2022-2023 Akademik Yılı Hibeleri

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine

 

Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatle okumanız önem arz etmektedir.

Üniversitemiz her yıl Türkiye'deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarıyı bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza var olan hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bu hibe miktarına ek olarak her bölümümüze Erasmus+ Programı Birimi bütçesinden ek hibe desteği sağlanmıştır.

 

Uyarılar / Hatırlatmalar

Hibe almaya hak kazanan öğrencilerden  ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Erasmus+ Program Birimi gerekli gördüğü takdirde, bütçenin yetmediği durumlarda öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını önceden haber vererek durdurabilir ya da değiştirebilir.) Hibe dağıtım işlemleri aylık olarak her bölüm kendi içinde olmak üzere yeniden yapılacaktır. Hibe listesinde isminin yanında hibe durumu HİBELİ olarak ilan edilmedikçe hiç bir öğrencimiz hibeli duruma geçmiş sayılmamaktadır.

Hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarından vazgeçen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerin, hibenin ve kontenjanların etkin kullanımı adına  haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile Erasmus+ Programı Birimi'ne bildirmeleri hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

2)  Hibe durumu Hibeli-Hibesiz  olan öğrencilerin Güz dönemleri hibeli, bahar dönemleri hibesiz olarak planlanmıştır. Bütçenin uygunluğuna göre ilerleyen süreöte yukarıda belirtilen şartlar altında bahar dönemi de hibeli olacak şekilde güncellenebilir.

3)  Erasmus+ Programına öğrenci statüsünde katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler.

 

Dilekçe Teslimi ve Puan Kesintisi

Faaliyetlerine ilişkin dönem/tarih aralığı, üniversite/kurum ve ülke değiştirmek isteyenler ve haklarından vazgeçenler dilekçe ile Erasmus+ Programı Birimine başvurabilirler. Dilekçenizi e-posta ile değil ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklemeniz gerekli ve yeterlidir.

Her öğrencinin yalnızca bir kez dönem değiştirme ve yalnızca bir kez kurum değiştirme hakkı bulunmaktadır. Mağduriyet yaşamamak adına kesin kararınızı verdikten sonra dilekçelerinizi Bölüm Erasmus + Koordinatörünüzün onayından sonra ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden Erasmus otomasyon sistemini yükleyebilirsiniz.

Bir sonraki başvurunuzda puan kesintisi yaşamamak için aşağıda yer alan dilekçe son teslim tarihlerine uymanız gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra teslim edilen dilekçelerin sahiplerinden bir sonraki Erasmus başvurularında puan kesintisi uygulanacaktır.

Dilekçelerinizi Erasmus+ Programı Birimine teslim etmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüze onaylatmayı unutmayınız. Bölüm Erasmus Koordinatörü onayı olmayan dilekçeler geçersizdir.

Dilekçe formatlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Puan kesintisiz olarak dilekçe son teslim tarihlerine web sayfamızın Online Başvuru aşamasında bulunan Süreç Takviminden ulaşabilirsiniz.

Süreç Takvimi için tıklayınız.

 

Not: Süreç takvimine ek olarak 05-22 Temmuz günleri arasında mektuplarınızı puan kesintisi olmadan ofisimize iletebilirsiniz.Vize Başvurusu için Evrak Talebi

Vize başvurularınız için evrak talebinizi erasmus@yildiz.edu.tr e-posta adresimize iletmeniz gerekmektedir. Bu talep için öncelikle karşı kurumdan kabul belgenizi almış olmanız gerekmektedir.

Koordinatörlüğümüze ulaşan bazı vize bilgilerine linkten ulaşabilirsiniz.

https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/Faydal%C4%B1-Bilgiler/Almanya--Birle%C5%9Fik-Krall%C4%B1k-ve-Polonya---Vize/449

 

E-posta Gönderim Şartları

E-postanızın konu bölümünü Fakültenizi ya da Bölümünüzü yazmanız gerekir. E-postanın içeriğindeki talebinizi net bir şekilde anlatmanız, adınızın soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmanız gerekmektedir.

E-postalara dönüş süremiz yoğunluğa bağlı olarak 3 iş günüdür.

 

Dosya teslimi ve diğer hatırlatmalar

1)  Belgelerinizi yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce Erasmus otomasyon sistemine  (ytuerasmus.yildiz.edu.tr)  yüklemenizi tavsiye ederiz. Dosya teslimi ve belgeler için birimimiz web sayfasında yer alan  Çevrimiçi Dosya Teslim Kılavuzunu  inceleyiniz.

2)  Dosyanızın kontrolünüzün yapılabilmesi için tüm belgelerinizin sisteme yüklenmiş olması gerekmektedir. Tüm belgeleri onaylanan öğrencilere sözleşmenin imzalanması için ofisimiz tarafından e-posta gönderilecektir. Sözleşme öğrenci tarafından ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanmalıdır. Sözleşmenin ıslak imzalı olması gerekmektedir. Öğrenci tarafından tamamlanan dosyaların ofisimiz tarafından da incelenme süresi ortalama 5 iş günüdür.

3)  Faaliyetinizin geçerlilik kazanabilmesi için dosya teslim işlemlerinizi tamamlamış ve sözleşmenizi imzalamış olmanız gerekmektedir.

Online Dosya Teslim Kılavuzu için  tıklayınız.

2022-2023 Öğrenci Bilgilendirme Sunumu için  tıklayınız.

 

Dezavantajlı Geçmiş Kapsamında Ek Hibe Destekleri

Dezavantajlı Geçmiş İncelemesi için tıklayınız.

Bu kapsamda yer alıyorsanız Erasmus otomasyon sistemine belirtilen evrakları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar yükleyip, yükleme işleminizi tamamladığınıza dair erasmus@yildiz.edu.tr'de bilgilendirme maili göndermeniz gerekmektedir.

Bu kapsamdaki evrakların e-devlet üzerinden kare kodlu olarak alınması gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınamayan belgelerin ise yetkili kurumlarca imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. Yetkili kurum ilgili duyuruda yer alan kurum ve kuruluşlardır.

Engellilik kapsamında alınan evrakın 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik'te yazan hükümler taşıması gerekmektedir. Ekonomik yetersizlik için muhtarlıklardan alınan yazılar geçersizdir.

 

Hibe dağıtımı ve yeni dönem hibe miktarları hakkında

Hibe dağıtımı; bölümdeki kişi sayısı, yerleşen öğrencilerin yararlandığı dönem sayısı, toplam dönem sayısı, oluşan toplam hibe, bölümün geçmiş yıl performansları, anlaşma ve kontenjan doluluk oranları, hibe talebimizin karşılanma oranı, bölümün yerleştirme yapan tüm bölümler içindeki yüzdesi gibi bir çok etkeni dikkate alarak yapılmış.

 

2021-2027 Erasmus Dönemi için Hibeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aylık miktarda artırılmış ancak bu artırımla birlikte üniversitelere tahsis edilen toplam hibelerde bir miktar azalma yaşanmıştır. Bu iki nedenden dolayı hibeli öğrenci sayımızda geçmiş yıllara göre azda olsa bir azalma olmuştur. Daha fazla öğrencimizin faaliyetlerinden hibeli şekilde faydalanması adına UAİK Erasmus+ Programı Birimi olarak bazı ek önlemler alınmıştır.

 

Buna göre;

Erasmus programından tek dönem (güz ya da bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 120 gün, iki dönem (güz+bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 240 gün hibe verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ofisimizden talepte bulunduğunuz teyit belgenizde Kısmi Hibeli yazısı görmeniz faaliyetinizin bir dönem için 120 günden fazla iki dönem için 240 den fazla olduğunu gösterir. Bu yıl hibeler 120 veya 240 gün ile sınırlandırılmış olduklarından bu durum teyit belgenizde Kısmi Hibeli şeklinde belirtilmektedir. Örneğin, faaliyetinizin başlangıç ​​ve bitiş tarihleri ​​arasındaki süre 125 gün ise bu durumda 120 gün için hibe alır, 5 gün için ise hibe alamazsınız.  

 

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (08.08.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (16.09.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (24.10.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (11.11.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (18.11.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (22.12.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (16.01.2023)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (13.02.2023)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.  (14.03.2023)

 

Erasmus+ Programı Birimi