HABERLER VE ETKİNLİKLER
Covid-19 Salgın Süreci Erasmus+ Programı Ders Kaydı, Hibe Ödemesi ve Diğer Konular Hakkında Bilgilendirmeler (Mayıs 2. Güncelleme)

Covid-19 Salgın Süreci Erasmus+ Programı Bilgilendirmeleri

       1. Akademik süreç ile ilgili bilgilendirmeler:

 1. Erasmus+ Programını yarıda kesip ülkemize dönen öğrencilerimizden, öğrenimine YTÜ’de devam etmek isteyenlerin bölüm/fakülteleriyle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Bu süreçte bahar dönemine ait intibak evraklarını iptal ettirip, YTÜ’de bahar dönemi ders seçim işlemlerini bölüm/fakültelerinin yönlendireceği şekilde yapmaları gerekmektedir.
 1. Türkiye’ye yeni dönüş yapmış ve karantina süresinde olan öğrencilerimizin yine bahar dönemlerini YTÜ’de tamamlamak istemeleri durumunda, karantina sürelerinin dolmasını beklemeden bölüm ve fakülteleriyle iletişime geçerek ders kayıt işlemlerini uzaktan yapabilirler:
 1. Türkiye’ye henüz dönüş yapamamış (dönüş için uçuş yasağının kalkmasını bekleyen) ancak karşı kurumdaki Erasmus faaliyetini iptal etmek isteyen öğrencilerimizde bölüm ve fakülteleriyle iletişime geçerek ders kayıt işlemlerini uzaktan yapabilirler.
 1. Dersler online olarak yürütülse dahi YTÜ’de ve Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışında öğrenim görülen kurumda aynı anda derslere devam edilemez. Öğrencilerimizin bu süreçte öğrenimlerine devam edecekleri kurumu belirlemeleri gerekmektedir.
 1. Öğrenimine Erasmus+ Programı kapsamında yurt dışındaki kurumlarda online yada örgün olarak devam edecek öğrencilerimizin, dönemlerini tamamladıktan sonra YTÜ’de ders intibaklarının yapılabilmesi için karşı kurumdan muhakkak transkript almaları gerekmektedir. Ayrıca konuyu bölüm koordinatörünüz ve bölümünüzün diğer yetkilileri ile görüşmenizde fayda bulunmaktadır.
 1. Öğrenim süreçlerine YTÜ’de devam edecek öğrencilerimizin bu kararlarını misafir olarak bulundukları kuruma iletmeleri gerekmektedir.
 1. Mezuniyet sonrası stajı gerçekleştirmek için öğrencilere 6 ay ek süre verilmiştir. Bu durumda; Coronavirüs nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet sonrası staj faaliyeti proje bitiş süresini geçmeyecek ve mezuniyet sonrasında 18 ay içerisinde gerçekleşme kuralına uyacak şekilde ertelenebilir.

Ders kayıtlarıyla ilgili nihai bilgi için bölüm/ fakülteleriniz ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

İletişim kanalları için bölüm web sayfanızı ziyaret ediniz.

Öğrenim sürecinize hangi kurumda devam edeceğinizi bir an önce kararlaştırmanız önem arz etmektedir.

 

2. Hibe ile ilgili bilgilendirmeler :

 1. Covid-19 salgını sebebiyle Türkiye’ye dönen ve öğrenimlerine YTÜ’de devam edecek öğrencilerimizin durumları mücbir sebep sayılıp, hibe hesaplamaları misafir kurumdan temin edilecek Katılım Sertifikası ve pasaport giriş-çıkış (e-devlet üzerinden temin edilebilir) tarihlerine göre yeniden hesaplanacaktır. Bu sertifika imzalı ve mühürlü olması şartıyla e-posta yoluyla temin edilebilir.
 1. Karşı kurumun salgın nedeniyle eğitimine ara verildiği tarihlerde, Türkiye’ye dönen ve öğrenimin yeniden başlamasıyla yurt dışına çıkmayı planlayan öğrenciler için ara verilen bu süre resmi tatil hükümlerine göre değerlendirilir ve hibelendirilir. Katılımcıya olağan hibesi dışında (seyahat, vize-sigorta harcaması vb.) hibe verilmez. Resmi tatil günlerinin öğrenci tarafından belgelendirilmesi (karşı kurumdan gelen e-posta, web sayfası duyurusu vb.) gerekmektedir.
 1. Salgının sona ermesiyle birlikte misafir oldukları kurumlarda öğrenimlerine devam etmek isteyen öğrencilerin yurt dışına çıkmadan önce süreçlerini değerlendirmek için ofisimizle iletişime geçmeleri gerekmektedir. Ofisimizle iletişime geçmeden yurt dışına çıkılmaması önem arz etmektedir.
 1. Öğrencinin uluslararası seyahatlerin askıya alınması nedeniyle yurda dönemediği süre için aylık Erasmus hibesi ödenmeye devam edilir. Uluslararası hava ve kara sahalarının ulaşıma kapandığı tarihler öğrenci tarafından belgelendirilmelidir.

 

           2.1. Hibe ile ilgili ek bilgilendirmeler : (Yeni Bilgi)

        COVID-19 nedeniyle hareketliliği yarıda bırakarak Türkiye’ye dönen ve yurtdışındaki kurumun sunduğu online eğitime Türkiye’de devam eden öğrencilerin hibesi ancak:

         a) Öğrencinin yurtdışında yurt, kira aidat vs gibi harcamalarının devam ettiğini ve geri alamadığını kanıtlaması halinde ödenir.

         Bu sebeple normal dönem sürdürüyormuş gibi Erasmus Hibenizi alabilmeniz için yukarıda a maddesinde yer alan belgeleri ofisimize sunmanız gerekmektedir.

         Bu belgeler asıl (ıslak imzalı) olmak zorunda değildir. Yurt kira aidat vs. formunuzun taraflarca imzalanmış bir örneği yeterlidir.

         Yine bu ödemelerin devam ettiğine dair bir kanıtlayıcı belge gerekmektedir. Örneğin; karşınızdaki kişi ya da kurumla yaptığınız iptalin kabul edilmediğine dair yazışma örneği.

         Eğer ki üzerinize ait aboneliği devam eden elektrik, su, doğal gaz gibi abonelikleriniz varsa ve iptal edemiyorsanız onları da belirtiniz.

         Gerek görülmesi halinde üniversite tarafından ek tedbirler alınabilir.

 

3. Erasmus+ Programına seçilmiş ancak COVID-19 nedeniyle hareketliğini iptal etmiş veya ötelemiş öğrencilerin bu iptal veya ötelemeden kaynaklı aşağıdaki harcamalarının bütçemizin el vermesi halinde ödenmesi planlanmaktadır:

 1. Erasmus+ Programına başlamış ve yurt dışına çıkmış öğrenciler için;

               a.1) Covid salgını sebebiyle Türkiye’ye acil dönüş yapmış öğrencilerin uçak biletleri,

               a.2) Öğrenci öğrenimine yurt dışında devam etmeyecek ise, Covid-19 salgını sonrasını kapsayacak şekilde iadesi yapılmayan yatırdıkları yurt/kira ödemesi.

 1. Erasmus+ Programına başlamamış ve yurt dışına çıkmamış öğrenciler için;

               b.1) Ödemesi yapılan yurt/kira masraflarından iptal sonrası iade alınamayan tutar

               b.2) İadesi alınamayan vize ödemeleri

               b.3) İadesi alınamayan sigorta ödemeleri

Bütçemizin el vermesi halinde yukarıda belirtilen durumlar için, yapılan tüm masrafın iadesi şeklinde değil, iptal sonrası uğranılan zararın tazmini şeklinde ödeme yapılması planlanmaktadır.

Harcamaların belgelendirilmesi (iade alınmayacağına dair, yapılan ödemelere dair) ve Erasmus+ Programı ile ilişkilendirilmesi şarttır.

 

4. Erasmus+ Programı haklarının bir sonraki akademik yıla aktarımı hakkında bilgilendirmeler:

2019-2020 Akademik yılı bahar döneminde Covid-19 salgını sebebiyle kullanılamayan hakların bir sonraki proje dönemine (2020-2021 Akademik Yılı Projesine) aktarılması mümkün değildir. Aktarım yine 2019-2020 Akademik yılı bütçesinin proje süresi uzatımı kapsamında olacaktır.

2019-2020 akademik yılında Covid-19 salgını sebebiyle kullanılamayan haklar aşağıdaki şartlar dahilinde bir sonraki yıl (2020-2021 akademik yılı, 2019-2020 proje dönemi) kullanılabilecektir;

 1. Öncelikle öğrencilerin 2019-2020 dönemine ait öğrenci seçim listelerinde yer alması gerekmektedir. Erasmus+ Programı hareketliliği için ofisimize evrak teslimini yapmış yurt dışına çıkmış veya Erasmus+ Programından yararlanmak için girişimde bulunmuş (Vize almış, İntibaklarını tamamlamış, L.A. Öğrenim Anlaşmasını karşı kuruma onaylatmış vb.) olması gerekmektedir. Diğer bir ifade ile listede adı bulunsa dahi 13 Mart 2020 tarihine kadar herhangi bir girişimde bulunmayan öğrencilerimiz hak aktarım talebinde bulunamazlar.
 1. Öğrenciler şuan yerleşmiş oldukları kurumlara Bahar yada Güz dönemi için gidebileceklerdir. Ancak karşı kurumun mevcut ikili anlaşmamıza ek kontenjan vererek sizi kabul etmesi gerekmektedir. Farklı üniversiteler için erteleme talebinde bulunulamaz.
 1. Öğrencilerin aktarım sonrasında gidecekleri dönemde en az 30 Ects ders yükümlülüğünün devam etmesi gerekmektedir. Örneğin 4.sınıfın 2.döneminde olan bir öğrenci bu dönemini YTÜ’de geçirir ve dönem sonunda mezuniyetine 30 Ects’den daha az ders yükü kaldıysa bu hareketlilikten faydalanamaz.
 1. 2019-2020 dönemi için hibe aldıysanız (ödeme yapıldıysa) hibenin ofisimize iadesi gerekmektedir. Hak aktarımı gerçekleştiren öğrenciler varsa sadece zorunlu dönüş uçak biletlerini alabilirler. Bunun dışında herhangi bir ödeme alamazlar. Ancak süreç sonunda aktarım mümkün olmazsa öğrenciler hak aktarımı yapmayan diğer öğrencilerimizin yararlandığı haklardan (madde 3) yararlanacaklardır. 
 1. Hak aktarımı yapmak isteyen öğrencilerin Erasmus+ Programı kapsamında bu yılki haklarından feragat ettiğini ve mümkünse bir sonraki yıl yeniden gelmek istediklerini karşı kuruma ve ofisimize bildirmeleri gerekmektedir
 1. Hak aktarımı öğrenci hibeli ise hibeli şekilde, hibesiz ise hibesiz şekilde gerçekleşecektir.

Hatırlatmak isteriz ki hak aktarımı sonrasında öğrencinin gidiş sürecini garanti edememekteyiz.

 

Süreçler hakkında yeni kararlar alınabilir ya da mevcut kararlarda güncellemeler yapılabilmektedir.

Bilgilendirmelerimiz devam edecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Erasmus+ Programı Birimi