HABERLER VE ETKİNLİKLER
UA Portal Sistemi Üzerinden Başvurusunu Tamamlayamayan Öğrenciler Hk. (Önemli)

2023 – 2024 Akademik Yılı Erasmus Değişim Programı Giden Öğrenci Öğrenim ve Staj Hareketlilikleri için KİON otomasyon sisteminde (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) başvurusunu tamamlamış ve KİON’da başvuru durumu “işlemde” olan, ancak UA Portal’da yaşanan teknik aksaklık nedeniyle portal başvurusu yapamamış öğrencilerin aşağıdaki bilgiler doğrultusunda başvurularını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru linki: erasmusbasvuru.ua.gov.tr

Başvuru başlama tarihi: 23.12.2022 Cuma saat 17:00

Başvuru bitiş tarihi: 26.12.2022 Pazartesi saat 16:00

 

Portal başvurusunu tamamlayan öğrencilerin, portaldan indirecekleri başvuru formunu 26.12.2022 tarihi saat 16:30’a kadar KİON otomasyon sistemine yüklenmeleri zorunludur.

23.12.2022 - 26.12.2022 tarihleri arasında sistem sadece KİON otomasyon sistemi üzerinden başvurusunu tamamlamış (başvuru durumu “işlemde” olan) öğrenciler için açık olacaktır. Başvurusunu tamamlamamış (başvuru durumu “online kayıtlı” olanlar) ve yeni kayıt oluşturmak isteyen öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Yukarıda belirtilen tarih aralığında, yapılacak portal başvurularında yaşanabilecek sorunların, bilgisayardaki tarih ve saati de gösterir ekran görüntüsü ile erasmus@yildiz.edu.tr adresine e-posta ile bildirilmesi gerekmektedir.