2024-2025 Başvuruları için Süreç Takvimi
2024 Sözleşme Dönemi 2024-2025 Akademik Yılı Erasmus+ Programı KA-131 AB Ülkeleri Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri Başvuru Süreç Takvimi
Bilgilendirme Toplantıları 29-30 Kasım 2023 29 Kasım Çarşamba Saat 12:00 Davutpaşa Kampüsü Kongre Merkezi - 30 Kasım Perşembe Saat 12:00 Beşiktaş Kampüsü Oditoryum
Online başvuru 04 Aralık - 22 Aralık Erasmus+ Program Birimi web sayfasında yayınlanan Çağrı Metni ve Başvuru Kılavuzu doğrultusunda başvurular online olarak hem YTÜ Erasmus Otomasyon Sisteminden hem de Türkiye Ulusal Ajansı Online Sisteminden alınacaktır. Her iki platforma da başvuru yapılması zorunludur.
Başvuru sistemi  04 Aralık 2023 saat 10:00'da açılacak 22 Aralık 2023 saat 16:00'da kapanacaktır.
Dezavantajlı geçmiş belgeleri ve Staj hareketliliği ek puan belge beyanları 04 Aralık - 22 Aralık Dezavantajlı geçmişe sahip iseniz bununla ilgili belgeleri başvuru tarihlerinde YTÜ Erasmus Otomasyon Sistemine  ytuerasmus.yildiz.edu.tr yükleyiniz. Başvuru tamamlandıktan sonra ek puan için yada ek hibe destekleri için dezavantajlı belge kabul edilmeyecektir. Yine Staj hareketliliğinde ek puan almak için de başvuru tarihlerinde staj kabul belgesi yüklemeniz gerekmektedir. Ayrıntılar başvuru çağrı metninde yer almaktadır. Usulüne uygun yüklenmeyen belgeler geçersiz sayılacaktır.
Ön başvuru yapan öğrencilerin ilanı 5 Ocak 2024 Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ön başvuru yapan tüm adayların bilgilerinin bulunduğu Ön Başvuru Listesi yayınlanacaktır.
Çift başvuru puan kesintisi dilekçelerinin Erasmus Ofisine teslimi 08-14 Ocak 2024  Her iki faaliyet türüne (Öğrenim ve Staj) birlikte başvuran öğrencilerden, hangi faaliyet türü başvurusundan puan kesileceği konusunda dilekçe alınacaktır. Dilekçe online ortamda doldurup, imzalanıp PDF olarak başvuru yapılan YTÜ Erasmus Otomasyon sistemine ytuerasmus.yildiz.edu.tr Çift Başvuru Dilekçesi kısmına yüklenmelidir. Dilekçe yüklemeyen adayların puan kesintileri otomatik olarak staj hareketliliğinden yapılacaktır.
AGNO'ların öğrenci otomasyon sistemlerinden OBS çekilmesi 9 Şubat 2024 Erasmus+ Program Birimi tarafından AGNO'lar merkezi öğrenci işleri sisteminden otomatik olarak çekilecektir. Başvuru çağrı metninde belirtilen asgari şartları sağlayamayan öğrencilerin bu başvuru için süreçleri noktalanmış olup Yabancı Dil Sınavına giremeyeceklerdir. Ders aldığınız Öğretim Üyelerinin notlarınızı eksiksiz girdiğinden emin olunuz. Bu tarihten sonra güncellenen AGNO'lar dikkate alınmayacaktır.
Yabancı dil sınavına girmeye hak kazanan öğrencilerin ilanı 19 Şubat 2024 Ön başvurusu kabul edilen, asgari şartları sağlayan adaylardan Yabancı Dil Sınavına girecek olanlar için sınav yer ve zaman bilgileri Erasmus+ Program Birimi web sayfasında duyurulacaktır, kişiye özel bilgilendirme yapılmayacaktır.
Yabancı dil sınavı 2 Mart 2024 Sınav fiziki olarak yapılacaktır. Sınav ilgili detay bilgiler sınava girecek öğrenci listesi ile birlikte paylaşılacaktır
Yabancı dil sınavı sonuçlarının ilanı 5 Mart 2024 Yabancı dil sınavı sonuçları Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir.
Başarı puanlarının ilanı 8 Mart 2024 Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda puanlar hesaplanarak Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilecektir.
Başarı puanlarına itiraz 11-13 Mart 2024 Çağrı metninde yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda hesaplanarak Erasmus+ Program Birimi web sayfasında ilan edilen puanlarınızda hata olduğunu düşünüyorsanız; ilgili dilekçe ile Erasmus+ Programı Birimine e-posta yoluyla başvurabilirsiniz. E-postanıza mailiniz ulaştı teyidi almayı unutmayınız. erasmus@yildiz.edu.tr
Nihai Başarı Puanları İlanı 13-15 Mart 2024 Nihai Başarı Puanlarının İlanı
Anlaşmalı üniversitelere
yerleştirmelerin yapılması
18-22 Mart 2024 Erasmus anlaşmamız olan üniversitlere yerleştirmeler Bölüm Erasmus Koordinatörleri tarafından, Koordinatörlerin uygun gördüğü şekilde yapılacaktır. Belirtilen tarihler öncesinde Bölüm web sayfanızı, Bölüm Koordinatörlerinizden gelecek e-postaları vb. takip etmeyi unutmayınız Staj Hareketliliği için yerleştirme işlemleri Erasmus+ Programı Birimi tarafından yapılacaktır.
Staj kabul mektubu teslimi Staj kabul mektubu teslimi                                1. Periyod               29 Nisan - 03 Mayıs 2024                                                

Asgari başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında uygun koşulları taşıyan kabul mektuplarını Bölüm Erasmus Koordinatörüne onaylattıktan sonra Erasmus+ Program Birimine Kion sistemi üzerinden teslim edecektir.
Kabul mektubu kriterleri için: erasmus.yildiz.edu.tr adresindeki bilgileri okumanız önerilir.                                                                                                                                                                           

  1. Periyod  01 Temmuz 2024 - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir.                                                                                                

    Not: Hibeler genellikle Temmuz ayında açıklanmaktadır. Dolayısıyla hibeler açıklanmadan önce hareketlilik gerçekleştirecek öğrencilerin bu durumu göz önüne alarak işlemlerine başlaması gerekmektedir.                                                                                                                                                                              

Staj kabul mektubu teslimi                                2. Periyod                    04 - 08 Aralık 2024

Asgari başarı şartlarını sağlayan öğrenciler, Erasmus+ Programı kapsamında uygun koşulları taşıyan kabul mektuplarını Bölüm Erasmus Koordinatörüne onaylattıktan sonra Erasmus+ Program Birimine  Kion sistemi üzerinden teslim edecektir. Staj için kabul mektuplarınızı şimdiden almaya başlayabilirsiniz.

Kabul mektubu kriterleri için: erasmus.yildiz.edu.tr adresini ziyaret ediniz.

2. Periyod 01 Ocak 2025 - 30 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmelidir. 

Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme listelerinin ilanı 29 Mart 2024 Erasmus+ Program Birimi, başarı puanlarına göre anlaşmalı üniversitelere yerleştirilen adayların listesini web sayfasında ilan edecektir. Staj hareketliliğinde listeler hibeler ile birlikte açıklanacaktır.
Değişiklik ve feragat taleplerinin alınması için son tarihler  15 Eylül 2024 (tüm dönemler için)                      15 Kasım 2024 (sadece bahar dönemi için)                              Öğrenciler belirtilen tarihler arasında değişiklik ve feragat taleplerini Erasmus+ Programı Birimine iletebilirler. Her öğrenci sadece bir defa değişiklik talebinde bulunabilir. Değişiklik talepleri için web sayfasında yer alan örnek dilekçeler ile başvurular iletilmelidir. Bu tarihler dışında değişiklikler kabul edilmeyecektir. Bu sebeple üniversite yerleştirme işlemlerinde dikkatli davranınız.
Staj faaliyeti için değişiklik dilekçesine ek olarak Erasmus Bölüm Koordinatörü tarafından onaylanmış yeni kabul belgesi eklenmelidir. Staj hareketliliği için dilekçe son teslim süresi faaliyet başlamadan 30 gün öncesidir. Staj yeri ve tarihi değişiklik talepleri mücbir bir sebebe dayandırılmalıdır. Periyodlar arası geçiş yapılmamaktadır. Belirtilen tarihler dışında herhangi bir değişiklik işlemi yapılamayacaktır. Bu nedenle ilk yerleştirme işlemleri öncesinde anlaşmalı üniversiteler ile ilgili detaylı çalışmaları gerçekleştirmeniz önem arz etmektedir. Hibelerin açıklanma tarihine ya da farklı bir etkene bağlı olarak süreçlerde güncellenme yapılabilir. Bu tarihler dışındaki feragatlerden ve gerçekleşmemiş hareketliliklerden bir sonraki başvuru da puan kesintisi yapılacaktır.
Oryantasyon – Bilgilendirme Toplantıları Daha sonra ilan edilecektir. Faaliyet gerçekleştirmeye hak kazanan öğrenciler için Erasmus+ Program Birimi tarafından süreçle ilgili oryantasyon toplantısı yapılacaktır. İlgili oryantasyon tam gün olup birden fazla oturumdan oluşacaktır. Oturumlarda alanında uzman kişiler tarafından eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
Yayınlanma tarihi : 24.11.2023
Yıldız Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Programı Birimi