HABERLER VE ETKİNLİKLER
2024-2025 AKADEMİK YILI ERASMUS+ PROGRAMI YABANCI DİL YETERLİK SINAVI ve SINAVA GİRECEK ÖĞRENCİLERİN LİSTESİ HAKKINDA

ULUSLARARASI İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

ERASMUS+ PROGRAMI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ADAYLARI İÇİN 

YABANCI DİL SINAVI (İNGİLİZCE) (02 MART 2024) DUYURUSU

 

Değerli Öğrencilerimiz,

Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü Erasmus+ Programı Öğrenci Hareketliliği adaylarına yönelik İngilizce sınavı, 02 Mart 2024 Cumartesi günü saat 10:30’da Davutpaşa Kampüsümüzde düzenlenecektir. Aşağıda verilen bilgileri dikkatlice okumanız, sınav sürecinde aksaklık yaşamamanız için önemlidir.

Sınav çoktan seçmeli test olarak yapılacaktır. Sınav içeriği ile ilgili başka herhangi bir bilgi paylaşım yapılmayacaktır.

Sınava girmeyen/giremeyen adaylar için herhangi bir mazeret sınavı düzenlenmeyecektir. 

 

SINAV UYGULAMA YÖNERGESİ

1. 2 Mart 2024 Erasmus+ Programı Yabancı Dil (İngilizce) Yeterlilik Sınavına öğrenci kimlik kartı ile birlikte geçerli bir Kimlik Kartı (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Süresi Geçmemiş Pasaport) olmadan girilemez.

2. Cep telefonu ile sınava girmek yasaktır. Yanınızda getirmeniz halinde gözetmene teslim edilmesi zorunludur. Çağrı cihazı, telsiz vb. haberleşme araçları, cep bilgisayarı ve saat fonksiyonu dışında fonksiyonu olan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük işlevi olan elektronik aygıt. vb. araçlarla da sınava girmek yasaktır.

3. Bu sınavda verilen toplam cevaplama süresi 110 dakikadır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve sınavın son 15 dakikası içinde adayın sınavdan çıkmasına izin verilmeyecektir. Cevaplamayı süre bitmeden tamamlarsanız, cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine teslim ederek salonu terk edebilirsiniz. Sınav süresinin bittiği ilan edildiğinde cevap kağıtları ve soru kitapçıkları salon görevlileri tarafından toplanıncaya kadar yerlerinizde kalınız. Sınav başladıktan ilk 15 dakika sonrasında sınav salonuna öğrenci alınmayacaktır.

4. Sınavda vereceğiniz yanlış yanıtlar doğru yanıtları etkilememektedir.

5. Sınav süresince adayların tuvalet vb. ihtiyaçlarını gidermek için sınav salonundan çıkmaları kesinlikle yasaktır. Sınav salonundan, her ne sebeple olursa olsun, dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır.

6. Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve onlara soru sormak yasaktır. Aynı şekilde görevlilerin de adaylara yakından ve alçak sesle konuşmaları; ayrıca, adayların birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri kesinlikle yasaktır.

7. Sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundasınız. Gerektiğinde görevliler oturma düzenindeki yerleri değiştirebilir. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışlarda bulunan ve yapılacak uyarılara uymayan öğrenciler hakkında tutanak düzenlenerek sınavları geçersiz sayılacaktır.

8. Sınav sırasında kopya teşebbüsünde bulunan, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin kimlik bilgileri, Salon Sınav Tutanağına yazılacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir, sorumluluk adaya aittir.

9. Cevap kağıdında ilgili alanları doldurmanız gerekmektedir. Cevap kağıdına yazılacak her türlü yazıda ve yapılacak bütün işlemlerde kurşun kalem kullanılacaktır. Cevapların cevap kağıdına işaretlenmiş olması gerekmektedir. Soru kitapçığına işaretlenen cevaplar geçerli değildir.

10. Soru kitapçığınızı alır almaz, sayfaların eksik olup olmadığını, kitapçıkta basım hatalarının bulunup bulunmadığını kontrol ediniz. Eksik sayfalı ya da basım hatalı olan soru kitapçığını değiştirmek için Salon Görevlisine başvurunuz.

11. Cevaplamaya başlamadan önce, size verilecek cevap kağıdında ilgili alanlara adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı, Öğrenci numaranızı, Sınav Kitapçık Türünüzü vb. alanları mutlaka doldurunuz.

12. Soruları ve bu sorulara verdiğiniz cevapları ayrı bir kağıda yazıp bu kağıdı dışarı çıkarmanız kesinlikle yasaktır.

13. Sınav salonundan ayrılmadan önce, soru kitapçığı ve cevap kağıdının salon görevlilerine teslim edilmesi zorunludur.

 

Sınav salon listesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Önemli: Bina kapıları 09.45 itibariyle açılacaktır. Sınav 10.30'da başlayacaktır. 10.45 itibariyle kapılar kapanacaktır. Detaylı bilgiler yukarıda sınav kurallarında yazmaktadır. Tüm öğrencilerimizin incelemesi gerekmektedir.

 

Başarılar dileriz.

Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü

Erasmus+ Program Birimi

 

Twitter: YTU_iro

Instagram: ytu_iro

LinkedIn: Yıldız Technical University International Relations Office