Süreç Bilgileri

Ders Verme Hareketliliği

 

Ders Verme Hareketliliği kapsamında gidilecek üniversiteden bir davet yazısı alınmalıdır, gideceği üniversite’den davet yazısı alan Akademik Personel bu belge ile birlikte aşağıda yer alan Değişim Programları Görevlendirme İşleyişi isimli belgedeki süreci takip etmelidir. Daha detaylı bilgiyi fakülte ve bölümlerinizden alabilirsiniz. (Bu işlemlere ders verme hareketliliği başlangıç tarihinizden ortalama 1 ay önce başlayınız.)

 

* Gidebileceğiniz üniversiteleri Bölümünüz Erasmus Koordinatörleri ve Erasmus Ofisi web sayfasında İkili Anlaşmalar kısmından öğrenebilirsiniz. Bölümünüzün ikili anlaşması olmayan üniversitelere faaliyet gerçekleştiremezsiniz.

 

Hareketlilikten yararlanacak Akademik Personel web sayfamızda bulunan Ders Verme Hareketliliği Denetim Formundayer alan evrakları eksiksiz bir biçimde yurt dışına çıkmadan önce Erasmus Ofisine teslim etmelidir. 

 

* Gerekli evraklarını eksiksiz bir birçimde Erasmus Ofisine teslim etmiş ve Rektörlük Görevlendirmesi Erasmus+ Program Birimi'ne ulaşmış personele yurt dışına çıkmadan 7 günlük hibe (yol ücreti dahil) ödemesinin %80 lik kısmı hesabına yatırılır.

 

Not : Hibe ödemesi için İstanbul içerisinde herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi'nde açmış olduğunuz Euro hesap cüzdanının fotokopisini de yukarıdaki belgelerle birlikte ofisimize ulaştırınız.

 

Ders Verme Hareketliliği 5 gün faaliyet 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gün üzerinden hibeli şekilde değerlendirilir.Programı daha uzun süreli olan akademisyenler programlarına hibesiz şekilde devam edebilirler. Seyahat günleri vefaaliyetin başlangıç-bitiş günleri aynı tarihe denk gelmemelidir. Örneğin karşı üniversitede faaliyetiniz 5 Eylül – 9 Eylül 2018 ise yolculuk tarihleriniz 4 Eylül – 10 Eylül 2018 olmalıdır. Seyahat ve faaliyet aynı güne denk gelirse hibe kesintisi yapılmaktadır. Toplamda en az 8 saat faaliyet gerçekleşmesi gerekmektedir.

 

* Faaliyet bitiminde Geri Dönüş Evraklarının Erasmus+ Program Birimi'ne eksiksiz teslim edilmesinin ardından hibenin ikinci taksiti olan %20 lik kısmı için işlemler başlatılacaktır.

 

Not : Seyahat ücreti, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmaktadır.

 

Bazı belgeler hakkında bilgilendirme :

 

Katılım Sertifikası ; Karşı üniversitede gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyeti belgelendiren evraktır. Ve faaliyetinizin kaç gün sürdüğünü belirtir. Karşı kurumun onayı yeterlidir.

 

Staff Mobility for Teaching ; Karşı üniversitedeki programınızı ve içeriğini belirten belgedir. Toplamda en az 8 saat faaliyet gerçekleştirmek gerekmektedir. Her iki kurumunda onaylaması zorunludur.

 

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

Değişim Programları Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek bir hibe hesabı ve hibe miktarlarını buradan öğrenebilirsiniz

 

 

 

Eğitim Alma Hareketliliği 

 

Eğitim Alma Hareketliliği kapsamında gidilecek üniversite iletişime geçerek bir davet yazısı alınmalıdır, gideceği üniversite’den davet yazısı alan Personel bu belge ile birlikte aşağıda yer alan Değişim Programları Görevlendirme İşleyişi isimli belgedeki süreci takip etmelidir. Daha detaylı bilgiyi fakülte ve bölümlerinizden alabilirsiniz. (Bu işlemlere personel hareketliliği başlangıç tarihinizden ortalama 1 ay önce başlayınız.)

 

Bilgi : Gideceği üniversite’den davet yazısı alan İdari Personel bu belge ile birlikte görev yaptığı birime dilekçe ile talepte bulunmalıdır. Birim bu yazıyla birlikte Erasmus+ Program Biriminden görüş almalıdır. Erasmus+ Program Birimi tarafından kişinin görev yaptığı birime yazılan görüş sonrasında ilgili birim hak kazanmış personelin görevlendirme işlemelerini devam ettirmelidir. (Bu işlemlere eğitim alma hareketliliği başlangıç tarihinizden ortalama 1 ay önce başlayınız.)

 

Bilgi : Eğitim Alma hareketliliğinde gideceğiniz kurum ile YTÜ arasında ikili anlaşma zorunluluğu bulunmamaktadır. Web sayfamızda yer alan tüm ikili anlaşmaları inceleyebilirsiniz. Hareketlilik gerçekleştirebileceğiniz ülkelere buradan ulaşabilirsiniz.

 

Hareketlilikten yararlanacak Personel web sayfamızda bulunan Eğitim Alma Hareketliliği Denetim Formunda yer alan evrakları eksiksiz bir biçimde yurt dışına çıkmadan önce Erasmus Ofisine teslim etmelidir. 

 

* Talep edilen evraklarını eksiksiz bir biçimde Erasmus Ofisine teslim etmiş ve Rektörlük Görevlendirmesi Erasmus Ofisine ulaşmış personele yurt dışına çıkmadan 7 günlük hibe (yol ücreti dahil) ödemesinin %80 lik kısmı hesabına yatırılır.

 

Not : Hibe ödemesi için İstanbul içerisindeki herhangi bir Ziraat Bankası Şubesi'nde açmış olduğunuz Euro hesap cüzdanının fotokopisini de yukarıdaki belgelerle birlikte ofisimize ulaştırınız.

 

Eğitim Alma Hareketliliği 5 gün faaliyet 2 gün yol olmak üzere toplam 7 gün üzerinden hibeli şekilde değerlendirilir.Programı daha uzun süreli olan personel programlarına hibesiz şekilde devam edebilirler. Yolculuk günleri ve faaliyetin başlangıç-bitiş günleri aynı tarihe denk gelmemelidir. Örneğin karşı üniversitede faaliyetiniz 5 Eylül – 9 Eylül 2018 ise yolculuk tarihleriniz 4 Eylül – 10 Eylül 2018 olmalıdır. Yolculuk ve faaliyet aynı güne denk gelirse günlük hibe kesintisi yapılmaktadır.

 

* Faaliyet bitiminde Dönüş Evraklarının Erasmus+ Program Birimi'ne eksiksiz teslim edilmesinin ardından hibenin ikinci taksiti olan %20 lik kısmı için işlemler başlatılacaktır.
 

Not : Seyahat ücreti, Avrupa Komisyonu tarafından sağlanan mesafe hesaplayıcısı kullanılarak hesaplanmaktadır.

 

Bazı belgeler hakkında bilgilendirme :

 

Katılım Sertifikası ; Karşı üniversitede gerçekleştirmiş olduğunuz faaliyeti belgelendiren evraktır. Ve faaliyetinizin kaç gün sürdüğünü belirtir. Karşı kurumun onayı yeterlidir.

 

Staff Mobility for Training ; Karşı üniversitedeki programınızı ve içeriğini belirten belgedir. Her iki kurumunda onaylaması zorunludur.

 

PERSONELE YÖNELİK HAREKETLİLİĞİN UYGULANMASINA İLİŞKİN EK UYGUNLUK ÖLÇÜTLERİNE BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ

 

Değişim Programları Kurum İçi Görevlendirme Prosedürü'ne buradan ulaşabilirsiniz.

Örnek bir hibe hesabı ve hibe miktarlarını buradan öğrenebilirsiniz