2022-2023 Akademik Yılı Hibeleri

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği Gerçekleştirmeye Hak Kazanan Öğrencilerin Dikkatine!

 

Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatlice okumanız önem arz etmektedir.

Üniversitemiz her yıl Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarısını bu yıl Türkiye üçüncüsü olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Avrupa Birliği Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kurumumuza sağlanan hibe desteğinin tamamı dağıtılmış olup, bu hibe miktarına ek olarak her bölümümüze Erasmus+ Programı Birimi bütçesinden ek hibe desteği sağlanmıştır.

 

Uyarılar / Hatırlatmalar

1Hibeli durumda bulunan öğrencilerimizden ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere hibe aktarımlarının yapılması planlanmaktadır. Bu aktarım-dağıtım işlemi aylık olarak açıklanacak hibe listelerinde ilan edilecektir. Açıklanan her liste için bölüm bazında hibe dağıtımı yeniden yapılacaktır. Dolayısıyla bölüm içerisinde ilk hibesiz olarak bekleyen öğrencilerin de hibe alıp alamayacağı bu dağıtım sonrasında belli olacaktır. Erasmus+ Programı Birimi hibenin yeterli olmadığı durumlarda hibesiz öğrencilere hibe aktarımını durdurabilir.

Hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarından vazgeçen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerimizin, hibenin ve kontenjanların etkin kullanımı adına haklarından vazgeçtiklerini bir dilekçe ile Erasmus+ Program Birimi’ne bildirmeleri hususunda duyarlı olmalarını rica ederiz.

2) Hibe durumları Hibeli-Hibesiz olan öğrencilerin Güz dönemleri hibeli, bahar dönemleri hibesiz olarak planlanmıştır. Bu durumları yukarıda belirttiğimiz şartlar altında bahar dönemi de hibeli olacak şekilde güncellenme ihtimali olabilir.

3) Erasmus+ Programına öğrenci statüsünde katılacak olan Araştırma/Öğretim Görevlileri ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler.

 

Dilekçe Teslimi ve Puan Kesintisi

Faaliyetlerine ilişkin dönem/tarih aralığı, üniversite/kurum ve ülke değişikliği yapmak isteyenler ve haklarından vazgeçenler dilekçe ile Erasmus+ Program Birimine başvurabilirler. Dilekçenizi e-posta ile değil ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinde ilgili kısma yüklemeniz gerekli ve yeterlidir.

Her öğrencinin yalnızca bir kez dönem değişikliği ve yalnızca bir kez kurum değişikliği yapma hakkı bulunmaktadır. Bu sebeple mağduriyet yaşamamak adına kesin kararınızı verdikten sonra dilekçelerinizi bölüm koordinatörü onayı sonrasında ytuerasmus.yildiz.edu.tr adresinden Erasmus otomasyon sistemine yükleyebilirsiniz.

Bir sonraki başvurunuzda puan kesintisi olmaması için aşağıda yer alan dilekçe son teslim tarihlerine uymanız gerekmektedir. Bu tarihlerden sonra teslim edilen dilekçelerin sahiplerinden bir sonraki Erasmus başvurularında puan kesintisi uygulanacaktır.

Dilekçelerinizi Erasmus+ Program Birimine teslim etmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüze onaylatmayı unutmayınız. Bölüm Erasmus Koordinatörü onayı olmayan dilekçeler geçersizdir.

Dilekçe formatlarına web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Puan kesintisine mahal vermeyecek şekilde dilekçe son teslim tarihlerine web sayfamızın Online Başvuru kısmında bulunan Süreç Takviminden ulaşabilirsiniz.

Süreç Takvimi için tıklayınız.

 

Not: Süreç takvimine ek olarak 05-22 Temmuz tarihleri arasında dilekçelerinizi puan kesintisi olmadan ofisimize iletebilirsiniz.Vize Başvurusu için Evrak Talebi

Vize başvurularınız için evrak talebinizi erasmus@yildiz.edu.tr e-posta adresimize yapmanız gerekmektedir. Bu talep için öncelikle karşı kurumdan davet yazısı almış olmanız gerekmektedir.

Koordinatörlüğümüze ulaşan bazı vize prosedürlerine linkten ulaşabilirsiniz.

https://erasmus.yildiz.edu.tr/sayfa/Faydal%C4%B1-Bilgiler/Almanya--Birle%C5%9Fik-Krall%C4%B1k-ve-Polonya---Vize/449

 

E-posta Gönderim Şartları

E-postanızın konu kısmına Fakültenizi ya da Bölümünüzü yazmanız zorunludur. E-postanın içeriğinde talebinizi net şekilde anlatmanız, adınızı soyadınızı ve öğrenci numaranızı yazmanız gerekmektedir.

E-postalara dönüş süremiz yoğunluğa bağlı olarak 3 iş günüdür.

 

Dosya teslimi ve diğer hatırlatmalar

1) Dosyalarınızı yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce Erasmus otomasyon sistemine (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) yüklemenizi tavsiye ederiz. Dosya Teslimi prosedürleri ve belgeler için birimimiz web sayfasında yer alan Online Dosya Teslim Kılavuzunu inceleyebilirsiniz.

2) Dosya Teslimi sırasında tüm belgeleri sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Belgeler birimimizce kontrol edilecektir. Tüm belgeleri onaylanan öğrencilere sözleşme imzalanması için ofisimiz tarafından e-posta gönderilecektir. Sözleşme öğrenci tarafından şahsen ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanmalı ve ıslak imzalı olmalıdır. Tamamlanan dosyaların incelenme süresi ortalama 5 iş günüdür.

3) Tüm faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce dosya teslimi işlemlerini tamamlamış ve sözleşmelerini imzalamış olmaları gerekmektedir.

Online Dosya Teslim Kılavuzu için tıklayınız.

2022-2023 Öğrenci Bilgilendirme Sunumu için tıklayınız.

 

Dezavantajlı Geçmiş Kapsamında Ek Hibe Destekleri

Dezavantajlı Geçmiş açıklaması için tıklayınız.

Bu açıklama kapsamında iseniz. Erasmus otomasyon sistemine belirtilen evrakları 22 Temmuz 2022 tarihine kadar yükleyip, yükleme işlemini tamamladığınıza dair erasmus@yildiz.edu.tr adresine bilgilendirme maili göndermeniz gerekmektedir.

Bu kapsamda alacağınız belgeleri e-devlet üzerinden kare kodlu almanız gerekmektedir. E-devlet üzerinden alınamayan belgelerin ise yetkili kurumlarca imzalanmış ve kaşelenmiş olması gerekmektedir. Yetkili kurum ilgili duyuruda yer alan kurum ve kuruluşlardır.

Örneğin; Engellilik kapsamında alınan evrakın 20 Şubat 2019 tarih ve 30692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ‘Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik’te yazan şartları taşıması gerekmektedir. Ekonomik yetersizlik için muhtarlıklardan alınan yazılar geçersizdir.

 

Hibe dağıtımı ve yeni dönem hibe miktarları hakkında

Hibe dağıtımı; bölümdeki kişi sayısı, yerleştirilen öğrencilerin yararlandığı dönem sayısı, toplam dönem sayısı, ihtiyaç duyulan toplam hibe, bölümün geçmiş yıl performansları, anlaşma ve kontenjan doluluk oranları, hibe talebimizin karşılanma oranı, bölümün yerleştirme yapan tüm bölümler içindeki yüzdesi gibi bir çok etken dikkate alınarak yapılmıştır.

 

Bilindiği üzere hibe miktarları 2021-2027 Erasmus Dönemi için Hibeler Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aylık miktarda arttırılmış ancak bu artırımla birlikte üniversitelere tahsis edilen toplam hibelerde bir miktar azalma yaşanmıştır. Bu iki unsur dikkat alındığında hibeli öğrenci sayımızda geçmiş yıllara göre azda olsa bir azalma olmuştur. Daha fazla öğrencimizin faaliyetten hibeli şekilde yararlanması adına UAİK Erasmus+ Programı Birimi olarak bazı ek önlemler alınmıştır.

 

Buna göre;

Erasmus programından tek dönem (güz ya da bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 120 gün, iki dönem (güz+bahar) yararlanacak öğrencilere ise en fazla 240 gün hibe verilmesi kararlaştırılmıştır.

Ofisimizden talep ettiğiniz teyit belgenizde Kısmi Hibeli yazısı görmeniz faaliyetinizin bir dönem için 120 günden fazla iki dönem için 240 den fazla olduğunu gösterir. Bu yıl öğrencilerin hibeleri 120 veya 240 gün ile sınırlandırılmış olduğundan bu durum teyit belgenizde Kısmi Hibeli şeklinde belirtilmektedir. Örneğin, faaliyetinizin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan gün sayısı 125 gündür. Bu durumda 120 gün için hibe alır, 5 gün için hibe alamazsınız.  

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz.

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz. (08.08.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz. (16.09.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz. (24.10.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz. (11.11.2022)

 

2022-2023 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesine Buradan Ulaşabilirsiniz. (18.11.2022)

 

Erasmus+ Programı Birimi