HABERLER VE ETKİNLİKLER
2019-2020 Akademik Yılı Covid-19 Pandemisi Mücbir Sebep Öğrenci Evrak Değerlendirme Süreci Hakkında 30.06.2021

İlgili akademik yıla ait süreçlerimiz devam etmektedir. Hibe iade tarihi bugün olan ve e-posta ile ek belge değerlendirme talebinde bulunmuş öğrencilerimiz e-postalarına ofisimiz tarafından cevap verilinceye kadar idelerini bekletebilirler. Ofisimiz tarafından yapılacak dönüş sonrasında iade tarihi güncellemesi de yapılacaktır.
 
Ofisimiz tarafından kendisine ödeme yapılan öğrencilerimizden de ek evrak beyanında bulunan ve e-postasına henüz cevap alamamış öğrencilerimizin de evrakları değerlendirilip kendilerine olumlu yada olumsuz dönüş yapılacaktır.
 
Bugüne kadar kendisine ofisimiz tarafından beyan formu gönderilmemiş çok az sayıda ki öğrencimize ise bu hafta bilgilendirme yapılacaktır.
 
Bilgilerinize.
 
Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü
Erasmus+ Programı Birimi