HABERLER VE ETKİNLİKLER
DEPREM NEDENİYLE ERASMUS+ KA103/KA131 ÖĞRENCİ/PERSONEL HAREKETLİLİKLERİNE İLİŞKİN ESNEKLİK VE UYGULAMALAR 24.02.2023

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İÇİN

ÜLKEMİZİN 10 İLİNİ ETKİLEYEN DEPREM FELAKETİ NEDENİYLE ERASMUS+

YÜKSEKÖĞRETİM KA103/KA131 ÖĞRENCİ/PERSONEL HAREKETLİLİK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN

ESNEKLİK VE UYGULAMALAR

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve ülkemizin 10 ilini (Adana, Adıyaman, Diyarbakır,  Gaziantep, Hatay,  Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa) etkileyen Deprem felaketinin KA 103/ KA 131 projelerine yönelik etkilerini asgariye indirmek üzere aşağıdaki önlemler, esneklikler ve uygulamalar getirilmiştir:

1) Deprem felaketine yönelik esneklik ve uygulamaların kapsamındaki kişiler:

1.1 Aileleri, akrabaları, yakınları veya kendileri yukarıda sayılan 10 ilde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler.

1.2 2020,2021,2022 ve 2023 proje dönemleri için uygulanacaktır.

 

2) Hareketliliğe seçilen ancak hareketliliğe henüz başlamamış veya deprem nedeniyle başlayamamış öğrencilerin durumu

2.1 Hareketliliğe seçilen ancak henüz başlamamış ve yukarıda 1.1 ve 1.2 maddeleri kapsamındaki öğrenci hareketlilikleri öğrencinin talep etmesi halinde seçildikleri proje döneminin sonuna kadar ertelenebilir. Seçildikleri proje süresinin, hareketliliğin gerçekleşmesini mümkün kılmadığı durumlarda, bu öğrenci ve personelin hakları bir sonraki sözleşme dönemine, üniversitenin hibe imkanları dahilinde devrolunabilir.

2.2 Hareketliliğe seçilen ancak henüz başlamamış ve yukarıda 1.1 maddesi kapsamındaki öğrencilerden hareketlilikten feragat etmeleri halinde bir sonraki seçimlerde kendilerine -10 puan uygulanmaz.

 

3) Hareketliliğe başlamış ancak deprem nedeniyle ülkemize dönen ya da dönmek isteyen öğrencilerin durumu

3.1 Yukarıda 1.1 kapsamında olan öğrenciler deprem nedeniyle planlanan faaliyet tarihinden önce ülkemize dönmeleri durumunda aşağıdaki şekilde hareket edilir:

            3.1.1 mücbir sebep kapsamında değerlendirilir ve gerçekleştirilen faaliyet süresi kadar  hibe verilir.

           3.1.2 gerçekleştirilen hareketlilik süresi hesaplandıktan sonra iadesi gereken miktar hesaplanır ve bu miktar öğrenciden iade alınır.

 

4) Hareketliliğe Başvuran veya Başvuracak öğrenci ve personelin durumu

4.1 Birinci ve ikinci derece akrabaları* veya kendileri, yukarıda sayılan 10 ilde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki yükseköğretim kurumlarına kayıtlı öğrenciler Erasmus+ öğrenci hareketliğine yapacakları başvurularda +10 puan ile önceliklendirilir.

4.2 Birinci ve ikinci derece akrabaları* yukarıda sayılan 10 ilde ikamet etmekte olup da kendileri farklı illerdeki yükseköğretim kurumlarında çalışmakta olan personel Erasmus+ personel hareketliliği başvurularında dezavantajlı kategoride değerlendirilerek önceliklendirilir.

 

*1. ve 2. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş, eşinin annesi, eşinin babası ile kendisinin veya eşinin büyükbabası, büyükannesi, torunları ve kardeşleri

 

Not: 2020-2021-2022 dönemlerinde Erasmus+ Programına seçilmiş öğrencilerimizden yukarıda belirtilen durumlara haiz olan ve erken dönüş yapmak isteyen ya da seçildiği halde faaliyetten vazgeçmek isteyen öğrencilerimiz taleplerini erasmus@yildiz.edu.tr adresimize maille iletmelidirler.

Not: 2023-2024 Akademik Yılında Erasmus+ Programına başvuru yapan ve yukarıda yer alan durumlardan dolayı +10 puan almak isteyen öğrencilerin başvuruları için duyuru daha sonra yapılacaktır. Ek puanın alınabilmesi için depremden etkilenildiğine dair Kaymakamlık vb. resmi kurumlardan yazı alınması gerekmektedir.

 

Erasmus+ Programı Birimi