Erasmus Hibesi

Erasmus Hibesi

 

Öğrencilere yurtdışında geçirdikleri faaliyet süreleri boyunca yurtdışında olmalarından kaynaklanan masraflarının bir bölümünün karşılanmasını sağlamak üzere hibe desteği verilmektedir. Hibeler, öğrencilerin faaliyetle ilgili masraflarının tamamını karşılamaya yönelik değil, yalnızca katkı niteliğindedir.

Ulusal Ajans tarafından her akademik yıl için üniversitelere hibe tahsisi yapılmaktadır. Hibeler üniversitelere tahsis edildikten sonra üniversitelere yerleşen ve faaliyet yapmaya hak kazanan öğrencilere ilgili yükseköğretim kurumu tarafından hibe dağıtımı yapılmaktadır. Bu dağıtım, başarı sırası esas alınacak şekilde tüm bölümlere mevcut tahsis edilen hibeye göre belli bir oranda yapılır.

Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre asgari sürelerden daha az olamaz.