HABERLER VE ETKİNLİKLER
2021-2022 Akademik Yılı KA-131 Öğrenim Hareketliliği Öğrenci Yerleştirme Listeleri ve Vize İşlemleri Hakkında 21.06.2021

Değerli Öğrenciler

Vize başvurusu için ihtiyaç duyulan Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) aşağıdaki adımlar izlenerek ofisimizden alınabilir.

1-Karşı kurumdan alınan “Letter of Acceptance/Kabul Belgesi” ni Erasmus otomasyon sistemine (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) yükleyiniz.

*Kabul belgesinizde faaliyet tarihleri gün ay yıl olarak açıkça belirtilmelidir. Faaliyet tarihleri açıkça yazılı olmayan kabul belgelerine ek olarak karşı kuruma ait akademik takvim de eklenmelidir.

2- “Teyit belgesi talep dilekçesi” ni hazırlayıp Erasmus otomasyon sistemine (ytuerasmus.yildiz.edu.tr) yükleyiniz.

*Web sayfamızda Giden Öğrenci>Dilekçeler menüsünde yer almaktadır.

3- Kabul belgesi ve teyit belgesi talep dilekçenizi otomasyon sistemine yüklediğinizi bildiren bir e-postayı erasmus@yildiz.edu.tr adresine gönderiniz.

Talepleri alınan öğrencilerin teyit belgeleri 3 iş günü içerisinde imzalı ve kare kodlu olarak yine e-posta aracılığıyla öğrenciye gönderilecektir.

Henüz hibeler belli olmamıştır, ancak liste her bölümde belirli oranda hibeli ve hibesiz öğrenci olacak şekilde düzenlenmiş olup, hibelerin ilanından sonra ancak hibe durumları kesinleşecektir.

Yukarıda belirtilen süreç sadece vize işlemleri (Teyit belgesi onayı) için hazırlanmıştır. Öğrencilerin hibeli ya da hibesiz olma durumlarını garanti altına almamaktadır.

 

NOTLAR:

-2021-2022 akademik yılı için üniversitemize tahsis edilecek hibe miktarı henüz belli değildir. Yayınlamış olduğumuz liste kesinlişmiş hibe listesi değil, Erasmus faaliyeti yapmaya hak kazanmış öğrencilerin üniversite yerleştirme listesidir.

*Erasmus faaliyeti için hibeler, Avrupa Komisyonunun hibeleri ülkelere tasnif etmesini takiben Ulusal Ajans’ın ülkemizdeki üniversitelere de bütçelerini bildirmesinden sonra yapılır. Bu süreç için net bir tarih verebilmemiz mümkün olmamakla birlikte önceki tecrübelerimize istinaden net hibe açıklamasının Ağustos ayını bulabileceğini ön görüyoruz. Ayrıca hibelerin açıklanmasının hibelerin hemen hesabınıza aktarılacağını anlamına gelmediğini de belirtmek isteriz. Kurumumuza ayrılan hibenin fiilen kurumumuza gelmesinden sonra ödeme işlemleri yapılabilmektedir. Bu da Ekim-Kasım ayını bulabilmektedir.

-Hibeler açıklanana kadar talep edilecek Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) için sadece bu duyuru da yer alan ilk liste kullanılacaktır. 

-Nihai hibe listesi ilan edildikten sonra Teyit Belgesi (Confirmation Sheet) hibeli olarak düzenlemiş ancak hibe hakkı elde edemeyen öğrencilerin bu belgelerini yeniden hibesiz şekilde düzenlemesi ve Erasmus+ Program Birimi'ne konuyla ilgili başvurması zorunludur. Hibe durumu değişen öğrencilerin yurtdışına çıkmadan önce güncel Teyit Belgesini (Confirmation Sheet) sisteme yüklemiş olmaları gerekmektedir.

-Hibe miktarlarına web sayfamızın Giden Öğrenci>Hibe Miktarları kısmından ulaşabilirsiniz.

-Değişiklik yapmak veya hakkınızda Feragat etmek için web sayfamızın Giden Öğrenci>Dilekçeler menüsünden ilgili dilekçeleri doldurup, imzalattıktan sonra Süreç Takviminde belirtilen tarihlere kadar ofisimize iletebilirsiniz. 

-Erasmus+ Programı 2021-2027 dönemi için yenilenmektedir. Bu sebeple süreçlerde yaşanabilecek olası gecikmeler ya da iptallerden   Türkiye Ulusal Ajansı ve YTÜ Erasmus+ Ofisi sorumlu tutulamaz.

-Pandemi nedeniyle alınabilecek yeni önlemleri, süreçleri, alınan kararları web sayfamızda sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bunların yanı sıra ülkemizin ve gideceğiniz ülkenin yetkili makamlarının duyurularını da takip etmenizi tavsiye ederiz.

-Pandeminin henüz tamamen sonlanmamış olması ve muhtemel yeni  - dalgaları da göz önünde bulundurularak işlemlerinize devam etmenizi tavsiye etmekteyiz.

-Pandeminin devam etmesi durumunda faaliyetler gerçekleştirilemeyeceği için yapacağınız herhangi bir harcamanın mücbir sebep kapsamında değerlendirilmeyeceğini ve karşılanmayacağını bilmenizi isteriz. Böyle bir durumda Türkiye Ulusal Ajansı ve YTÜ Erasmus+ Ofisi herhangi bir sorumluluk alamamaktadır.

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA-131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listesi için TIKLAYINIZ.   HİBELİ TEYİT BELGESİ İÇİN SADECE BU LİSTE KULLANILACAKTIR.

2021-2022 Akademik Yılı Erasmus+ KA-131 Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Yerleştirme Listesi için Tıklayınız  Güncel   BU LİSTEDE HİBE GÜNCELLEMESİ YAPILMAMAKTADIR. HİBE AKTARIMLARI NİHAİ HİBELER AÇIKLANDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

 

 

Not: Erasmus+ Programından puan kesintisi olmadan feragat etmek isteyen öğrenciler için hibe listeleri açıklandıktan sonra 1 haftalık feragat süresi verilecektir.

KVKK kapsamında öğrenci bilgileri gizlenmiş şekilde yayınlanacaktır. Ayrıca ileri ki süreçlerde de öğrencilerin resmi vekaletname ile vekil tayin etmedikleri kişilere, birinci derece yakınları dahil bilgi paylaşımı yapılmayacaktır.

 

Erasmus+ Program Birimi