Genel Bilgiler
 
Erasmus+, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen bir programdır ve Avrupa'daki eğitim, gençlik ve spor alanlarında faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlara destek sağlamayı amaçlar. 
 
Erasmus+ programı, Avrupa Birliği'nin ana eğitim ve öğrenme programıdır; öğrencilere ve öğretmenlere Avrupa'da öğrenim, öğretim ve staj yapma fırsatı sunar. Program, ayrıca üniversiteler, okullar, eğitim kurumları, gençlik merkezleri, spor kulüpleri ve diğer kuruluşlara proje finansmanı ve işbirliği fırsatları sağlar.
 
Erasmus+ programı, Avrupa'da hareketliliği artırmayı, farklı kültürler arasındaki anlayışı geliştirmeyi, dil öğrenimini teşvik etmeyi, eğitim ve öğretim kalitesini yükseltmeyi ve işgücü piyasasının gereksinimlerine yanıt veren nitelikli insan kaynağı yetiştirmeyi hedefler.