorunlu tüm gidiş belgelerini ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresine yükleyen öğrencilerin belge kontrol işlemleri tamamlanır. Öğrenciye sözleşmesi düzenlenerek gönderilir. Islak imzalı sözleşmesini Erasmus Birimine ulaştıran öğrencinin sözleşmesi yükseköğretim kurumu tarafından da imzalandıktan sonra ödeme işlemi Erasmus Birimi tarafından başlatılır. Ödeme yazısı oluşturularak Strateji Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili Başkanlık tarafından yapılan kontroller sonrasında Başkanlık ödemeyi bankaya iletir ve banka tarafından ödeme işlemi tamamlanır.

Sözleşmede yazan toplam hibe miktarının ilk taksiti olan %80’lik tutar Avro cinsinden ödenir.

Sözleşmeleri imzalanan öğrencilere, sözleşmede belirlenen azamî hibe miktarına göre, sözleşmenin yükseköğretim kurumu tarafından imzalanmasını takip eden 30 gün içerisinde ödeme yapılır.

Faaliyet Sonrası İkinci Taksit (%20)

 

Zorunlu tüm dönüş belgelerini ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresine yükleyen öğrencilerin belge kontrol işlemleri tamamlanır. Öğrencinin faaliyet tarihlerine ve başarı durumuna göre %20 hibe hesaplaması yapılır. Ödeme işlemi Erasmus Birimi tarafından başlatılır. Ödeme yazısı oluşturularak Strateji Daire Başkanlığına gönderilir. İlgili Başkanlık tarafından yapılan kontroller sonrasında Başkanlık ödemeyi bankaya iletir ve banka tarafından ödeme işlemi tamamlanır. %20'lik ödeme tutarı Avro cinsinden ödenir.

%20 hibe ödemesi için aranan şartlardan biri de çevrimiçi AB anketinin yapılmasıdır. %20 hibe ödemesi tamamlanan ancak çevrimiçi AB anketi tamamlamayan öğrencilerden hibe iadesi istenir.