Sık Sorulan Sorular
 
Üniversitemizde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA1) altında yer alan, Yükseköğretim Öğrenci ve Personelinin Öğrenme Hareketliliği programı yürütülmektedir.
 
Erasmus+ programı nedir?
 
Erasmus+ Programı 1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı programın genel adıdır. Erasmus+ Programı içerisinde, önceki programlarda olduğu gibi okul eğitimi, yükseköğretim, mesleki eğitim, yetişkin eğitimi ve gençlik alanına yönelik destekler devam etmekte, bununla birlikte spor alanındaki projelere de hibe desteği sağlanmaktadır.
 
Erasmus+ Programı Ne Değildir?
 
Erasmus+ programı bir "yabancı dil öğrenme programı" değildir.
 
Erasmus+ programı bir "burs" programı değildir.
 
Erasmus+ programı bir "diploma" programı değildir.
 
Programın Amacı nedir?
 
Programın amacı Avrupa Birliği ülkeleriyle aday ülkelerin yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini teşvik edip geliştirerek yükseköğretimde Avrupa boyutunun ön plana çıkarmaktır. Bu amaçla Erasmus+ programı kapsamında her yıl binlerce öğrenciye ve öğretim görevlisine eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bir kısmını yurtdışında geçirme imkânı tanınmakta, bunun yanında ortak araştırma projeleri, yoğun programlar, müfredat geliştirme çalışmaları ve Avrupa çapında Tematik Ağların finansmanı sağlanmaktadır. Erasmus+ eylemi oluşturulurken hedefler arasında Avrupa'da yükseköğrenimin kalitesini arttırmak, farklı kültürler ve yaşam biçimlerine karşı toleranslı yaklaşabilme becerisini geliştirmek ve dünyanın en rekabetçi ekonomileri arasında Birlik olarak yer alabilmek için küreselleşme sürecinde istihdam piyasasının niteliklerine uygun eleman yetiştirebilmek amaçlanmıştır.
 
Erasmus+ Programdan Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
 
AB üyesi ülkeler ve AB üyesi olmayan program ülkeleri (Norveç, İzlanda, Lihtenştayn, İsviçre, Makedonya ve Türkiye) arasında hareketlilik faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
 
Ülkelerin ilgili resmi kurumlarınca yükseköğretim kurumu olarak kabul edilen üniversite, enstitü, akademi ve benzeri kurumlar, Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürlüğüne başvurarak Erasmus+ Üniversite Beyannamesi - EÜB (Erasmus+ University Charter - EUC) almaya hak kazandıkları takdirde, bu kurumların öğrenci, akademik ve idari personeli Erasmus+ ve Programı kapsamındaki tüm faaliyetlerden faydalanabilir.
 
Değişim öğrencisi olarak kimlerin başvurusu kabul edilir?
 
1. Öğrenciler en az 3 ay en fazla 12 ay süreyle program kapsamında yurtdışında öğrenim görebilirler. Staj hareketliliği süreleri ise en az 2 en fazla 12 aydır. Bir öğrenci öğrenim ve staj faaliyetlerinden her eğitim kademesi (lisans, yüksek lisans, doktora) için birden fazla hibeli veya hibesiz toplam 12 aya kadar yararlanabilir. Faaliyet süresi hibesiz bile olsa 12 ayı geçemez.
 
2. Lisans 1. sınıf öğrencileri değişimden faydalanamaz.
 
3. Önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri değişimden faydalanabilir.
 
4. Önlisans/Lisans öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.20/ 4.00 olmalıdır. Yüksek Lisans ve doktora öğrencileri için akademik başarı ortalaması en az 2.50/4.00 olmalıdır.
 
5. Değerlendirmelerde; öğrenim ve staj hareketliliği için Akademik başarı puanının % 50’si,  Yabancı Dil Sınav Sonucunun % 50’si alınarak bölümler bazında sıralama yapılır.
 
6. Öğrenim hareketliliği için: yeterli sayıda ECTS kredi yükü olması gerekmektedir.
 
7. Öğrencinin yükseköğretim kurumu bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (birinci, ikinci veya üçüncü kademe) bir yüksek öğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olmalıdır.
 
Programdan yararlanabilmek için ilk şart nedir?
 
Erasmus+ Programından yararlanmanın ön koşulu okuduğunuz bölüm ile Programa katılan bir başka ülkede bulunan bir üniversitenin ilgili bölümü arasında yapılmış bir kurumlararası anlaşmanın bulunmasıdır. Dolayısıyla Erasmus+ Programı vasıtasıyla yurtdışında eğitim görmek isteyen öğrenciler öncelikle bölüm veya fakültelerindeki koordinatörleriyle görüşmeli ve yurtdışında değişime gidebilecekleri eğitim kurumları hakkında bilgi edinmelidirler.
 
Karşı kurum ne demektir? YTÜ ile anlaşması olmayan bir kuruma gidemez miyim?
 
Karşı kurum, YTÜ ile Erasmus+ Programı çerçevesinde Kurumlararası Anlaşma (Inter-institutional Agreement) vasıtasıyla anlaşma yapmış yabancı bir yükseköğrenim kurumudur. Değişim öğrencisi olarak bulunmak istediğiniz kurum ile kendi okulunuz arasında böyle bir anlaşma olmaması durumunda Erasmus+ öğrenim hareketliliği değişim öğrencisi olmanız mümkün değildir. Bu sebeple gitmek istediğiniz kurumları ve bölümünüzün anlaşmalı olduğu kurumları iyi analiz etmeniz ve bu süreçte Bölüm Erasmus Koordinatörünüz ile iletişim halinde olmanız gerekmektedir.
 
Konaklama ile ilgili olarak bana kim yardımcı olabilir?
 
Yükseköğretim öğrenci ve personel hareketliliği faaliyetlerinden faydalanacak kişilere kalacak yer ayarlanması yükseköğretim kurumlarının sorumluluğunda değildir. Ancak, öğrencisi olunan ve misafir olunacak kurumların AB Ofisleri öğrencilere nerede kalınabileceği konusunda bilgi vererek, varsa tecrübelerini paylaşabilirler. Konaklama konusunda gerekli bilgilere gideceğiniz kurumun web sayfası yada bizzat karşı kurumla iletişime geçerek öğrenebilirsiniz.
 
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi nedir?
 
Erasmus+ Öğrenci Beyannamesi, Erasmus+ Programı kapsamında öğrencilere hak ve yükümlülüklerini belirten belgedir ve Erasmus+ Programını kapsayan tüm ülkelerde geçerlidir.
 
Gideceğim Kurum İçin Harç Ödemem Gerekiyor mu?
 
Erasmus+ öğrencileri Türkiye'de öğrencisi oldukları üniversiteye kayıtlarını yaptırırlar, kayıt ve harç ücretleri öğrencilerin kayıtlı oldukları kendi kurumlarına yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti dışındaki küçük miktarlı ödemeleri Erasmus+ öğrencilerinden de talep edebilir. (Spor salonu, ulaşım kartı vb.)
 
Ulusal Hibe ve Burslar
 
Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim burslarının ve kredileri devam eder. Bu kazanım öğrencinin yurt dışındaki öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz.
 
Yükseköğretim kurumları ulusal burs veya kredi başvuru şartlarını sağlayan öğrencilerin Erasmus+ hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez. Ulusal burslara veya kredilere başvuru hakkını kazanamayan öğrenciler de Erasmus+ hibesine müracaat edebilirler.
 
Planlanan Faaliyet Dönemi Tamamlanmadan Dönülmesi
 
Avrupa Komisyonu tarafından ilan edilen Genel Teklif Çağrısı’nda belirtildiği üzere, öğrenci öğrenim hareketliliği faaliyetleri asgari 3 ay, staj hareketliliği faaliyetleri asgari 2 ay sürer. Asgari süreler mücbir sebepler dışında azaltılamaz. Hareketlilik süresinin asgari sürenin altında olması durumunda sözkonusu hareketlilik için hiç hibe ödemesi yapılmaz.
 
Öğrencilerin, mücbir sebeplerle (zorunluluk sebepleri, ailevi sebepler, sağlık sebepleri, doğal afet gibi) planlanan hareketlilik faaliyeti döneminden erken dönmesi durumunda, öğrencinin yurtdışında kaldığı süre karşılığı hibe miktarı öğrenciye verilir. Kalınan süre karşılığı için hesaplanan hibeden fazla ödeme yapılmışsa, fazla miktarın iadesi istenir. Bir durumun mücbir sebep sayılıp sayılmayacağı Ulusal Ajans ile yapılan görüşmeler sonrasında kesinleşir.
 
Erasmus+ yükseköğretim öğrencileri için farklı imkânlar sunuyor mu?
 
Erasmus+ dönemi ile birlikte, yükseköğretim seviyesinde olup yüksek lisans planlayan öğrenciler için “Ortak Yüksek Lisans Dereceleri (Joint Master Degrees) ve Yüksek Lisans Öğrencileri İçin Kredi Garantisi (Erasmus+ Master Degree Loans) imkânları getirilmiştir.
 
Ulusal Ajans sayfasında (http://www.ua.gov.tr/programlar-program%c4%b1/merkezi-faaliyetler) konu ile ilgili özet bilgi bulunmakla birlikte, söz konusu faaliyet türleri Merkezimiz tarafından yürütülmediğinden detaylar konusunda Avrupa Komisyonuna ait aşağıdaki linklerin incelenmesi önerilmektedir:
 
Joint Master Degrees: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/joint-master_en.htm
 
Erasmus+ Master Degree Loans: http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/masters-loans_en.htm
 
Diğer tüm sorularınızla ilgili cevaplara/bilgilere web sayfamızda ki sorunuzla ilgili sekmelerden ulaşabilirsiniz.
 
Ek kaynak olarak Ulusal Ajans tarafından yayınlanan Erasmus+ Uygulama El Kitabından da faydalanabilirsiniz.
 
Bilgilerinize sunarız.