HABERLER VE ETKİNLİKLER
ERASMUS+ YÜKSEKÖĞRETİM ÖĞRENCİ ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ SÖZLEŞMESİ HK

Değerli Öğrencilerimiz,

 

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliği faaliyetinden yararlanacak öğrencilerimizin Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi adlı belgeye dair aşağıdaki bilgi içeriğini dikkate almaları önemle rica olunur.

 

2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim Hareketliliğinden faydalanacak öğrenciler Erasmus+ Yükseköğretim Öğrenci Öğrenim Hareketliliği Sözleşmesi’ni AB Ofisi Koordinatörlüğü’nden temin edeceklerdir. Bu doğrultuda aşağıdaki adımlar izlenmelidir.

 

a)      Öğrenciler vize işlemleri de tamamlanmış olmakla birlikte Giden Öğrenci Denetim Formu-Gidiş formunda yer alan tüm belgeleri bir dosya içerisinde hazırladıktan sonra, yurtdışına çıkmadan önce gerekli dosyayı teslim etmek için 17 Ağustos 2015 tarihi itibariyle AB Ofisi Koordinatörlüğü’ne gelebilirler.

b)      Öğrencilerimiz dosya teslimi için AB Ofisi’ne gelmeden önce Elektronik Sistem üzerinden, Bölüm/Enstitü tarafından İntibak-A Formu ve Kurul Kararı örneklerinin AB Ofisi Koordinatörlüğü’ne ulaştırıldığını teyit etmelidirler.

c)       Öğrenci Üniversite Sözleşmesi, öğrenci ve kurum açısından imza süreci gerektirdiğinden dolayı, öğrencilerin yurtdışına çıkmadan en az 1 hafta önce  teslim edecekleri dosya ile birlikte sözleşmeyi temin etmek için AB Ofisi Koordinatörlüğü’ne gelmelidirler.

d)      Sözleşmede öğrenci imzası gerekli olduğundan dolayı dosya teslim etmek için  AB Ofisi’ne şahsen gelmeleri gerekmektedir.

e)      Belge imza işlemlerini kendisinden farklı bir kişinin takip etmesi durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirebilmesi için belirleyeceğiniz bir kişiye(mümkünse İstanbul’da ikamet eden) Vekalet verilmesi gerekmektedir. İlgili kişi belge imza işlemi için AB Ofisi Koordinatörlüğü’ne Vekaletnamenin aslı ile birlikte gelmeli ve AB Ofisi’nde kimliğini ibraz ederek gerekli işlemlerini tamamlayabilir. Ayrıca teslim edilecek dosyada Vekaletnamenin bir örneği yer almalıdır.

 

 

Not: 2015-2016 akademik yılında Erasmus+ Öğrenim/Staj Hareketliliğinden faydalanacak öğrencilere dair hibe listesi Ulusal Ajansın ilgili akademik yıl için kurumumuza tahsis edilen hibe miktarını ilan etmesinden sonra tarafımızca bölümlere gerekli hibe dağıtım işlemi gerçekleştirilip ilgili hibeli/hibesiz öğrenci listesi AB Ofisi web sayfasından ilan edilecektir. Bu doğrultuda hibe ile ilgili olarak AB Ofisi web sayfasını takip edebilirsiniz.

 

Not: Erasmus süreciniz boyunca;

 

1)      Her belgenin güncel olarak AB Ofisi web sayfasından temin edilmesine,

2)      Her belgenin bilgisayar ortamında hazırlanmış olmasına,

dikkat ediniz. Aksi takdirde güncel olmayan ve dosya teslimi aşamasında ya da imzaya sunulma aşamasında getirilen her belge geçersiz sayılacaktır.

 

Başarılı bir akademik yıl dileriz.

 

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

AVRUPA BİRLİĞİ OFİSİ