2021-2022 Hibe Sonuçları

Sevgili Öğrenciler,

Aşağıda yer alan açıklamaları dikkatli bir şekilde okumanız önem arz etmektedir.

08.09.2021 tarihinde Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Yükseköğretim kurumlarına Erasmus faaliyetleri için ayırdıkları öngörülen bütçeler açıklanmıştır. YTÜ her yıl Türkiye’deki üniversiteler arasında en yüksek hibe alan ilk üç üniversite arasında yer almaktadır. Bu başarısını bu yıl da ilk üçte yer olarak devam ettirmiştir. Bu başarıda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.

Türkiye Ulusal Ajansının resmi bilgilendirmesine göre 2021-2027 yeni Erasmus+ Programına katılım için Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci devam etmektedir. Bu itibarla kurumlara ilan edilen hibe tutarları geçici nitelikte olup, resmi katılım sürecinin tamamlanmasını müteakip değişiklik gösterebilir. Orijinal duyuru linki: https://www.ua.gov.tr/haberler/2021_ka131_sartli_on_dagitim/

Bu nedenle kurumumuz tahsis edilen hibenin tamamını optimum şekilde kullanmış ve bu hibe miktarına ek olarak her bölüme Erasmus+ Programı Birimi bütçesinden ek hibe desteği de sağlanmıştır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Komisyonu arasındaki uluslararası anlaşmaların imza süreci netleştikten sonra olası değişiklikler dikkate alınarak hibe dağıtımında değişiklikler yapılabilir. Bu değişikliklerden kaynaklı öğrencilerin yaşayacağı maddi manevi kayıplardan Erasmus Program Birimi sorumlu tutulamaz.

 

Uyarılar / Hatırlatmalar

1) Hibe almaya hak kazanan öğrencilerden  ERASMUS HAKKINDAN VAZGEÇENLER veya HİBE ALMAK İSTEMEYENLER olması durumunda, aynı bölümde HİBESİZ durumda bekleyen öğrencilere BAŞARI SIRASINA GÖRE HİBE AKTARIMI DEVAM EDECEKTİR. (Erasmus+ Program Birimi gerekli gördüğü takdirde, bütçenin yetmediği durumlarda öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde hibe aktarım şartlarını önceden haber vererek durdurabilir ya da değiştirebilir.) Bu nedenle, hibe almaya hak kazanan ancak bu haklarını kullanmak istemeyen veya faaliyeti gerçekleştir(e)meyecek olan öğrencilerin, haklarından vazgeçtiklerini Feragat dilekçesi ile Erasmus+ Program Birimi’ne bildirmeleri gerekmektedir. Erasmus program birimi, Ulaştırılan dilekçeleri dikkate alarak bütçeyi yeniden değerlendirip listeleri güncelleyecektir. Güncellenen listelerde hibe durumu- HİBELİ  olarak değişmediği sürece öğrenci hibe hakkı elde etmiş sayılmaz.

2) Hibe durumu Hibeli-Hibesiz olan öğrencilerin Güz dönemleri hibeli, bahar dönemleri hibesiz olarak planlanmıştır. Bütçenin uygunluğuna göre ilerleyen zamanlara hibe durumu yukarıda belirtilen şartlar altında bahar dönemi de hibeli olacak şekilde güncellenebilir.

3) Ön görülen hibe listesine göre Erasmus program biriminden dilekçe karşılığı teyit belgesi alan öğrencilerin, nihai hibe listesine göre hibe durumlarında değişiklik meydana gelmiş ise teyit belgelerini nihai hibe listesine göre güncellemeleri ofis tarafından yapılacaktır. 

4) Erasmus+ Programına öğrenci statüsünde katılacak olan ARŞ.GÖREVLİLERİ izin işlemleri hakkındaki prosedüre buradan ulaşabilirler.

 

Belgeler ile ilgili açıklama

1) Erasmus faaliyetini herhangi bir nedenden dolayı gerçekleştirmeyecek öğrenciler,  haklarından vazgeçtiklerini Feragat dilekçesi ile Erasmus Program Birimine bildirmeleri gerekmektedir. Bir sonraki başvuruda puan kesintisi olmaması için öğrencilerin dilekçelerini aşağıda belirtilen son teslim tarihine kadar Erasmus Program birimine iletmesi gerekmektedir;  Bu tarihlerden sonra dilekçe teslim eden öğrencilerin bir sonraki başvurularında puan kesintisi uygulanacaktır.

Feragat tarihleri:

 

Güz ve Güz+Bahar öğrencileri için 

22 Ekim 2021 Cuma 16:00’a kadar

Bahar dönemi öğrencileri için  

22 Ekim 2021 Cuma 16:00’a kadar

2) Güz, Güz+Bahar öğrencileri için değişiklik tarihleri 25 Haziran’da sona ermiştir. Bahar dönemi faaliyet gerçekleştirecek öğrenciler için değişiklik tarihleri aşağıdaki şekilde güncellenmiştir. Mücbir sebep olmaksızın bu tarihten sonra gelen değişiklikler kabul edilmeyecektir. Değişiklik dilekçesi hazırlayıp bunu Erasmus program birimine ileterek (erasmus@yildiz.edu.tr) , her öğrenci yalnızca bir kez dönem değişikliği ve yalnızca bir kez kurum değişikliği ile yapabilir.

 

Değişiklik tarihleri:

 

Güz ve Güz+Bahar öğrencileri için 

1-25 Haziran 2021 (sona ermiştir)

Bahar dönemi öğrencileri için  

1-25 Kasım 2021 16:00’a kadar

 

NOT : Staj hareketliliği için erasmus-staj@yildiz.edu.tr adresimizden bilgi alabilirsiniz.

 

3) Dilekçelerinizi Erasmus+ Program Birimine teslim etmeden önce Bölüm Erasmus Koordinatörünüze onaylatmayı unutmayınız.

4) Faaliyeti gerçekleştirecek öğrencilerin, web sayfamızda yer alan Evrak Hazırlama Kılavuzunu okuyarak, belgelerini hazırlamalı ve dosyalarını yurt dışına çıkmadan ortalama 15 gün önce Erasmus Otomasyon sistemine (www.ytuerasmus.yildiz.edu.tr)  yüklemesi tavsiye edilmektedir. Kılavuzda zorunlu olduğu belirtilen tüm belgeleri sisteme yükleyen öğrencilerin belgeleri birimimizce kontrol edilip uygun ise öğrencilere sözleşmeleri ofisimiz tarafından e-posta ile gönderilecektir. Sözleşme sadece ya öğrenci tarafından şahsen ya da noterden alınmış vekaletname ile vekili tarafından imzalanabilir. Sonrasında ıslak imzalı sözleşme ofisimize normal posta ile veya şahsen iletilmelidir.

Ayrıca Öğrencilerin Ziraat Bankası Euro hesap bilgilerini başvuru sisteminde ilgili kısma eklemeleri gerekmektedir (hatalı girişlerden dolayı yaşanabilecek maddi manevi kayıplardan Erasmus Program Birimi sorumlu tutulamaz).

Eksiksiz dosyaların kontrol süresi iş yoğunluğuna bağlı olarak minimum 5 iş günü olarak öngörülmektedir.

Erasmus+ Programının yasal olarak başlayabilmesi için hibe sözleşmesinin imzalanması zorunludur. Ancak Avrupa Komisyonu ile delegasyon anlaşması imzalanana kadar YTÜ olarak sizlerle hibe anlaşması imzalayamamaktayız. Bu süre zarfında faaliyetiniz başlayacağı için yurt dışına çıkmak zorunda iseniz bir kişiye (aile bireyi olmak zorunda değil) vekaletname bırakabilirsiniz veya süreci normal posta ile yönetebilirsiniz. Konu ile ilgili daha önce detaylı açıklama yapılmıştır. İlan için Tıklayınız.

 

Covid-19 Pandemi ile ilgili açıklamalar

Pandeminin henüz tamamen sonlanmamış olması ve yeni dalgaların da ortaya çıkabileceği herkesin malumudur. Bu nedenle, faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin, hem Türkiye Cumhuriyeti’nde hem de gidecekleri ülkelerde yer alan yetkili ve resmi makamların açıklamalarını dikkate almaları ve bu doğrultuda önlem almaları, yaşanabilecek olumsuzluklara hazırlıklı olmaları tavsiye edilmektedir. 

 

Covid-19 Pandemi süresince faaliyet gerçekleştirecek öğrencilerin hibe ödemeleri (hak kazanmış ise) aşağıdaki açıklamalara göre yapılacaktır;

a) Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp fiziksel olarak tamamlanmışsa: çevrimiçi hareketlilik süresince hibe alınmaz, fiziksel hareketlilik süresi için hibesi verilir,

b) Hareketlilik Yurtiçinde çevrimiçi başlayıp çevrimiçi tamamlanmışsa: hibe verilmez,

c) Hareketlilik fiziksel başlayıp salgının seyrine göre çevrimiçi tamamlanabilir,

d) Hareketlilik fiziksel başlayıp fiziksel tamamlanırsa: olağan hibe verilir,

e) Dersler Yurtdışına gidilip sanal olarak ev sahibi ülkede alınırsa: hibe verilir.

f) Dersler Yurtdışında sanal başlayıp fiziksele dönerse: olağan hibe alınır.

 

! Pandeminin seyri nedeniyle gerçekleştirilmeyen faaliyetler için yapılan harcamalar ofisimiz tarafından karşılanamayacaktır. Böyle bir durumda Türkiye Ulusal Ajansı ve YTÜ Erasmus Ofisi herhangi bir sorumluluk alamamaktadır.

 

Hibe dağıtımı ve yeni dönem hibe miktarları hakkında

Bilindiği üzere hibe miktarları 2021-2022 Akademik Dönemi için Türkiye Ulusal Ajansı tarafından aylık miktarda arttırılmış ancak bu artırımla birlikte üniversitelere tahsis edilen toplam hibelerde azalma yaşanmıştır. Bu iki unsur dikkat alındığında hibeli öğrenci sayımızda geçmiş yıllara göre azalma olmuştur. Bu sebeple UAİK Erasmus+ Programı Birimi olarak bazı ek önlemler alınması kaçınılmaz olmuştur.

Buna göre;

Erasmus programından tek dönem (güz ya da bahar) yararlanacak öğrencilere en fazla 120 gün, iki dönem (güz+bahar) yararlanacak öğrencilere ise en fazla 240 gün hibe verilmesi kararlaştırılmıştır. Staj hareketliliğinde ise en fazla 60 gün hibe desteği sağlanacaktır.

Ofisimizden talep ettiğiniz teyit belgenizde Kısmi Hibeli yazısı görmeniz faaliyetinizin bir dönem için 120 günden fazla iki dönem için 240 den fazla olduğunu gösterir. Bu yıl öğrencilerin hibeleri 120 veya 240 gün ile sınırlandırılmış olduğundan bu durum teyit belgenizde Kısmi Hibeli şeklinde belirtilmektedir. Örneğin, faaliyetinizin başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kalan gün sayısı 125 gündür. Bu durumda 120 gün için hibe alır, 5 gün için hibe alamazsınız.  

Hibe ödeme işlemleri Avrupa Birliği Delegasyon Anlaşmasının imzalanması ve Türkiye Ulusal Ajansının hibeleri fiilen üniversitelere aktarmasının ardından ödenmeye başlanabilecektir. Bu sebeple hareketliliklerine başlayacak öğrencilerin bu unsurları dikkate alarak ekonomik durumlarını ayarlamaları önem arz etmektedir.

Olası ek tedbirler, önlemler, destekler olması halinde Erasmus+ Programı Birimi öğrencileri mağdur etmeyecek şekilde gerekli revizyonları yapmaya yetkilidir.

 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi

2021-2022 Akedemik Yılı Erasmus+ KA 131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi

2021-2022 Akedemik Yılı Erasmus+ KA 131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi

2021-2022 Akedemik Yılı Erasmus+ KA 131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (21.10.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (27.10.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (2.11.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (12.11.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (19.11.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (26.11.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (03.12.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (17.12.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (24.12.2021)

 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (31.12.2021)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (07.01.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (14.01.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (21.01.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (28.01.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (04.02.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (11.02.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (18.02.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (25.02.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (04.03.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (24.03.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (01.04.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (11.04.2022)

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (25.04.2022)

 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA131 Öğrenim Hareketliliği Hibe Listesi (28.06.2022)

Değerli öğrencilerimiz,

28.06.2022 tarihli hibe listesi 2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ Programı Öğrenim Hareketliliği için son güncel hibe listesidir. Bu listeden sonra hibe aktarımı yapılmayacaktır. Olası hibe aktarımı bütçemizde yeterli bakiye olması halinde Kısmi Hibe statüsünde yapılacaktır (kısmi hibe; hibesiz ve başarılı olan öğrenciler için en fazla 1 aylık ya da 2 aylık hibe aktarımı gibi). Tekrar belirtmek isteriz ki bu bütçe aktarımı kesin değil, bütçemizde bakiye olması halinde hibesiz öğrenciler arasında eşit ve şeffaf şekilde yapılacak ve ilan edilecektir. Bu süreç hakkında ofisimiz ile iletişime geçmeniz gerekmemektedir. Web sayfası duyurularımızı ve e-posta adreslerinizi takip etmeniz yeterlidir.

 

 

 

Yeni Hibe Listesi İçin Önemli Bilgiler:

1) 31.12.2021 tarihli hibe dağıtımı Türkiye Ulusal Ajansının yayınladığı yeni hibe tutarları göz önüne alınarak tüm bölümlerimiz için yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenleme yapılırken Ulusal Ajansının üniversitemize tahsis ettiği tüm hibe kullanılmış ve ofisimiz tarafından da ek bütçe desteği sağlanmıştır. Dağıtımlar her bölüm için ayrı ayrı yapılmıştır. 

2) Hibenin etkin kullanımı için hareketliliğe katılmayacak olan öğrencilerimizin Hibeli yada Hibesiz farketmeksizin feragat dilekçelerini Erasmus+ Programı Birimine ulaştırmaları gerekmektedir. 

 

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA131 Staj Hareketliliği Hibe Listesi

 

Not: Özel ihtiyaç destekleri ilgili buradan bilgi alabilirsiniz.

 

Başarılı bir faaliyet geçirmenizi dileriz.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Programı Birimi